Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Hieronnan ammattitutkinto — monimuotokoulutus

19/01/2024 @ 08:00 21/01/2024 @ 17:00

Moni­muo­to­kou­lu­tus sopii työ­elä­mäs­sä ole­vil­le, alan­vaih­ta­jil­le, uut­ta ammat­tia van­han rin­nal­le hake­vil­le, jat­ko­kou­lu­tuk­sek­si jo rau­tai­sil­le ammat­ti­lai­sil­le tai pon­nah­dus­lau­dak­si jat­ko-opin­toi­hin. Opis­ke­lua voi toteut­taa myös mui­den opin­to­jen ohes­sa. Kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy teo­riao­pe­tuk­sen lisäk­si asia­kas­työ­tä ja käy­tän­nön har­joit­te­lua ISLOn hie­ron­nan oppimisympäristössä. 

Kou­lu­tus alkaa tam­mi­kuus­sa 2024! Hae nyt!

Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
050 408 4792
Näy­tä Tapah­tu­ma­paik­ka WWW-sivusto