HIERONNAN AMMATTITUTKINTO

Päätoiminen lähiopetus Kaustisen kampuksella alkaa 19.8.2021

Opiskelu päättyy 27.5.2022


KOULUTUKSEN JÄRJESTÄÄ ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO KAUSTISELLA.

Yleistä
Hieronnan ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinto. Opiskelu on päätoimista ja se soveltuu 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on hyvä terveys ja soveltuvuus ihmisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja ihmisläheiseen työhön. Koulutus soveltuu myös itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi aikovalle.

Sisältö
Hieronnan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

1. Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
2. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp

Valinnainen:
3. Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp
4. Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Ammattitutkintotodistuksen saanut hieroja voi rekisteröityä Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksen ylläpitämään rekisteriin, saada koulutetun hierojan toimiluvan ja ryhtyä harjoittamaan hierojan ammattia.

Kustannukset
Opetus
1200€/lukuvuosi (laskutetaan 1-4 erässä)

Lisäksi tulevat mahdollisista retkistä ja kulkemisista aiheutuvat kulut sekä materiaalikulut (kirjat, monisteet, opiskeluvälineet).
Opiskelu on päätoimista monimuoto-opiskelua, jossa lähi- ja etäopetus sekä harjoittelujaksot hierontapisteessä vuorottelevat.

Opistolla on mahdollisuus majoittua opintojen ajan 2 hengen huoneessa asuntolassa hintaan 50 €/viikko ma-pe (sis. aamiaisen päivittäin).

Koulutus kuuluu opintotuen/aikuiskoulutustuen piiriin.

Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku. Hakemukset käsitellään ja opiskelupaikat jaetaan saapumisjärjestyksessä. Koulutukseen voi hakea Ilmoittautuminen koulutukseen - Wilma - Itä-Suomen Liikuntaopisto, Joensuu (inschool.fi)

Lisätietoja koulutuksesta: Merja Honkonen-Pohjonen, lehtori, p. 040 090 2178
merja.honkonen-pohjonen@seurakuntaopisto.fi

HUOM! Valitse avautuvassa hakulomakevalinnassa Kaustisen toimipiste!

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, alk 1.10.2019)

Hieronnan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 ja viimeisimmät muutokset 1.10.2019 alkaen (ns. SORA-lainsäädäntö).

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

1) ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimitakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutuksiin liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

2) tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutuksiin liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

3) toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

4) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissatyöskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opinhtoihin kuuluvissa tehtävissä tai opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.


(Opetushallituksen määräys OPH-5-2018, Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, Valtioneuvoston asetus 673/20178, 20§)