Tanssin ja somatiikan kesäkurssi

5.-7.6.2017

Tässä linkissä lisätietoa kurssista: https://www.islo.fi/en/dance-and-somatics/open-cour...


Kokemus omasta kehosta on tärkeä osa minuutta ja se vaikuttaa vahvasti vuorovaikutukseemme fyysisen ja sosiaalisen ympäristömme kanssa. Tanssin ja somatiikan koulutuksessa näkemyksemme tanssista on laaja. Tunneilla ei paneuduta askelien opetteluun, vaan tanssi ja liike ovat osa laajempaa kehollisuuden tutkimusta ja luovaa toimintaa. Esittelemme kurssilla koulutuksen tarjoamaa materiaalia ja kurssin aikana voit tutustua myös koulutuksen opettajiin.

Somatiikalla tarkoitetaan menetelmiä, joissa kehoa tarkastellaan sisäisen kokemuksen kautta, ei ulkoa päin tai objektina. Sisäinen kokemus tuo tuntemuksen siitä, että keho ja mieli eivät ole toisistaan erillisiä vaan ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Kesäkurssin sisältöön kuuluu mm. improvisaatiota, liike-eksploraatiota ja Mentastics® - tunteja. Kurssilla työskennellään intensiivisesti, mutta rennossa ilmapiirissä. Jokaisella on mahdollisuus työskennellä omaan tahtiinsa hauskanpitoa unohtamatta.

Kurssi sopii kesän avaukseksi kenelle tahansa. Erityisesti se voi kiinnostaa, jos suunnittelet vuoden pituiseen koulutukseen hakemista