Hieronnan ammattitutkinnon hakulomake

Hieronnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen vaadittava taustaselvitys

Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakeutumisvaiheessa, täyttävätkö he oman arvionsa mukaan terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettävät vaatimukset. Jos hakijan ilmoituksen perusteella tai jostakin syystä ilmenee aihetta, niin oppilaitos voi edellyttää tarkempien terveydentilatietojen hankkimista.

Sora-lainsäädäntö ohjaa mm. terveydenhuollon opiskelua, laissa määritetään mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä.

Laki määrittää, ettei opiskelijaksi voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen/harjoitteluun. Esimerkiksi huumausaine-, päihderiippuvuus tai vakava rikollisuustausta voivat vaikuttaa merkittävästi henkilön terveydentilaan tai toimintakykyyn.

Lailla pyritään lisäämään koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Erityisesti pyritään parantamaan potilas- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.


Hakemalla hieronnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen hyväksyt edellämainitun
taustaselvityksen.

Lähettäessäsi hakulomakkeen hyvksyt tietosuojaselosteen.


Captcha-koodi