Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton tilat sijait­se­vat Joen­suun Tie­de­puis­tol­la aivan kes­kus­tan tun­tu­mas­sa (Län­si­ka­tu 15, kat­so opas­te­kart­ta kuvien alla). Käy­tös­säm­me on kol­me moni­puo­li­seen käyt­töön sovel­tu­vaa luen­to­sa­lia, joi­ta vuo­kra­taan myös ulko­puo­li­seen käyt­töön. Luen­to­sa­lim­me on varus­tel­tu nyky­ai­kai­sel­la av-tek­nii­kal­la ja ne sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti eri­lais­ten kokous­ten järjestämiseen. 

Luentosali 1

Nyky­ai­kai­nen av-tek­niik­ka
Val­ko­kan­gas 
Fläp­pi­tau­lu
Lan­ga­ton nettiyhteys 

30 paik­kaa

Luentosali 2

Nyky­ai­kai­nen av-tek­niik­ka
Val­ko­kan­gas 
Fläp­pi­tau­lu
Lan­ga­ton nettiyhteys 

36 paik­kaa

Luentosali 3

Nyky­ai­kai­nen av-tek­niik­ka
Val­ko­kan­gas 
Fläp­pi­tau­lu
Lan­ga­ton nettiyhteys 

24 paik­kaa

Kokous- ja juhlatila

Nyky­ai­kai­nen av-tek­niik­ka
Val­ko­kan­gas 
Fläp­pi­tau­lu
Lan­ga­ton nettiyhteys 

36 paik­kaa

Luen­to­sa­lit 1 ja 2 on mah­dol­lis­ta yhdis­tää kokoon tait­tu­val­la väli­sei­näl­lä, jol­loin saa­daan suu­ri, 60 hen­gen luen­to­ti­la.
Lisäk­si luen­to­sa­leis­sa 1 ja 2 on mah­dol­lis­ta saa­da vaih­te­lua istu­mi­seen tilas­sa ole­vil­la jumppapalloilla.

Näin löydät perille:

ISLOn luo­kat sijait­se­vat Tie­de­puis­ton 1‑rakennuksessa toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. ISLOl­la on oma sisään­käyn­ti Län­si­ka­dun ja Lin­nun­lah­den­tien kul­mas­sa, Tie­de­puis­ton pää­si­sään­käyn­nin vasem­mal­la puo­lel­la. Nouse por­taat toi­seen ker­rok­seen — luo­kat 1–3 ovat käy­tä­vän var­rel­la ennen palo-ovea. Lähim­mät wc:t ovat koh­ta palo-oven jäl­keen vasemmalla.

Kokoustarjoilut

KESÄLOMIEN VUOKSI ILTAKAHVITUKSIA (klo 15 jäl­keen) EI JÄRJESTETÄ AJALLA 3.6.–18.8. Jo sovi­tut kah­vi­tuk­set kui­ten­kin toteutetaan.

Tilaa väli­pa­laa tila­va­rauk­se­si yhtey­teen, niin vireys­ti­la pysyy hyvä­nä! Valit­se kevyem­mis­tä vaih­toeh­dois­ta tai nau­ti vähän makeam­min. Tilaat­han tuot­teet vii­meis­tään 3 vrk ennen tapah­tu­maa var­mis­taak­se­si, että tuot­tei­ta on tarjolla. 

Lei­von­nai­set lei­vo­taan itse, kek­se­jä lukuun otta­mat­ta pakas­te­taan tuo­rei­na ja sula­te­taan, ellei sama­na päi­vä­nä ole lei­vot­tu. Raa­ka-aineis­sa on huo­mioi­tu vas­tuul­li­suus: käy­täm­me kitee­läi­sen Mak­ko­lan luo­mu­ti­lan veh­nä­jau­ho­ja, Rei­lun kau­pan tum­maa suklaa­ta, luo­mu­ba­naa­ne­ja ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan luomumarjoja. 

Kaik­ki tuot­teet ovat lak­too­sit­to­mia. Glu­tee­nit­to­mat, vegaa­ni­set ja keto-ver­siot­kin onnis­tu­vat. Ilmoi­tat­han etu­kä­teen mah­dol­li­set aller­giat! Kysy roh­keas­ti tar­jous­ta muus­ta­kin vaih­toeh­dos­ta — olem­me avoi­mia eri­lai­sil­le toteutuksille :) 

Tuo­te­vaih­toeh­dot näet pai­na­mal­la + merkkiä.

Kahvi / tee 2 €

Makea kahvileipä pieni 1,00 €

Kek­si tai konvehti

Makea kahvileipä iso 2,50 €

Kor­va­puus­ti
Kää­re­tort­tu
Mar­ja- tai rahkapiirakka

Suolainen kahvileipä pieni 4,00 €

Täy­tet­ty säm­py­lä
Täy­tet­ty ruis­pa­la
Täy­tet­ty rii­si­pii­rak­ka (muna­voi­ta tai kinkkua)

Suolainen kahvileipä iso 6,00 €

Feta-kas­vis­pii­rak­ka
Lohi­pii­rak­ka
Sie­ni­pii­rak­ka

Smoothie 4,00 €

Hedel­mäi­nen
Mar­jai­nen

Tilojen vuokraus ja yhteystiedot: 

Luen­to­sa­lien hin­nat ovat 30 €/tunti tai 130 €/päivä. 

Voit tie­dus­tel­la luen­to­sa­lien varaus­ti­lan­net­ta ISLOn pal­ve­lu­pis­tees­tä alla ole­vien tie­to­jen mukaisesti: 

ISLOn pal­ve­lu­pis­te (katu­ta­so)
toimisto@islo.fi
puh. 050–408 4792

ma-to 9.00–16.00
pe 9.00–15.00

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to
Län­si­ka­tu 15  
80110 Joen­suu  

Kat­so myös: