Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto (150 osaamispistettä)

Liikunnan osaamisala (Liikuntaneuvoja AT)

Itä-Suomen liikuntaopistolla voit päivittää liikunta-alan osaamistasi tai opiskella kokonaan uuden ammatin. Opinnot on mahdollista suorittaa päätoimisena opiskelijana tai monimuotoisesti oman työsi ohessa jo olemassa olevaa osaamistasi kehittäen.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto, jossa osaaminen osoitetaan näytöissä. Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähijaksoista Itä-Suomen Liikuntaopistolla, työssä oppimisjaksoista sekä itsenäisestä opiskelusta.

Koulutukseen on mahdollista hakea opinto-/ aikuiskoulutustukea. Tutkintokoulutusta voi hakeutua suorittamaan myös oppisopimuksella.


Kenelle tarkoitettu

Tutkinto on suunnattu liikunta-alalla työskenteleville tai alasta kiinnostuneille.


Työllistyminen

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto antaa valmiudet edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä liikunnallista aktiivisuutta. Liikunnan osaamisalan suorittaneet voivat toimia liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa, sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä ja yrityksissä, eri järjestöjen palveluksessa, erilaisissa projekteissa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Tutkinnon suorittanut voi saada myös valmiudet toimia personal trainerina.


Koulutuksen sisältö

Jokaisen opiskeljan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaiset opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmat tehdään heti koulutuksen alussa. Henkilökohtaitamisen seurauksena koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat. Tutkinnon suorittaminen ja arviointi toteutetaan työelämälähtöisten näyttöjen avulla tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää neljän tutkinnon osan suorittamista.


Pakolliset tutkinnon osat:

  • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30 osp
  • Lasten liikunnan edistäminen / nuorten liikunnan edistäminen / aikuisten liikunnan edistäminen (valitaan 1), 60osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2):Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen, 30 osp

  • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
  • Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
  • Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
  • Tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta
  • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp


Tutkintokoulutuksen lähijaksot Itä-Suomen Liikuntaopistolla

Jakso

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aika

19.8.-6.9.2019

23.9.-1.11.

18.11-18.12.

7.1.-21.2.2020

6.4.-20.5.

3.-5.6.

2.-3.7.

5.7.8.

Jakson aihe

Orientoivat opinnot

Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen ja yksilöllinen liikunnan ohjaaminen

Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen ja yksilöllinen liikunnan ohjaaminen

Lasten/nuorten/aikuisten liikunnan edistäminen

Lasten/nuorten/aikuisten liikunnan edistäminen ja Yrittäjänä toimiminen

Yrittäjänä toimiminen

Yrittäjänä toimiminen

Yrittäjänä toimiminen

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset (SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)


Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1200 euroa.

Oppisopimus:

Tutkintokoulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.


Hakeminen

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.

Koulutukseen on jatkuva hakuaika.


Valinnat

Koulutukseen valitaan opiskelijat hakupapereiden ja haastattelujen perusteella.


Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi


Koulutuksen johtaja

Miia Eronen, 050-5855 122, miia.eronen@islo.fi

Iina Potaseff, 050-5642223, iina.potaseff@islo.fi