• slide
 • slide
 • slide

Hierojan ammattitutkinto

Yleistä koulutuksesta

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheilijoiden hierontaan. Koulutuksessa paneudutaan eri-ikäisten asiakkaiden klassiseen hierontaan ja otteiden soveltamiseen eri lihasryhmiin ja kehon osiin. Koulutus sisältää mobilisoivaa hierontaa ja poikittaishierontaa. Lisäksi tutustutaan eri urheilulajien erityispiirteisiin.

Tavoitteena on kehittää hierojan asenteellista valmiutta toimia ammatissa siten, että hänellä on hoitoalalle sopiva asenne työhön sekä halu ja kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen

Hierojakoulutus antaa hierojalle perusvalmiudet myös oman yrityksen perustamiseen, mikä tapahtuu yritystoiminta-, markkinointi- ja ATK-tietouden kautta.

Hierojakoulutuksen suorittaminen antaa valmiudet osallistua hierojan ammattitutkinnon näyttötilaisuuksiin ja sen jälkeen ammatinharjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheiluhierontaan.

Opiskelemaan valituille lähetetään heinäkuussa henkilökohtainen kirje, mikä palautetaan ISLOlle opiskelupaikan vastaanottamisen vahvistamiseksi. Kirjeesä tarkemmat ohjeet.

Varasijalla oleva valitaan opiskelemaan, mikäli varsinaiseksi opiskelijaksi valittu ei ota opiskelupaikkaa vastaan. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeitse.

Opintojaksot ja opintojen rakenne


Hierojakoulutus on kokopäiväopiskelua. Koulutuksen opetus koostuu seuraavista opintojaksoista

 • Hierojana toimiminen
  • Jakson aikana perehdytään mm. anatomiaan, fysiologiaan, hieronnan teoriaan, hieronnan käytäntöön, fysikaalisiin hoitoihin, liikehoitoon
 • Hieroja yrittäjänä
  • Jakson aikana tutustutaan mm. yritysmuotoihin, verkostoitumiseen, asiakaspalveluun, markkinointiin, edunvalvontaan, liiketalouteen, sosiaaliturvaan sekä verotukseen
 • Hieronta hoitotapahtumana
  • Jakso sisältää mm. hoitotyön etiikkaa, fysikaalisia hoitoja, ohjausta ja neuvontaa, tautioppia, ravinto-oppia, hieronnan teoriaa ja käytäntöä

   Valinnainen tutkinnon osa: (on valittava yksi seuraavista)
   • tutkinnon osa hierojan ammattitutkinnosta
   • tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perututkinnosta
   • tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta
   • tutkinnon osa liikunnan ammattitutkinnosta

    Huom! Me arvioimme myös urheilijan lihashuoltoa

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskeluohjelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman. Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin.

Arviointi ja tutkintotilaisuudet

Opiskelijaa arvioidaan kunkin opintojakson jälkeen tutkintotilaisuuksissa. Tilaisuudet järjestetään luonnollisessa ympäristössä. Myös opetuksessa painotetaan opiskelijan kykyä muuntaa tietoa, taitoa ja valmiuksia eri tilanteisiin sopivaksi.

Hierojan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Hierojan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.


Koulutuksen kesto

Koulutuksen ajankohta on 20.8.2018- 29.5.2019


Hakeminen

Hakuaika lukuvuoden 2018-2019 koulutukseen alkaa 1.3.2018 ja päättyy 3.6.2018. Koulutukseen hakeminen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella http://www.islo.fi/fi/koulutus/hakeminen.


Valinnat

Hierojakoulutuksen valinnat tehdään hakupapereiden sekä valintakokeen kautta. Valintakoe pidetään viikolla 24.


Kustannukset

Koulutuksen hinta lukukautena 2018-2019 on 1500 euroa sisältäen opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 euroa, näytön ja opetuksen.


Oppisopimus

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimus tehdään ottamalla yhteys oman paikkakunnan oppisopimustoimistoon. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista vastaa oman paikkakunnan oppisopimuskeskus.


Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Sirpa Sedano, +358 50-402 3252, sirpa.sedano@islo.fi