• Monimuotokoulutus

    Monimuotokoulutus

Monimuotokoulutus hieronnan ammattitutkintoon


Seuraava Hieronnan ammattitutkinto monimuotokoulutus alkaa tammikuussa 2021!


Viikonloppuihin sijoittuva hieronnan ammattitutkinto monimuotokoulutus alkaa uutena ammatillisena koulutuksena ISLOlla tammikuussa 2021. Monimuotokoulutus sopii työelämässä oleville, alanvaihtajille, uutta ammattia vanhan rinnalle hakeville tai jatkokoulutukseksi jo rautaisille ammattilaisille. Koulutukseen sisältyy teoriaopetuksen lisäksi asiakastyötä ja käytännön harjoittelua ISLOn hierontapoliklinikalla.

Yleistä koulutuksesta

Hieronnan ammattitutkintokoulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheilijoiden hierontaan. Koulutuksessa paneudutaan eri-ikäisten asiakkaiden klassiseen hierontaan ja otteiden soveltamiseen eri lihasryhmiin ja kehon osiin. Koulutus sisältää mobilisoivaa hierontaa ja poikittaishierontaa. Lisäksi tutustutaan eri urheilulajien erityispiirteisiin.

Tavoitteena on kehittää hierojan asenteellista valmiutta toimia ammatissa siten, että hänellä on hoitoalalle sopiva asenne työhön sekä halu ja kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen

Hierojakoulutus antaa hierojalle perusvalmiudet myös oman yrityksen perustamiseen, mikä tapahtuu yritystoiminta-, markkinointi- ja ATK-tietouden kautta.

Hierojakoulutuksen suorittaminen antaa valmiudet osallistua hierojan ammattitutkinnon näyttöihin ja sen jälkeen ammatinharjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheiluhierontaan.

Opiskelemaan valittuihin ollaan yhteydessä marras-joulukuun aikana ja ohjeistetaan valittuja opiskelijoita valmistautumaan alkavaan monimuotokoulutukseen.

Varasijalla oleva valitaan opiskelemaan, mikäli varsinaiseksi opiskelijaksi valittu ei ota opiskelupaikkaa vastaan. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lähijaksot ja opintojen rakenne


Monimuotokoulutus on viikonloppuopiskelua lähijaksojen aikana sekä itseopiskelua lähijaksojen välissä. Lähijaksoja on 15 kappaletta ja jaksot kestävät pääsääntöisesti 8 tuntia/päivä. Perjantaisin aloitamme yleensä klo 12.00.
Yhteensä lähiopetusta on 360 tuntia. Lähiopetus sisältää myös käytännön asiakastyötä toukokuun lähijaksosta alkaen. ISLO takaa asiakastyötä opiskelijoille vähintään 60 tuntia oikeiden asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen näytöt suoritettuasi saat käyttää nimikesuojattua nimikettä koulutettu hieroja.

Koulutuksessa läsnäolo ei ole pakollista, mutta erittäin suotavaa. Mikäli et pysty osallistumaan kaikille kontaktijaksoille, on korvaavia päiviä ja tehtäviä mahdollisuus suorittaa. Opiskeluaika voi olla 1-2-vuotta, mutta pääsääntöisesti opiskelu kestää noin vuoden. Teemme kaikkien opiskelijoidemme kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa mahdollisesti jo aikaisempi osaaminen otetaan huomioon ja suunnitellaan koulutuksen kesto.

Jos edes yhtään mietit koulutukseen lähtemistä, ota rohkeasti yhteyttä. Räätälöidään juuri sinulle sopiva opiskelupaketti ja aikataulu!

Valmistumisaste tutkinnoista 2000-luvulla on ollut yli 99%. Päättyneellä lukuvuodella 100%.

Tutkinnon muodostuminen


Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp). Tutkinnon valinnaiset osat ovat siten, että ne muodostavat tutkinnon ydinosaamisen yhdessä pakollisten tutkinnon osien kanssa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon aikana ylimääräisinä tutkinnon osia. Tällä hetkellä valinnaisena
hieronnan ammattitutkinnon kanssa on:

- Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon osa, liikunnan osaamisala – Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen (30 osp) (Personal Trainer) ja,

- Hieronnan erikoisammattitutkinnon osa, urheiluhieronnan osaamisala – Urheilijan lihashuolto (45 osp)


PAKOLLISET TUTKINNON OSAT | 100 OSP

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp,

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp


VALINNAISET TUTKINNON OSAT | 50 OSP

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 25 osp

Ikääntyvän potilaan hieronta, 25 osp

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp


Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta | 25

osp
Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalakn perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.


Miksi minä?

Hierojan työ vaatii hyvää ergonomiaa ja paljon hierontatyöhön liittyvää tekniikkaharjoitusta. Ammatti sopii myös pienikokoisille ihmisille, koska hieronta on suurelta osin tekniikkalaji. Hierojalla on hyvä olla oma kiinnostus hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvä empatia ja sympatia kyky on eduksi. Opiskeluaikanakin on hyvä harrastaa liikuntaa, joka auttaa palautumaan työharjoittelun fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista ja antaa voimia myös teorian opiskelemiseen.

Opiskeluaika on tiivistä työskentelyä ja hyvä ryhmähenki tuo hyvän perustan onnistuneelle opiskeluvuodelle.

Lukuvuoden aikana opiskellaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa teoriassa ja käytännössä. Teoriamäärä on suuri ja se vaatii opiskelijoilta aktiivisuutta myös kouluajan ulkopuolella, erityisesti monimuotokoulutuksessa. Latinankielinen ja lääketieteellinen termistö on monelle opiskelijalle alussa hankalaa, mutta sinnikäs lukeminen auttaa oppimisessa.

Terveyden ammattihenkilöitä velvoittavat lait ja asetukset.

Samat lait ja asetukset koskevat myös opiskelijoita opintojen aikana


Monimuotokoulutuksen lähijaksot

Huom! Päivämäärät ovat alustavia ja niitä voidaan muokata valittujen opiskelijoiden toiveet huomioon ottaen.

2021 alkavan koulutuksen lähiopetusjaksot päivitetään myöhemmin!

Kevät/kesäkausi 2020:

1.jakso 03.01. - 05.01.

2.jakso 24.01. - 26.01.

3.jakso 14.02. - 16.02.

4.jakso 06.03. - 08.03.

5.jakso 27.03. - 29.03. - etäopetus

6.jakso 17.04. - 19.04.

7.jakso 15.05. - 17.05.

8.jakso 12.06. - 14.06.

9.jakso 10.07. - 12.07.


Syyskausi 2020:

10.jakso 21.08. - 23.08.

11.jakso 25.09. - 27.09.

12.jakso 23.10. - 25.10.

13.jakso 06.11. - 08.11.

14.jakso 27.11. - 29.11.

15.jakso 11.12. - 13.12.


Lähijaksot alkavat perjantaisin ja päättyvät sunnuntaisin.
Opetus järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin klo 12-20, lauantaisin klo 8-16 ja sunnuntaisin klo 8-16.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman. Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin.

Arviointi ja näytöt

Opiskelijaa arvioidaan kunkin opintojakson jälkeen näytöissä. Näytöt järjestetään luonnollisessa ympäristössä. Myös opetuksessa painotetaan opiskelijan kykyä muuntaa tietoa, taitoa ja valmiuksia eri tilanteisiin sopivaksi. Tutkintotilaisuudet järjestetään erikseen ilmoitettuina ajankohtina (eri aikaan kuin lähijaksot).

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Hieronnan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.


Koulutuksen kesto

Koulutuksen ajankohta on tammikuu 2021 - joulukuu 2021.

Hakeminen

Hakuaika lukuvuoden 2021 koulutukseen on käynnissä.
Koulutukseen hakeminen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.

Valinnat

Aloituspaikkoja monimuotokoulutukseen on 15 kpl. Valinnat suoritetaan hakemusten ja haastattelujen perusteella marras-joulukuussa 2020. Valittuihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Kustannukset

Koulutuksen hinta lukuvuotena 2021 on 1200 euroa sisältäen opetuksen ja osan oppimateriaaleista. Koulutukseen valituilta laskutetaan 500 € varausmaksu opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Varausmaksu hyvitetään kokonaiskustannuksesta, mutta maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä tai peruuntuessa.

Majoitus

ISLO tarjoaa opiskelijoille viikonloppujen ajaksi hostelmajoitusta:

Vuodepaikka kahden hengen huoneessa 34€/yö
1 hengen huone (jaettu kylpyhuone) 46,80€/yö
Oma yksiö 55,80 €/yö
Huonevaraukset: finnhostel@islo.fi puh. 050-408 4792

Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi