Kohti_liikunta-alan_unelmia_banneri.png


Liikunnanohjauskoulutus KEVÄT,

monimuotototeutus 4.4.2022- 3.6.2022

Aloita liikunta-alan opintopolkusi liikunnanohjauskoulutuksesta!

Kevään liikunnanohjauskoulutus on suunnattu henkilöille, joiden haaveissa siintävät nyt tai tulevaisuudessa joko liikunta-alan korkeakouluopinnot, liikunnan ammatilliset aikuisopinnot tai työtehtävät.

Liikunnanohjauskoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi toteuttaa hyvin niin oman urheilu-uran kuin työssäkäynnin rinnalla. Lähiopetusjaksojen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisesti suoritettavia etätehtäviä.

Liikunnanohjauskoulutuksen käynyt voi työskennellä liikunta-alalla mm. erilaisten liikunta- ja valmennusryhmien ohjaajana tai liikunnallisten iltapäiväkerhojen vetäjinä.

Liikunnanohjauskoulutus on liikunta-alan osaamista täydentävää ja syventävää koulutusta, joka ei kuitenkaan johda tutkintoon. Liikunnanohjauskoulutuksen käynyt on hakukelpoinen liikunnan osaamisalan koulutukseen.

Kevään liikunnanohjauskoulutuksen opetussuunnitelma:

  • liikuntapedagogiikka
  • liikunnanohjaus
  • liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen
  • liikuntalajit

Kevään liikunnanohjauskoulutus antaa hyvät eväät esimerkiksi liikunta-alan pääsykokeisiin.

Liikunnanohjauskoulutuksen opintojaksot ja opintojen rakenne

Lähijakso

Ajankohta

Sisältö

1

4-6.4.2022

Opintoihin orientoituminen, yksilöstä ryhmäksi, liikutaan ulkona erilaisissa liikuntaympäristöissä ja taidon oppiminen ja opettaminen

2

19-22.4.2022

Liikuntapedagogiikka, liikunnanohjaus ja liikuntalajit;

Suunnittelen liikuntaa!

3

25-29.4.2022

Liikuntalajeja ja liikunnan ohjaaminen: Minä liikunnanohjaajana 1: ohjausharjoitukset (oma lajivalinta)

4

23-27.5.2022

Liikutaan ulkona: kesälajit

Minä liikunnanohjaajana 2: ohjausharjoitukset (annettu teema)

5

30.5-3.6.2022

Taidon oppimisen loppuseminaari

Minä liikunnanohjaajana 3: ohjausharjoitukset (arvottu laji/ teema)

Liikunnanohjaajana kehittyminen (oppimispäiväkirjat)

KEVÄTJUHLA

3.6.2022

Kurssin päätös

Hakeminen

Liikunnanohjauskoulutukseen on jatkuva haku.

Kevään liikunnanohjauskoulutuksen hakuaika päättyy torstaina 30.3.2022.

Hakulomake löytyy täältä

Opiskelijavalinta

Hakijoihin otetaan puhelimitse yhteyttä hakemuksen saavuttua. Liikunnanohjauskoulutuksen opiskelijat valitaan hakulomakkeiden ja haastattelujen perusteella saapumisjärjestyksessä. Kevään kurssin viimeiset valintakoehaastattelut toteutetaan puhelimitse tai etäyhteysohjelmien kautta torstaina 31.3.2022.

Koulutusmaksu

Kevätlukukauden liikunnanohjauskoulutuksen koulutusmaksu on 800 € sisältäen opetuksen ja lähijaksoilla jaettavan opetusmateriaalin.

Lisätiedot

Opettaja Iina Potaseff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi


Huomioitavaa:

Liikunta-alan koulutuksiin on asetettu tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia.

Tarkistathan jo etukäteen, että tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset eivät ole esteenä opiskelijavalinnalle.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, OPH-5-2018)

Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opinhtoihin kuuluvissa tehtävissä tai opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.
(Opetushallituksen määräys OPH-5-2018, Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, Valtioneuvoston asetus 673/20178, 20§)

web_kansimallit__ISLO_2015_by_Jarno_Artika_9_of_9_2.jpg