• slide
 • slide
 • slide

Liikunnan ammattitutkinto

Yleistä koulutuksesta

Itä-Suomen liikuntaopistolla voit päivittää liikunta-alan osaamistasi tai opiskella kokonaan uuden ammatin. Opiskella voit vaikkapa työn ohessa - omaa työtäsi kehittäen.

Seuraava liikunnan ammattitutkintokoulutus käynnistyy Itä-Suomen Liikuntaopistolla syksyllä 2018. Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan näytöissä. Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähijaksoista Itä-Suomen Liikuntaopistolla sekä etäopiskelusta.

Opiskelijat voivat hakea koulutukseen opintotukea / aikuiskoulutustukea.

Kenelle tarkoitettu

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on monipuolista käytännön ohjauskokemusta erilaisten liikuntaryhmien ohjaamisesta.

Työllistyminen

Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet voivat toimia liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa, sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä ja yrityksissä, eri järjestöjen palveluksessa, erilaisissa projekteissa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Tutkinnon suorittanut voi saada myös valmiudet toimia personal trainerina.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin. Henkilökohtaiset opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmat tehdään heti koulutuksen alussa. Opintojen edetessä suunnitelmia voidaan arvioida ja tarvittaessa myös muokata.

Tutkinnon suorittaminen ja arviointi

Tutkinnon suorittaminen ja arviointi toteutetaan työelämälähtöisten näyttöjen avulla tutkinnon perusteiden mukaisesti. Näytöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty/täydennettävä. Tutkinto on suoritettu, kun kaikki näytöt on suoritettu hyväksytysti.

Koulutus koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

 • Liikunnan ammattilaisena toimiminen
  • Suunnittelet ja toteutat liikuntaan liittyvän projektin
 • Liikunnan ohjaaminen
  • Suunnittelet ja ohjaat terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, osaat huomioida eri ikäisten liikkujien yksilöllisiä erikoistarpeita.

sekä 2-3 valinnaisesta tutkinnon osasta:

 • Yksilöllinen liikunnanohjaus (Personal Trainer)
  • Suuntaudut yksilöllisen liikuntaohjelman laatimiseen, ohjaamiseen ja seurantaan
 • Liikuntataitojen ohjaaminen
  • Suunnittelet ja toteutat liikuntataitojen ohjaamista, edistät liikuntataitojen oppimista ja paneudut taitoharjoitteluun
 • Liikuntayrittäjänä toimiminen
  • Saat valmiuksia arvioida toimimista liikuntayrittäjänä, laadit liiketoimintasuunnitelman ja paneudut myyntiin ja markkinointiin.

Huom! Yksilöllistä liikunnanohjauksen tutkinnon osaa ei voi suorittaa yksittäisenä tutkinnon osana, vaan se tulee sisällyttää Liikunnan ammattitutkintoon.


Koulutuksen kesto

Koulutus alkaa 29.8.2018 ja päättyy 29.5.2019. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähijaksot kestävät 3 - 4 vuorokautta ja niitä on noin kerran kuukaudessa.

Lähiopetusjaksot Itä-Suomen Liikuntaopistolla, Liikunnan ammattitutkinto 2018-2019

(muutokset mahdollisia)

 • 29-31.8.2018
 • 19-21.9.2018
 • 17-19.10.2018
 • 13-16.11.2018 (4 päivää)
 • 12-14.12.2018
 • 9-11.1.2019
 • 5-8.2.2019
 • 5-8.3.2019 (4 päivää)
 • 3-5.4.2019
 • 2-3.5.2019 (to-pe +1 mahdollinen lisäpäivä näyttöihin 4.5.)
 • 27-29.5.2019

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Liikunnan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1200 euroa sisältäen 2 pakollista ja 2 valinnaista tutkinnonosaa.

Ylimääräisen valinnaisen tutkinnonosan suorittaminen maksaa 300 euroa /tutkinnonosa

- Liikunnan ammattilaisena toimiminen (pakollinen)

- Liikkumaan ohjaaminen (pakollinen)

- Yksilöllinen liikunnanohjaus (valinnainen)

- Liikuntataitojen ohjaaminen (valinnainen)

- Liikuntayrittäjänä toimiminen (valinnainen)

Hinta sisältää opetuksen ja vakuutuksen lähiopetusjaksoilla.


Oppisopimus

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.

Hakeminen

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 17.8.2018.

Valinnat

Koulutukseen valitaan opiskelijat hakupapereiden ja haastattelujen perusteella.

Lisätiedot

Koulutuksen johtaja Tiina Turunen 050-5215643

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi