OPPISOPIMUSKOULUTUS ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTOLLA

Oppisopimuskoulutus on työnantajalle kätevä tapa kouluttaa henkilökuntaa. Opiskelija on työsuhteessa oppisopimuspaikkaan, jossa opiskelu suurelta osin tapahtuu. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään teoriaopinnoilla, jotka järjestää Itä-Suomen Liikuntaopisto.

Itä-Suomen Liikuntaopistossa voi suorittaa oppisopimuksella seuraavat tutkinnot:

Hieronnan ammattitutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikunnan osaamisala

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, valmennuksen osaamisala

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Oppisopimuspaikan vaatimukset

Opiskelija hankkii oppisopimuspaikan itse. Oppisopimuspaikalla on oltava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa ja tarpeellinen työvälineistö tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisen koulutuksen järjestämiseen. Oppisopimuspaikalla on oltava ammattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa, joka voi toimia opiskelijan vastuullisena työpaikkaohjaajana.

Vastuullisen työpaikkaohjaajan tehtävät

Vastuullinen työpaikkaohjaaja osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työympäristöön ja työtehtäviin, ohjaa opiskelijaa ja osallistuu oppimisen arviointiin.

Opintososiaaliset etuudet

Opiskelija voi saada oppilaitoksessa tapahtuvan tietopuolisen opiskelun ajalta päivärahaa, matkakorvausta ja majoituskorvausta. Opintososiaalisia etuuksia ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa tai muita etuuksia teoriaopintojen aikana.

Työnantajalle maksettava koulutuskorvaus

Koulutuksen järjestäjä maksaa oppisopimustyöpaikalle koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia. Koulutuskorvauksen määrästä sovitaan tapauskohtaisesti huomioiden tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, opiskelijan osaaminen ja työkokemus ja opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet.

Palkkatuki

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen. Henkilön on selvitettävä palkkatukioikeus ennen koulutuksen aloittamista ja oppisopimuksen solmimista. Työnantaja hakee palkkatuen TE-toimistosta.

Sopivan paikan löydyttyä koulutukseen hakeminen tapahtuu täällä.

Lisätietoa oppisopimusasioista: Tiina Törmälä, tiina.tormala@islo.fi, 050-4084792