• slide
 • slide
 • slide

TANSSIN JA SOMATIIKAN KOULUTUS

Yleistä koulutuksesta

Koulutus on aikuisten ammatillista lisäkoulutusta ja se tuo esille somaattisia eli kehoa ja mieltä yhdistäviä tanssin ja liikkeen menetelmiä, jotka soveltuvat ryhmänohjaukseen. Tavoitteena on tarjota somatiikan ja liikkeen osaamista eri alojen ammattilaisille ja rohkaista heitä integroimaan oppimaansa niin henkilökohtaiseen kasvuunsa kuin työelämäänsä.

Tanssin ja somatiikan koulutuksessa korostuu kokemuksellinen oppiminen, somaattiset menetelmät, liike-eksploraatio ja improvisaatio, luova prosessi ja taide laajana kulttuurisena toimintana sekä itsetuntemus ja ryhmäprosessi.

Vuoden aikana opiskelijat ohjaavat itse ja toimivat assistentteina erilaisissa ohjaustilanteissa. Kevätlukukaudella on kahden viikon pituinen työharjoittelu, joka tapahtuu opiston ulkopuolella.

Opetuskielenä on englanti.

Koulutusta sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut liikkeestä ja tanssista, somaattisista menetelmistä ja luovasta prosessista
 • olet kiinnostunut liikkeestä ja tanssista taiteena
 • toimit sosiaali-ja terveydenhuoltoalalla, taiteen parissa tai kasvatus- ja opetustyössä
 • haluat kokemuksia ja taitoja ryhmien ohjaamisesta
 • olet kiinnostunut tanssi-ja liiketerapiasta tai muista taideterapioista
 • olet kiinnostunut yhteisötaiteista ja muista osallistavista taiteen tekemisen tavoista

Valitessamme opiskelijoita pyrimme tuomaan yhteen erilaisia taustoja, taitoja, tietoa, kokemuksia ja työskentelynäkökulmia omaavia ihmisiä.

Opetussuunnitelman tulostettava versio

Opintovuosi:

Koulutus on kokopäiväopiskelua ja koostuu viikoittain toistuvista aamutunneista, työpajoista ja projekteista. Opinnot ovat suurimmaksi osaksi ryhmässä tapahtuvaa kontaktiopetusta. Tärkeä teema vuoden aikana on yksilön henkilökohtaisen prosessin ja ryhmän prosessin tiedostaminen ja yhteen sovittaminen.

Opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua yksin ja pienryhmissä.

Opiskeluviikko:

 • Aamutunnit ma-pe klo 08.30-9.15 oma tai ohjattu lämmittely + klo 9.15-11.45 aamutunti
 • Työpajat ma-to klo13-15.45, pe iltapäivä itsenäistä opiskelua

Viikoittaiset oppitunnit:

 • Kontakti-improvisaatio (ti-aamuisin)
 • Itsetuntemus liikkeessä ja tanssissa (ke-aamuisin)
 • Autenttinen liike (pe-aamuisin)
 • Maanantai- ja torstai aamupäivisin on joko työpajatunteja tai yksittäisiä tanssi-tai liiketunteja, teoriaa jne.

Työpajat:

 • Tanssi- ja liikeimprovisaatio
 • Autenttinen liike
 • Kontakti-improvisaatio
 • Movement exploration and analysis – Feldenkrais Method®, Trager Mentastics®, experiential anatomy and developmental movement, Luova prosessi tanssin ja taiteen tekemisessä
 • Ryhmien ohjaaminen ja pedagogiikka
 • Tanssi- ja liiketerapia

Projektit:

 • Opiskelijoiden esittelytunnit
 • Solo movement study
 • Työharjoittelu – kevätlukukaudella on kahden viikon työharjoittelu, jonka voi tehdä oman mielenkiinnon mukaan siten, että se tukee opiskelijan omaa työtä ja opintoja
 • Tuntien ohjausta
 • Portfolio

Opettajat:

 • Elina IkonenOpetussisällöt: Pedagogiikka, itsetuntemus, ryhmäprosessi ja työnohjaus, liike-eksploraatio, tanssi- ja liiketerapia, Trager mentastics, autenttinen liike
 • Pia Lindy – Opetussisällöt: Tanssi-ja liikeimprovisaatio, kompositio, luova prosessi, osallistavat taiteen tekemisen tavat, konteksti ja yhteiskunta
 • Malcolm Manning: Feldenkrais Method, kontakti-improvisaatio, improvisation, kokemuksellinen anatomia, autenttinen liike

Koulutuksen kesto

Tanssin ja somatiikan koulutus kestää yhden lukuvuoden. Lukuvuosi alkaa 21.8. 2017 ja päättyy 30.5. 2017. Koulutuksen pituus on 60 opintopistettä.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen 31.5.2017 mennessä. Valintakoe pidetään to 8.6.2017. Koe alkaa klo 9.00. Varaa aikaa klo 20.00 asti. Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella. Valintakokeen ensimmäinen osio pidetään Joensuun urheilutalolla, (tatami 5), Koskikatu 12, 80100 Joensuu ja haastattelut ISLOlla Joensuun Tiedepuistolla.

Ennen valintakoetta on mahdollista osallistua kesäkurssille (5.-7.6.2017), jonka aikana voi tutustua koulutukseen ja opettajiin. Valintakokeeseen voi tulla myös osallistumatta kesäkurssille. Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Tarvittaessa voit tiedustella majoitusta Finnhostel Joensuusta.

Kustannukset

Koulutusmaksu lukukaudella 2017 - 2018 on 1599 euroa sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin. Opiskelijat voivat hakea valtion opintotukea omasta kotimaastaan, jota varten ISLO toimittaa todistuksen opiskelijaksi hyväksymisestä.

Lisätiedot

Elina Ikonen, +358 50 372 7399, elina.ikonen@islo.fi


Tanssin ja somatiikan avoimet kurssit (avautuu uuteen sivuun)


EU-hankkeet, joissa koulutus on ollut mukana
LEAP: http://www.idocde.net/pages/56 Opettajavaihtoihin ja opettajien yhteistyöhön perustuva kumppanuushanke.
IDOCDE: http://www.idocde.net/pages/55 Nykytanssin opetuksen dokumentointi ja kv-nettisivusto -hanke. Sivusto: www.idocde.net