Ammattivalmentaja Pro ‑koulutus Joensuussa

Ammat­ti­val­men­ta­ja Pro ‑kou­lu­tus on koh­den­net­tu täy­den­nys­kou­lu­tus VAT-tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le val­men­nuk­sen ammattilaisille.

Asian­tun­ti­joi­na toi­mi­vat huip­puam­mat­ti­lai­set ja täs­mä­si­säl­löt osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen toteu­te­taan verkkototeutuksella. 

Lisätietoja

Pet­ri Ket­tu­nen, Opet­ta­ja, +358 40 0529015, petri.kettunen@islo.fi

Pet­ri Kettunen

Lisä­tie­to­ja
Pet­ri Ket­tu­nen,
+35840 0529 015
petri.kettunen@islo.fi

Kat­so myös: