Ruokailut ryhmille (minimi 10 henkilöä) 


ISLO Hos­tel­lis­sa (Finn­hos­tel Joen­suu) toi­mi­va Pito­pal­ve­lu Pata ja Pul­la val­mis­taa moni­puo­li­set lou­naat ja päi­väl­li­set ryh­mil­le ennak­ko­va­rauk­ses­ta eri­kois­ruo­ka­va­liot huo­mioi­den. Ruo­kai­lu tapah­tuu ISLO Hos­tel­lin aamiaishuoneessa. 

MenuArke­naVii­kon­lop­pu­na
1. Maka­ro­ni­laa­tik­kox € / hlöx € / hlö
2. Lasag­nex € / hlöx € / hlö
3. Kanaa ja riisiäx € / hlöx € / hlö
4. Kol­men kalan keittox € / hlöx € / hlö
5. Jau­he­li­ha­keit­tox € / hlöx € / hlö
6. Koko­li­ha- tai kala-ateriax € / hlöx € / hlö

Ate­riat sisäl­tä­vät viher­sa­laat­tia ja raas­tet­ta, lei­vät ja levit­teet, ruo­ka­juo­ma­na vet­tä tai mehua ja kahvin/teen. Kysy roh­keas­ti muis­ta vaih­toeh­dois­ta!  Ilta­pa­lak­si voit tila­ta esim. pinaat­ti­let­tu­ja tai uunileipiä.

Päiväkahvi, iltapala tai saunaeväs majoittujille

Tilaat­han tuot­teet vii­meis­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä, jot­ta nii­tä on var­mas­ti saa­ta­vil­la! Lei­von­nai­set lei­vo­taan itse, pakas­te­taan tuo­rei­na ja sula­te­taan, ellei sama­na päi­vä­nä ole lei­vot­tu. Tilaus toi­mi­te­taan huoneistoosi. 

MenuHin­ta
1. Salaat­tian­nosx € / hlö
2. Lihis tai vegaa­ni vihis, maus­teet mukaanx € / hlö
3. Säm­py­lä x € / hlö
4. Mie­let­tö­män iha­na suklaamuffinix € / hlö
5. Päi­vän pullax € / hlö
6. Gril­li­mak­ka­ra sau­nas­sa grillattavaksix € / hlö
7. Vir­voi­tus­juo­ma (vaih­toeh­dot esim. pil­li­me­hu, cokis, jäätee…)x € / hlö

Kokoustarjoilu

Tilaa väli­pa­laa tila­va­rauk­se­si yhtey­teen, niin vireys­ti­la pysyy hyvä­nä! Valit­se kevyem­mis­tä vaih­toeh­dois­ta tai nau­ti vähän ras­kaam­min. Tilaat­han tuot­teet vii­meis­tään 3 vrk ennen tapah­tu­maa var­mis­taak­se­si, että tuot­tei­ta on tar­jol­la. Perin­tei­sen kah­vin ja teen sijaan voit myös tila­ta rai­kas­ta maku­vet­tä (esim. appel­sii­ni ja minttu). 

Terveellisempään herkutteluun:

MenuHin­ta
1. Pork­ka­na­kek­six € / hlö
2. Mar­ja­pii­rak­kax € / hlö
3. Symp­pis sämppyx € / hlö
4. Suo­lai­nen kasvismuffinix € / hlö
5. Hedel­mä­kul­hox € / hlö

Raskaampaan herkutteluun:

MenuHin­ta
1. Suklaa­kek­six € / hlö
2. Päi­vän pul­la (kane­li­sol­mu­pul­la (vegaa­ni) tai mustikka-vaniljanyhtöpulla)x € / hlö
3. Käsit­tä­mät­tö­män iha­na suklaa­muf­fi­ni (glu­tee­ni­ton)x € / hlö

Kysy roh­keas­ti tar­jous­ta muus­ta­kin vaih­toeh­dos­ta! Olem­me avoi­mia eri­lai­sil­le toteu­tuk­sil­le :) Isom­pien ryh­mien (yli 10 hlöä) tilauk­set tule­vat Pito­pal­ve­lu Pata ja Pul­lan kautta. 

Kat­so myös: