• slide
  • slide
  • slide

Liikunnanohjauskoulutus SYKSY, monimuoto

Yleistä koulutuksesta

Koulutus on liikunta-alan osaamista täydentävää ja syventävää koulutusta johtamatta kuitenkaan tutkintoon. Se on suunnattu myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita liikunta-alasta, hyvinvoinnista ja terveydestä sekä henkilöille, joilla on halua kehittää itseään ohjaajana.

Liikunnanohjauskoulutuksessa opiskelija perehtyy liikunnanohjauksen eri mahdollisuuksiin, kunto- ja terveysliikuntaan, liikuntalajeihin sekä testaustoimintaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusjaksojen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisiä tehtäviä sekä mahdollisia työssäoppimisjaksoja.

Liikunnanohjauskoulutuksen käynyt voi työskennellä mm. erilaisten liikunta- ja valmennusryhmien ohjaajana.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, OPH-5-2018)

Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opinhtoihin kuuluvissa tehtävissä tai opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.
(Opetushallituksen määräys OPH-5-2018, Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, Valtioneuvoston asetus 673/20178, 20§)


Haku käynnissä nyt!


Opintojakso ja opintojen rakenne

Liikunnanohjauskoulutus suoritetaan monimuotoisesti opiskellen. Opinnot sisältävät lähiopiskelun lisäksi työssäoppimista sekä itsenäisiä opiskelupäiviä. Työssäoppimisen voit suorittaa omaa ohjaustyötäsi tehden, vaikka nykyisissä ohjaustehtävissä. Opintotukikelpoisuus edellyttää osallistumista kaikille lähijaksoille sekä itsenäisten tehtävien suorittamista.

Huom! Voit osallistua myös vain yksittäisille lähijaksoille.


Jakso

Ajankohta

Opintojakson sisältö

1

23.8.-27.8.2021

(ma-pe)

Opintoihin orientoituminen, Liikunnan toimintaympäristö, yksilöstä ryhmäksi ja liikutaan ulkona: kesälajit. Lasten ja nuorten liikunnan erityispiirteet

2

20.9.-24.9.2021

(ma-pe)

Liikuntapedagogiikka, liikunnanohjaus ja liikuntalajit;
Suunnittelen liikuntaa!

3

25.10.-29.10.2021 (ma-pe)

Minä liikunnanohjaajana 1: ohjausharjoitukset (oma lajivalinta)

Taidon oppiminen

Liikunnanohjaus

4

8.11.-12.11.2021

(ma-pe)

Terveysliikunta
Yksilöllinen liikunnanohjaus ja työkaluja liikuntaneuvontaan

5

24.11.-26.11.2021

(ke-pe)

Liikutaan ulkona: talviliikuntalajit (säävaraus)

Minä liikunnanohjaajana 2: ohjausharjoitukset (annettu teema)

6

13.12.-17.12.2021 (ma-pe)

Liikutaan ulkona: talviliikuntalajit (säävaraus)

Minä liikunnanohjaajana 3: ohjausharjoitukset (arvottu laji/ teema)
Liikunnanohjaajana kehittyminen, kurssin päätösweb_ISLO_telinevoimistelu_by_Jarno_Artika_2_of_13.jpg

Koulutuksen kesto

Seuraavan koulutuksen haku on käynnissä nyt.

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Syksyn kurssin hakuaika päättyy 31.7.2021. Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella. Voit hakea koko koulutukseen tai sitten valita vain itseäsi kiinnostavia jaksoja.

Valinnat

Hakijoihin otetaan yhteyttä hakemuksen saavuttua. Elokuussa alkavan koulutuksen viimeinen hakupäivä on 31.7.2021. Huomioithan kuitenkin,että opiskelijavalintoja tehdään koko ajan.Kesä- ja heinäkuussa hakulomakkeensa lähettäneet haastattelemme puhelimitse tai etäyhteyksien välityksellä ma 2.8.2021.

Opiskelijat valitaan hakupapereiden ja haastattelun perusteella saapumisjärjestyksessä.


Kustannukset

Koulutusmaksu syyslukukauden 2021 opiskelijaryhmälle on 800 euroa sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin lähijaksoilla.Yksittäisen lähijakson hinta 300€

Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Iina Potaseff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi