• slide
  • slide
  • slide

Liikunnanohjauskoulutus, monimuoto

Yleistä koulutuksesta

Koulutus on liikunta-alan osaamista täydentävää ja syventävää koulutusta. Se on suunnattu myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita liikunta-alasta, hyvinvoinnista ja terveydestä sekä henkilöille, joilla on halua kehittää itseään ohjaajana.

Liikunnanohjauskoulutuksessa opiskelija perehtyy liikunnanohjauksen eri mahdollisuuksiin, kunto- ja terveysliikuntaan, liikuntalajeihin sekä testaustoimintaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusjaksojen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisiä tehtäviä sekä mahdollisia työssäoppimisjaksoja.

Liikunnanohjauskoulutuksen käynyt voi työskennellä mm. erilaisten liikunta- ja valmennusryhmien ohjaajana.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)


Hakuaika on käynnissä nyt. Vielä ehdit mukaan kevätlukukauden koulutukseen!


Opintojakso ja opintojen rakenne

Liikunnanohjauskoulutus suoritetaan monimuotoisesti opiskellen. Opinnot sisältävät lähiopiskelun lisäksi työssäoppimista sekä itsenäisiä opiskelupäiviä. Työssäoppimisen voit suorittaa omaa ohjaustyötäsi tehden, vaikka nykyisissä ohjaustehtävissä. Opintotukikelpoisuus edellyttää osallistumista kaikille lähijaksoille sekä itsenäisten tehtävien suorittamista.

Huom! Voit osallistua myös vain yksittäisille lähijaksoille.

Lähiopetusjaksot opetussisältöineen alla olevassa kuvassa.


ISLO_LOK_lahijaksot_ja_niiden_aiheet.jpg

web_ISLO_telinevoimistelu_by_Jarno_Artika_2_of_13.jpg

Koulutuksen kesto

Seuraavan koulutuksen ajankohta on 7.1.2020-29.5.2020

Hakeminen

Hakuaika alkaa 7.1. ja päättyy 15.12.2019. Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella. Voit hakea koko koulutukseen tai sitten valita vain itseäsi kiinnostavia jaksoja.

Valinnat

Hakijoihin otetaan yhteyttä hakemuksen saavuttua. Kevätlukukauden opiskelijaryhmään viimeinen hakupäivä on 15.12.2019. Huomioithan kuitenkin, että opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä.

Opiskelijat valitaan hakupapereiden ja haastattelun perusteella saapumisjärjestyksessä.


Kustannukset

Koulutusmaksu kevätlukukauden 2020 opiskelijaryhmälle on 800 euroa sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin lähijaksoilla.Yksittäisen lähijakson hinta 300€

Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Iina Potaseff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi