• Monimuotokoulutus

  Monimuotokoulutus

Monimuotokoulutus hierojan ammattitutkintoon


Paljon toivottu Hierojan ammattitutkinnon monimuotokoulutus alkaa tammikuussa 2018!


Viikonloppuihin sijoittuva hierojan ammattitutkinnon monimuotokoulutus alkaa uutena ammatillisena koulutuksena ISLOlla tammikuussa 2018. Monimuotokoulutus sopii työelämässä oleville, alanvaihtajille, uutta ammattia vanhan rinnalle hakeville tai jatkokoulutukseksi jo rautaisille ammattilaisille. Koulutukseen sisältyy teoriaopetuksen lisäksi asiakastyötä ja käytännön harjoittelua ISLOn hierontapoliklinikalla.

Yleistä koulutuksesta

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheilijoiden hierontaan. Koulutuksessa paneudutaan eri-ikäisten asiakkaiden klassiseen hierontaan ja otteiden soveltamiseen eri lihasryhmiin ja kehon osiin. Koulutus sisältää mobilisoivaa hierontaa ja poikittaishierontaa. Lisäksi tutustutaan eri urheilulajien erityispiirteisiin.

Tavoitteena on kehittää hierojan asenteellista valmiutta toimia ammatissa siten, että hänellä on hoitoalalle sopiva asenne työhön sekä halu ja kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen

Hierojakoulutus antaa hierojalle perusvalmiudet myös oman yrityksen perustamiseen, mikä tapahtuu yritystoiminta-, markkinointi- ja ATK-tietouden kautta.

Hierojakoulutuksen suorittaminen antaa valmiudet osallistua hierojan ammattitutkinnon näyttötilaisuuksiin ja sen jälkeen ammatinharjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheiluhierontaan.

Opiskelemaan valittuihin ollaan yhteydessä marras-joulukuun aikana ja ohjeistetaan valittuja opiskelijoita valmistautumaan alkavaan monimuotokoulutukseen.

Varasijalla oleva valitaan opiskelemaan, mikäli varsinaiseksi opiskelijaksi valittu ei ota opiskelupaikkaa vastaan. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lähijaksot ja opintojen rakenne


Monimuotokoulutus on viikonloppuopiskelua lähijaksojen aikana sekä omatoimista opiskelua lähijaksojen välissä. Lähijaksoja on 15 kappaletta ja jaksot kestävät aina 24 tuntia. Yhteensä lähiopetusta on 360 tuntia. Lähiopetus sisältää myös käytännön asiakastyötä kesäkuun lähijaksosta alkaen. ISLO takaa asiakastyötä opiskelijoille vähintään 60 tuntia oikeiden asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen opetus koostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Hierojana toimiminen
  • Tutkinnon osassa perehdytään mm. anatomiaan, fysiologiaan, hieronnan teoriaan, hieronnan käytäntöön, fysikaalisiin hoitoihin, liikehoitoon
 • Hieroja yrittäjänä
  • Tutkinnon osassa tutustutaan mm. yritysmuotoihin, verkostoitumiseen, asiakaspalveluun, markkinointiin, edunvalvontaan, liiketalouteen, sosiaaliturvaan sekä verotukseen
 • Hieronta hoitotapahtumana
  • Tutkinnon osa sisältää mm. hoitotyön etiikkaa, fysikaalisia hoitoja, ohjausta ja neuvontaa, tautioppia, ravinto-oppia, hieronnan teoriaa ja käytäntöä

   Valinnainen tutkinnon osa: (on valittava yksi seuraavista)
   • tutkinnon osa hierojan erikoisammattitutkinnosta
   • tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perututkinnosta
   • tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta
   • tutkinnon osa liikunnan ammattitutkinnosta

    Huom! Arvioimme myös urheilijan lihashuoltoa


MONIMUOTOKOULUTUKSEN LÄHIJAKSOT

Huom! Päivämäärät ovat alustavia ja niitä voidaan muokata valittujen opiskelijoiden toiveet huomioon ottaen.


 1. 12.-14.1.2018
 2. 26.-28.1.2018
 3. 16.-18.2.2018
 4. 2.-4.3.2018
 5. 30.3-1.4.2018
 6. 27.-29.4.2018
 7. 25.-27.5.2018
 8. 15.-17.6.2018
 9. 29.6.-1.7.2018
 10. 10.-12.8.2018
 11. 24.-26.8.2018
 12. 14.-16.9.2018
 13. 19.-21.10.2018
 14. 16.-18.11.2018
 15. 30.11.-2.12.2018


Lähijaksot alkavat perjantaisin ja päättyvät sunnuntaisin.
Opetus järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin klo 12-20, lauantaisin klo 8-16 ja sunnuntaisin klo 8-16.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskeluohjelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman. Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin.

Arviointi ja tutkintotilaisuudet

Opiskelijaa arvioidaan kunkin opintojakson jälkeen tutkintotilaisuuksissa. Tilaisuudet järjestetään luonnollisessa ympäristössä. Myös opetuksessa painotetaan opiskelijan kykyä muuntaa tietoa, taitoa ja valmiuksia eri tilanteisiin sopivaksi. Tutkintotilaisuudet järjestetään erikseen ilmoitettuina ajankohtina (eri aikaan kuin lähijaksot).

Hierojan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Hierojan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.


Koulutuksen kesto

Koulutuksen ajankohta on tammikuu 2018 - tammikuu 2019.

Hakeminen

Hakuaika vuoden 2018 koulutukseen alkaa 9.10.2017 ja päättyy 16.12.2017. Koulutukseen hakeminen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.

Valinnat

Aloituspaikkoja monimuotokoulutukseen on 15 kpl. Valinnat suoritetaan hakemusten ja haastattelujen perusteella marras-joulukuussa 2017. Valittuihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Kustannukset

Koulutuksen hinta lukuvuotena 2018 on 1990 euroa sisältäen opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 euroa, näytöt, opetuksen ja osan oppimateriaaleista. Koulutukseen valituilta laskutetaan 500 € varausmaksu opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Varausmaksu hyvitetään kokonaiskustannuksesta, mutta maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä tai peruuntuessa.

Majoitus

ISLO tarjoaa opiskelijoille viikonloppujen ajaksi hostelmajoitusta:

Vuodepaikka kahden hengen huoneessa 33€/yö
1 hengen huone (jaettu kylpyhuone) 45€/yö
Oma yksiö 54 €/yö

Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi