• slide
  • slide
  • slide

Liikunnanohjauskoulutus

Yleistä koulutuksesta

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita liikunta-alasta, joilla on kiinnostusta hyvinvoinnista ja terveydestä, halua kehittää itseään ohjaajana tai syventää liikunta-alan osaamistaan.

Liikunnanohjauskoulutuksen tavoitteena on myös täydentää liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta valmistuneiden osaamista. Opintosisällöt soveltuvat erinomaisesti syventämään myös terveys-, hyvinvointi- ja opetusalojen ammattitutkintoja.

Liikunnanohjauskoulutuksessa opiskelija perehtyy monipuolisesti liikunnanohjauksen ja eri kunto- ja liikuntalajien perusteisiin sekä testaustoimintaan. Koulutuksen avulla opiskelija ohjataan myös soveltamaan ja kehittämään liikuntalajeja eri ryhmille sopiviksi ja turvallisesti toteutettaviksi harrastuksiksi. Lisäksi koulutuksessa korostetaan liikunnan tarjoamisen mahdollisuutta jokaiselle sekä liikunnan virkistävää ja elämyksellistä merkitystä.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Opiskelut koostuvat liikuntatunneista, luennoista, käytännön liikunnanohjausharjoituksista ja työssäoppimisesta. Koulutuksen aikana on lisäksi mahdollista suorittaa uimaopettajakoulutus sekä nuorten yleisurheilun ohjaajakurssi.

Liikunnanohjauksenkoulutuksen käynyt voi työskennellä mm. erilaisten liikunta- ja valmennusryhmien ohjaajana sekä erityisryhmien avustajana.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.Seuraavan koulutuksen ajankohta 20.8.2018-29.5.2019


Puren mietteitä opiskelusta ISLOlla


Opintojakso ja opintojen rakenne

Liikunnanohjauskoulutus on kokopäiväopiskelua. Opinnot sisältävät lähiopiskelun lisäksi työharjoittelua sekä itsenäisiä opiskelupäiviä.


Koulutuksen rakenne:


Perusopinnot

Liikuntalajien perusteet

Kunto- ja terveysliikunta

Liikunnan ohjaaminen

Soveltava liikunta

web_ISLO_telinevoimistelu_by_Jarno_Artika_2_of_13.jpg

Koulutuksen kesto

Liikunnanohjauskoulutus kestää vuoden.

Koulutuksen ajankohta: 20.8.2018-29.5.2019

Hakeminen

Vielä on muutamia paikkoja jäljellä 2018-2019 koulutukseen. Ota yhteyttä opettaja Miia Eroseen. Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.

Valinnat

Opiskelijat valitaan hakupapereiden ja haastattelun perusteella.

Pääsykokeet pidetään 6.8. ja sisältävät haastattelun.

Kustannukset

Koulutusmaksu lukukaudella 2018-2019 on 1 600 euroa sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin.

Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Miia Eronen, +358 50 585 5122, miia.eronen@islo.fi