ISLO Hos­tel pal­ve­lee niin per­hei­tä, yksit­täi­siä mat­kai­li­joi­ta kuin urhei­li­joi­ta­kin. Kotoi­sis­sa huo­neis­tois­sa majoi­tut edul­li­ses­ti, vas­tuul­li­ses­ti ja lii­kut­ta­vas­ti kes­kus­tan pal­ve­lui­den ja lii­kun­ta­paik­ko­jen äärellä. 

ISLOn tilois­sa Tie­de­puis­tol­la on vuo­krat­ta­va­na kol­me luen­to­sa­lia. Nyky­ai­kai­nen av-tek­niik­ka mah­dol­lis­taa eri­lais­ten kokous­ten ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sien järjestämisen.

Majoi­tus­pal­ve­lut

Kokous­ti­lat


Kat­so myös: