• slide
 • slide
 • slide

TANSSIN JA SOMATIIKAN KOULUTUS

Yleistä koulutuksesta

Koulutus on aikuisten ammatillista lisäkoulutusta ja se tuo esille somaattisia eli kehoa ja mieltä yhdistäviä tanssin ja liikkeen menetelmiä, jotka soveltuvat ryhmänohjaukseen. Tavoitteena on tarjota somatiikan ja liikkeen osaamista eri alojen ammattilaisille ja rohkaista heitä integroimaan oppimaansa niin henkilökohtaiseen kasvuunsa kuin työelämäänsä.

Tanssin ja somatiikan koulutuksessa korostuu kokemuksellinen oppiminen, somaattiset menetelmät, liike-eksploraatio ja improvisaatio, luova prosessi ja taide laajana kulttuurisena toimintana sekä itsetuntemus ja ryhmäprosessi.

Vuoden aikana opiskelijat ohjaavat itse ja toimivat assistentteina erilaisissa ohjaustilanteissa. Kevätlukukaudella on kahden viikon pituinen työharjoittelu, joka tapahtuu opiston ulkopuolella.

Opetuskielenä on englanti.

Koulutusta sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut liikkeestä ja tanssista, somaattisista menetelmistä ja luovasta prosessista
 • olet kiinnostunut liikkeestä ja tanssista taiteena
 • toimit sosiaali-ja terveydenhuoltoalalla, taiteen parissa tai kasvatus- ja opetustyössä
 • haluat kokemuksia ja taitoja ryhmien ohjaamisesta
 • olet kiinnostunut tanssi-ja liiketerapiasta tai muista taideterapioista
 • olet kiinnostunut yhteisötaiteista ja muista osallistavista taiteen tekemisen tavoista

Valitessamme opiskelijoita pyrimme tuomaan yhteen erilaisia taustoja, taitoja, tietoa, kokemuksia ja työskentelynäkökulmia omaavia ihmisiä.

Opetussuunnitelman tulostettava versio

Opintovuosi:

Koulutus on kokopäiväopiskelua ja koostuu viikoittain toistuvista aamutunneista, työpajoista ja projekteista. Tärkeä teema vuoden aikana on yksilön henkilökohtaisen prosessin ja ryhmän prosessin tiedostaminen ja yhteen sovittaminen. Opinnot jakautuvat ryhmäopintoihin, jotka vaativat täyden sitoutumisen läsnäoloon sekä omaan opintopolkuun sovellettavia opintoja, jotka voi toteuttaa kontaktiopintoina tai itsenäisemmin.

Ryhmäopinnot

 • introtyöpajat
 • presentaatiot eri projekteista
 • Moving Minds -ryhmäimprovisaatioprojekti
 • kontakti-improvisaatio/Dancing Together -työpaja
 • Movement Study Project
 • osa pedagogiikan tunneista
 • ryhmäprosessi ja ryhmä/pienryhmätehtävät

Oman opintopolun mukaan sovellettavia opintoja

 • introtyöpajojen jälkeiset Feldenkrais & Anatomy -tunnit, Movement Development: Dancing Thinking -tunnit, tanssiliiketerapiatunnit
 • osa pedagogiikan tunneista
 • kontakti-improvisaation aamutunnit
 • itsetuntemus-aamutunnit
 • autenttisen liikkeen tunnit
 • Context and Connections, keskustelua kehollisuudesta ja liikkeestä yhteiskunnassa
 • työharjoittelu

Opiskeluviikko:

 • Aamutunnit ma-pe klo 08.30-9.00 oma tai ohjattu lämmittely + klo 9.00 -11.45 aamutunti
 • Työpajat ma-to klo13-15.30, pe iltapäivä itsenäistä opiskelua

Viikoittaiset oppitunnit:

 • Kontakti-improvisaatio (ti-aamuisin)
 • Itsetuntemus liikkeessä ja tanssissa (ma tai ke -aamuisin)
 • Autenttinen liike (pe-aamuisin)
 • Maanantai- ja torstai aamupäivisin on joko työpajatunteja tai yksittäisiä tanssi-tai liiketunteja, teoriaa jne.

Työpajat:

 • Tanssi- ja liikeimprovisaatio
 • Autenttinen liike
 • Kontakti-improvisaatio
 • Movement exploration and analysis – Feldenkrais Method®, Trager movement®, bodywork, experiential anatomy and movement development, Luova prosessi tanssin ja taiteen tekemisessä
 • Ryhmien ohjaaminen ja pedagogiikka
 • Tanssiliiketerapia

Projektit:

 • Opiskelijoiden esittelytunnit koulutuksen alussa
 • Movement Study Project
 • Työharjoittelu – kevätlukukaudella on kahden viikon työharjoittelu, jonka voi tehdä oman mielenkiinnon mukaan siten, että se tukee opiskelijan omaa työtä ja opintoja, harjoittelun voi tehdä myös hajautettuna iltaisin tai viikonloppuisin ennen harjoitteluun varattuja viikkoja
 • Tuntien ohjausta
 • Portfolio ja sen esittely

Opettajat:

 • Elina IkonenOpetussisällöt: Pedagogiikka, itsetuntemus, ryhmäprosessi ja työnohjaus, liike-eksploraatio, tanssi- ja liiketerapia, Trager-liikunta®, autenttinen liike
 • Pia Lindy – Opetussisällöt: Tanssi-ja liikeimprovisaatio, kompositio, luova prosessi, osallistavat taiteen tekemisen tavat, konteksti ja yhteiskunta
 • Malcolm Manning: Feldenkrais Method®, kontakti-improvisaatio, improvisation, kokemuksellinen anatomia, autenttinen liike

Koulutuksen kesto

Tanssin ja somatiikan koulutus kestää yhden lukuvuoden. Lukuvuosi alkaa 20.8. 2018 ja päättyy 29.5. 2019. Koulutuksen pituus on 1600h.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen 9.5.2018 mennessä. Valintakoe pidetään to 7.6.2018. Koe alkaa klo 9.00. Varaa aikaa klo 20.00 asti. Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella. Valintakokeen ensimmäinen osio pidetään tanssitilassa osoitteessa Kaltimontie 5, 80100 Joensuu ja haastattelut ISLOlla Joensuun Tiedepuistolla, Länsikatu 15.

Ennen valintakoetta on mahdollista osallistua kesäkurssille (4.-6.6.2018), jonka aikana voi tutustua koulutukseen ja opettajiin. Valintakokeeseen voi tulla myös osallistumatta kesäkurssille. Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Tiedustele majoitusta kesäkurssi- ja valintakoehintaan 33€/hlö 2 hengen huoneessa ISLOn Finnhostel Joensuusta.

Kustannukset

Koulutusmaksu lukukaudella 2018 - 2019 on 1710 euroa sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin. Opiskelijat voivat hakea valtion opintotukea omasta kotimaastaan, jota varten ISLO toimittaa todistuksen opiskelijaksi hyväksymisestä.

Lisätiedot

Elina Ikonen, +358 50 372 7399, elina.ikonen@islo.fi


Tanssin ja somatiikan avoimet kurssit (avautuu uuteen sivuun)


EU-hankkeet, joissa koulutus on ollut mukana
LEAP: http://www.idocde.net/pages/56 Opettajavaihtoihin ja opettajien yhteistyöhön perustuva kumppanuushanke.
IDOCDE: http://www.idocde.net/pages/55 Nykytanssin opetuksen dokumentointi ja kv-nettisivusto -hanke. Sivusto: www.idocde.net