Siun Liike -hanke


Siun Liike -hanke oli huhtikuusta 2016 toukokuuhun 2017 kestävä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama liikuntaneuvontayhteistyön kehittämishanke, jota Itä-Suomen liikuntaopisto toteutti yhteistyössä Joensuun terveyspalveluiden ja Joensuun työterveyshuollon kanssa.

Hankkeeseen kuului kaksi osa-aluetta:

Liikuntaneuvontaverkoston rakentaminen sekä koulutus Joensuun alueen lääkäreille, fysioterapeuteille, sairaanhoitajille sekä terveydenhoitajille, jotka tekevät työssään terveellisiin elämäntapoihin liittyvää neuvontaa

Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa työterveyden, terveyskeskuksien ja yksityisten terveyspalveluiden lääkäreitä, fysioterapeutteja, sairaanhoitajia sekä terveydenhoitajia tunnistamaan sellaiset henkilöt, joille vähäinen liikunta tai huono kunto on terveydellinen riski. Tarkoituksena oli lisätä Joensuun alueella vähän liikuntaa harrastavien liikunta-aktiivisuutta ja sitä kautta ehkäistä pitkäaikaissairauksia ja parantaa henkilöiden toimintakykyä. Liikuntaneuvontapalvelu kohdistuu terveytensä kannalta vähäisesti liikkuville, joille liikuntaneuvonnasta ja elämäntapaohjauksesta eniten olisi hyötyä. Hankkeen aikana kehitetään toimiva verkosto terveysliikunnan palveluyhteistyössä Joensuun kaupungin terveyspalveluiden, Joensuun työterveyshuollon, Itä-Suomen liikuntaopiston, Joensuun seudun kansalaisopiston sekä muiden liikuntaa tarjoavien toimijoiden kanssa.


Liikuntaneuvonta työkaluksi - Vaikuttavaa ja kustannustehokasta

Liikunta on osa yksilön kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja liikunnan
edistävistä vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen on jo ollut pitkään vahvaa tutkimusnäyttöä.
Sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa liikuntaneuvonnan avulla voidaan opastaa liian vähän
liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan pariin ja näin vaikuttaa väestön terveyteen.


Liikuntaneuvonta työkaluksi – Vaikuttavaa ja kustannustehokasta koulutus on Pohjois-Karjalan kolmen
eri liikuntaneuvontahankkeen yhteisvoimin järjestämä koulutus, joka on tarkoitettu kaikille liikunnasta
ja liikuntaneuvonnasta kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille, kuntapäättäjille ja terveyden
edistämisen toimijoille.

Koulutuksen tiedot

Ajankohta: Torstaina 11.5.2017 klo 13.00-16.00
Paikka: Karelia ammattikorkeakoulun auditorio, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu


Koulutus on maksuton.

Koulutuksen ohjelma

13.00


13.30


14.30

15.30

16.00

Kahvitarjoilu
Koulutuksen avaus

Liikuntaan motivoiminen ja liikunnan
käypä hoito -suositukset

Liikuntaneuvonta pitkäaikaissairauksissa
- voisiko se olla kustannusvaikuttavaa?

Pohjois-Karjalan Liikuntaneuvontahankkeiden esittely

  • Siun Liike – Liikuntaneuvontakoulutukset Joensuussa
  • VeSote (Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon) Pohjois-Karjalan kokemuksia liikuntaneuvonnasta terveydenhuollossa
  • Tuli-hanke, Kuntien liikuntaneuvonta


Koulutuksen päätös


Jussi Malinen, kuntoutusjohtaja, Siun Sote

Heikki Tikkanen, Professori, UEF


Tommi VasankariJenna Hiltunen, Liikunnanohjaaja, ISLO


Eeva Elomäki, Siun soteVesa Martiskainen, Aikuisliikunnan kehittäjä, Pokali

Jussi Malinen, kuntoutusjohtaja, Siun Sote

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.


Lisätiedot koulutuksesta:

Liikunnanohjaaja

Jenna Hiltunen

050 3085399

jenna.hiltunen@islo.fi