• slide

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto (150 osaamispistettä)

Liikunnan osaamisala (Liikuntaneuvoja AT)

Liikunta-alasta kiinnostuneille

Itä-Suomen liikuntaopistolla voit päivittää liikunta-alan osaamistasi tai opiskella kokonaan uuden ammatin. Opinnot on mahdollista suorittaa päätoimisena opiskelijana tai monimuotoisesti oman työsi ohessa jo olemassa olevaa osaamistasi kehittäen.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto, jossa osaaminen osoitetaan näytöissä. Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähijaksoista Itä-Suomen Liikuntaopistolla, itsenäisestä opiskelusta ja vapaaehtoisista työssä oppimisjaksoista.


Koulutus sisältää liikunnanohjauskoulutuksen perusteet. Koulutuksen suorittaminen voidaan siis henkilökohtaistaa myös siten, että osallistut lähijaksoilla liikunnanohjauksen perusteet sisältäviin opetuskokonaisuuksiin. Varsinkin ammattitutkinnon näyttöihin ja niihin sisältyviin opetuksiin voit hakeutua halutessasi sitten edellä mainittujen opintojen edetessä/jälkeen.


Koulutukseen on mahdollista hakea opinto-/ aikuiskoulutustukea. Tutkintokoulutusta voi hakeutua suorittamaan myös oppisopimuksella.


Kenelle tarkoitettu

Tutkinto on suunnattu alasta kiinnostuneille tai liikunta-alalla työskenteleville.


Työllistyminen

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto antaa valmiudet edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä liikunnallista aktiivisuutta. Liikunnan osaamisalan suorittaneet voivat toimia liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa, sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä ja yrityksissä, eri järjestöjen palveluksessa, erilaisissa projekteissa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Tutkinnon suorittanut voi saada myös valmiudet toimia personal trainerina.


Koulutuksen sisältö

Jokaisen opiskelijan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaiset opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmat tehdään heti koulutuksen alussa. Henkilökohtaistamisen seurauksena koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat. Tutkinnon suorittaminen ja arviointi toteutetaan työelämälähtöisten näyttöjen avulla tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää neljän tutkinnon osan suorittamista.


Pakolliset tutkinnon osat:

  • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30 osp
  • Lasten liikunnan edistäminen / nuorten liikunnan edistäminen / aikuisten liikunnan edistäminen (valitaan 1), 60osp. Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen tutkinnon osien toteutusvaihtoehdoista keskustellaan lisää hakeutumisvaiheessa.

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2):

  • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
  • Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
  • Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
  • Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen, 30 osp
  • Tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta
  • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp


Liikunnan osaamisalan tutkinnon perusteisiin tästä


Tutkintokoulutus 2019-2020 on käynnissä.

Tutkintokoulutuksen lähijaksot Itä-Suomen Liikuntaopistolla 2019-2020
Jakso Päivämäärä Sisältö
11. 10.-12.1.2020 (pe-su) Ohjaan ryhmäliikuntaa
12.-13. 27.-29.1.2020 (ma-ke) Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen
14. 13.-16.2.2020 (to-su) EA! ja talviliikunta
15. 13.-15.3.2020 (pe-su) Taidon oppiminen
16. 23.-25.3.2020 (ma-ke) Ohjausharjoitukset
17. 14.-19.4.2020 (ti-su) Ravinto, toiminnallinen harjoittelu ja liikunnan ohjaaminen
18. 7.-9.5.2020 (to-la) Ikääntyneiden liikunta ja lajiliikunta + (yrittäjyys la 9.5. ap.)
19. 12.-14.5.2020 (ti-to) Yrittäjyys ja liikunnan ohjaaminen (yrittäjyys to 14.5.)
20. 1.-3.6.2020 (ma-ke) Yrittäjyys, taidon oppimisen loppuseminaari ja liikunnan ohjaaminen
21. 8.-10.6.2020 (ma-ke) Erilaisten teemapäivien mukainen liikunta ja ohjaaminen
22. 5.-6.8.2020 (ke-to) Yrittäjyyshaastattelut ja rästinäyttöjä
23. 21.8.2020 (pe) Valmistuminen

Kesä-heinäkuussa opinnot etenevät henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Lähijaksojen lisäksi opiskelijoilla on näyttöpäiviä sekä mahdollisesti ylimääräisiä teemakoulutuspäiviä henkilökohtaisten toiveiden mukaisesti.

Näyttöpäiviä kuukauden viimeiset päivät. Osallistuminen oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Näyttöpäivistä lisää infoa koulutuksen alkaessa.Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset (SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)


Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1200 euroa.

Oppisopimus

Tutkintokoulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.


Hakeminen

Koulutuksen hakulomakkeeseen tästä

Koulutukseen on jatkuva hakuaika.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikunnan osaamisalan - liikunta-alasta kiinnostuneille ja liikunnan ohjauskokemusta omaaville yhdistyvät yhdeksi koulutukseksi lukuvuodelle 2020-2021.


Valinnat

Koulutukseen valitaan opiskelijat hakupapereiden ja haastattelujen perusteella. 15.6.2020-31.7.2020 välisenä aikana hakemuksensa lähettäneille haastattelu toteutetaan videohaastatteluna tai puhelimitse viikolla 32 (3.8.2020 alkava viikko).


Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi