• slide
 • slide
 • slide
 • slide

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto

Yleistä koulutuksesta

Liikuntapaikkojenhoitaja toimii monipuolisissa ulko- ja sisäliikuntapaikkojen hoitotehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja valvontatehtävissä. Työtä tehdään vaihtelevissa liikuntaympyröissä eri vuodenaikoina joko kunnan tai yksityisen liikuntapalveluyrittäjän palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Jos olet kiinnostunut liikuntapaikkojen hoidosta tai tunnet tarvitsevasi lisäkoulutusta ja haluat ammattitaidostasi todistuksen, niin tule meille liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon koulutukseen.

Koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia itsenäisesti erilaisten ulko- ja sisäliikuntapaikkojen hoidon tehtävissä.

Tutkinnon suoritettuasi tunnet eri liikuntalajien liikuntapaikoille asetetut vaatimukset, kiinteistötekniikan käytön, päivittäisten liikuntapaikkojen hoidon vaatimukset ja hoitotehtävissä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuus- ja huoltotoimenpiteet sekä hallitset liikuntapaikoilla asiakkaiden opastamisen ja ohjaamisen sekä palvelun ja valvonnan merkityksen.

Tässä linkissä LPH esite (.pdf)

Tässä linkissä tietopaketti LPH koulutuksesta (.pdf)

Tutkinnon osat/pakolliset osat:

 • Kesäliikuntapaikkojen hoitaminen
 • Sisäliikuntapaikkojen hoitaminen
 • Talviliikuntapaikkojen hoitaminen

Tutkinnon valinnaiset osat:

 • Jäähallien hoitaminen
 • Nurmipintojen hoitaminen
 • Uimahallien, kylpylöiden ja maauimaloiden hoitaminen

Koulutuksen toteutuminen

Koulutus toteutetaan monimuotoisena aikuiskoulutuksena ja antaa tieto- ja taitopohjaiset ammatilliset valmiudet eri liikuntapaikkojen hoitotyön toteuttamiseen kunnallisilla ja yksityisillä liikuntapaikoilla. Koulutus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon perusteisiin ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, muodostuen lähiopetusjaksoista, etäopiskelusta ja työssäoppimisjaksoista soveltuen myös työssä oleville. Koulutuksessa käytetään verkko-opintojen Optima-oppimisympäristöä.


Lähiopetusjaksot 2018 (pidätämme oikeudet muutoksiin)

Talviliikuntapaikkojen hoitaminen

 • 1. jakso, vko 3, 15.-19.1.2018 (19.1.2018 Työturvallisuuskorttikoulutus, ISLO)
 • 2. jakso, 12.2.-15.2.2018
 • 3. jaks0, 12.3.-15.3.2018
 • 4. jakso, 16.4.-19.4.2018
 • 5. jakso, 14.5.-17.5.2018
 • 6. jakso, 28.5.-1.6.2018 (valinnainen jäähalli, vko 22)
 • 6. jakso 4.6.-8.6. 2018 (valinnainen nurmipinnat, vko 23)
 • 7. jakso, 2.7.-5.7.2018
 • 8. jakso, 20.8.-23.8.2018
 • 9. jakso, 10.9.-13.9.2018
 • 10. jakso, 8.10.-11.10.2018
 • 11. jakso, 19.11.-22.11.2018


Kaikilla lähijaksoilla käsitellään koulutuksessa myös seuraavia asioita

 • liikunta-, liikuntapaikkojen ja työtilojen päivittäisiä huoltotarpeet
 • asiakaspalvelu, tietojen käsittelyn hallintaa (atk. tulostaulut, tilojen varausjärjestelmät, kiinteistönhuollon atk- seurantajärjestelmät)
 • työehdot, työsuojelu ja työturvallisuus sekä liikuntapaikkojen turvallisuutta yleensä
 • ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys
 • kustannustietoinen ja taloudellinen toiminta
 • erityisryhmien liikunta ja liikuntapaikat
 • liikunnan ja liikuntapaikkojen toiminnan merkitys yleensä


Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma ja myös näytöt henkilökohtaistetaan. Opiskeluohjelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman.

Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin. Henkilökohtaiset opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmat tehdään heti koulutuksen alussa. Opintojen edetessä suunnitelmia voidaan arvioida ja tarvittaessa myös muokata.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Hakeminen

Koulutukset alkavat tammi-, touko- ja syyskuussa. Koulutukseen on jatkuva haku. Hakulomakkeita voi lähettää pitkin vuotta: uusia opiskelijoita otetaan vastaan koulutuspaikkojen vapautuessa.

Koulutukseen hakeminen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.

Hakulomakkeita voi tilata myös puhelimitse 050-408 4792.

Valinnat

Opiskelijat valitaan hakupapereiden sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.

Pääsyvaatimukset

Hakijoilta edellytetään:

 • vähintään 18 vuoden ikää opiskelun alkaessa
 • myönteistä asennetta ja liikunnan harrastusta
 • hyvää terveyttä ja ajokorttia
 • soveltuvuutta palvelualalle
 • aktiivisuutta itsenäiseen aikuisopiskeluun

Kustannukset

Koulutusmaksu lukuvuodelta 2018 on 1200 euroa sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin.

Oppisopimus

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.

Lisätiedot

Martti Riekki +358 50 5651 730, martti.riekki@islo.fi

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (390 euroa). Lue lisää ja tarkista, täytätkö stipendin saamisen perusteet www.koulutusrahasto.fi