Täl­lä lomak­keel­la voi tila­ta ISLOn hie­ron­ta­lah­ja­kor­tin lähei­sel­le­si, ystä­väl­le­si tai vaik­ka itsellesi.

Voit vali­ta lah­ja­kor­til­le tie­tyn sum­man ja vali­ta lah­ja­kor­tin joko säh­köi­se­nä tai pape­ri­se­na ver­sio­na. Lähe­täm­me lah­ja­kor­tin tilaa­jal­le tai suo­raan lah­ja­kor­tin saa­jal­le säh­kö­pos­tit­se tai pos­tit­se annet­tuun osoit­tee­seen 1–2 vrk:n aika­na tilauk­ses­ta (arki­päi­vi­sin)

Las­ku lähe­te­tään tilaa­jal­le tilaus­lo­mak­kees­sa vali­tun las­ku­tus­ta­van mukaan.
Lah­ja­kort­ti on voi­mas­sa 1 vuo­den ajan ostosta.

Lähet­täes­sä­si tilaus­lo­mak­keen hyväk­syt tie­to­suo­ja­se­los­teen.
Täy­tä loma­ke ja klik­kaa lopus­sa “lähe­tä” ‑pai­ni­ket­ta.

Tilaa hierontalahjakortti

Tilaa­jan etu­ni­mi ja suku­ni­mi(Pakol­li­nen)
Tilaa­jan osoi­te(Pakol­li­nen)
Lah­ja­kort­ti toi­mi­te­taan (valit­se alla ole­vis­ta toi­mi­tus­ta­pa ja toi­mi­tus­koh­de):(Pakol­li­nen)
Lah­ja­kor­tin sum­ma (valit­se tai kir­joi­ta halua­ma­si sum­ma euroi­na)(Pakol­li­nen)
Las­ku lähe­te­tään (lah­ja­kor­tin tilaa­jal­le):(Pakol­li­nen)
Lähet­tääk­se­si tämän lomak­keen, sinun on hyväk­syt­tä­vä tie­to­suo­ja­se­los­teem­me(Pakol­li­nen)

Kat­so myös: