Tanssin ja somatiikan koulutus 

ISLO Education in Dance and Somatics on kansainvälinen tanssin ja somatiikan ammatillinen täydennyskoulutus. Kehollisuus, luonnollinen liike ja kokemuksellinen anatomia sekä tietoisuustaidot ja pedagoginen osaaminen syventävät liikunta-alan ammattilaisten osaamista. Opinnot soveltuvat myös muiden alojen ammattilaisille, jotka haluavat yhdistää kehon viisauden omaan työhönsä. Olemme kouluttaneet eri alojen ammattilaisia yli kahdestakymmenestä maasta ympäri maailmaa. 

Moniarvoinen yhteistoiminta ja itsenäinen oppiminen sovitetaan yhteen henkilökohtaisella opintopolulla. Voit suorittaa opinnot vuoden pituisena kokonaisuutena, moduuli kerrallaan tai halutessasi vain yhden modulin. Jatkuva haku mahdollistaa aloittamisen vuoden ympäri.

Lyhyesti koulutuksesta

Tanssin ja somatiikan koulutus on liikunta-alan tutkintoja täydentävää ja syventävää koulutusta. Se soveltuu myös muiden alojen ammattilaisille, joilla on riittävä liikunnan ja tanssin tausta sekä tavoitteenaan yhdistää kehollinen osaaminen omaan ammattiin tai oman ammattiosaamisen päivittämiseen. Tasoltaan se on toisen asteen koulutusta, ja siihen voi hakea valtion opintotukea omasta maasta. Suomalaisille opiskelijoille koulutus on opintotukikelpoista. Osa opiskelijoista on saanut aikuiskoulutustukea.

Koulutukse sisältöjä, työpajoina ja jatkuvana prosessina:
• luonnollinen liike ja liikkeen tutkiminen
• liike- ja tanssi-improvisaatio
• kontakti-improvisaatio – vakiotunti ti-iltapäivisin
• autenttinen liike – vakiotunti pe-aamuisin 2022, moduulissa 4/to iltapäivä 2022-23
• Trager Movement® ja Trager-vaikutteinen bodywork
• kokemuksellinen anatomia
• liikeprosessit ja niiden ohjaus
• ohjaus, opetus ja fasilitointi
• ryhmäprosessi ja ryhmän oppimisprosessi
• terapeuttiset prosessit tanssissa ja liikkeessä
• liike ja teknologia audiovisuaalisessa kontekstissa
• somaattisen lähestymistavan soveltaminen omaan ammattialaan, ohjattu prosessi

Pedagogisia teemoja, jotka toistuvat ja joihin syvennytään tarkemmin eri moduuleissa:
Moduuli 1: huomio ja keskittyminen, oppimiskyky
Moduuli 2: ryhmätyö, viestintä
Moduuli 3: luovuus, johtajuus, itsesäätely
Moduuli 4: ilmapiiri, sopeutumiskyky

Koulutuksen rakenne 

Lukuvuosi jakautuu kahteen lukukauteen ja neljään moduuliin. Koulutus on kokopäiväistä, päivät jakautuvataamu-ja iltapäivätunteihin, viikot erilaisiintyöpajoihin, prosesseihin ja projekteihin. Opinnot koostuvat ryhmäoppimisprosesseista ja yksilöllisistä prosesseista.

2021-2022
Aamutunti 9.00-11.30 (mahdollisuus omaan lämmittelyyn klo 8.30-9)
Iltapäivätunnit ma-to klo 12.45-15.30
Pe-aamu alkaa 30 min aikaisemmin ohjatulla lämmittelyllä. Tunnit klo 8.30 – 11.30, pe-iltapäivä on itsenäistä opiskelua.

2022-2023
Aamutunti 9.00-11.30 (mahdollisuus omaan lämmittelyyn klo 8.30-9)
Iltapäivätunnit maanantaista torstaihin klo 12.45-15.30
Perjantait on varattu itsenäiseen opiskeluun.

Kenelle

Koulutus sopii kaikille seuraavista asioista kiinnostuneille:

• liike ja tanssi, somaattiset menetelmät ja luova prosessi
• liike ja tanssi taiteellisena harjoituksena
• tanssi ja somatiikka taiteessa, sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja koulutuksen alalla
• hankkia kokemusta ja taitoja ryhmien ohjaamisesta
• taide-ja tanssiliiketerapia
• yhteisöllinen ja osallistava taide

Ryhmänvalinnassa pyrimme tuomaan yhteen ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja,taitoja, tietoja ja erilaisia työskentelytapoja.

Odotamme opiskelijoilta kykyä:

• työskennellä tietämättömyyden kanssa
• ottaa vastuuomastaliikkumisestaan erilaisissa kehollisissa ja mielentiloissa
• luovuutta
• arvostaa muita
• tehdä ja sietää virheitä ja oppia niistä
• tunnistaa potentiaaliaja luoda merkitystä ja arvoa erilaisia taitojakohtaan
• avoimuutta suhteessa divergenttiin ja lateraaliseen ajatteluun
• taitoa integroida
• luottamustaja kykyäsietää epävarmuutta taiepäselkeyttäluovissa oppimisprosesseissa
• kykyä luoda omiarakenteitaja selkeyttä monimuotoisenoppimisprosessin sisällä

Opetussisällöt ja moduulien aikataulut 

ModuuliAjankohtaSisältö
15.9.–20.10.2022• johdanto koulutukseen
• opiskelijoiden presentaatiot
• johdatus somaattisiin liikkeen lähestymistapoihin
• johdatus pedagogisiin lähestymistapoihin
• oppimaan oppiminen, keskittyminen ja huomion suuntaaminen
231.10.–15.12.2022• ryhmäopiskeluprosessi 1
• yksilöllinen oppimisprosessi 1
• somaattiset lähestymistavat 1
• opetustaidot 1
• kommunikaatio ja tiimityöskentely
39.1.–2.3.2023• ryhmän oppimisprosessi 2
• yksilöllinen oppimisprosessi 2
• somaattiset lähestymistavat 2
• ohjaustaidot 2
• liike ja tekniikka – audiovisuaalista, paikkasidonnaista työskentelyä
• luovuus, johtaminen ja itsesäätely
420.3.–17.5.2023• työelämälähtöisyys
• työelämän integrointiprosessi
• yksilöllinen luova prosessi
• yksilöllinen lähestymistapa työskentelyyn
• ilmapiiri, sopeutminen ja vaikuttaminen

Kansainvälistä yhteistyötä

Täydentävä ja syventävä koulutus lisää sinulla jo olevaa ammatillista osaamista. Keholliset tanssin ja somatiikan taidot, pedagoginen osaaminen ja niin sanotut pehmeät työelämätaidot kuten vuorovaikutus-, ohjaus- ja tiimitaidot, luovuus, itsesäätely- ja tietoisuustaidot tukevat oman potentiaalisi käyttöönottoa ja henkilökohtaista hyvinvointiasi alasta riippumatta. Kansainvälisessä ja monimuotoisessa ryhmässä toimiminen antaa hyvät valmiudet krossektoraaliseen yhteistyöhön nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Koulutus toimii siltana kansainväliseen yhteistyöhön. ISLO osallistuu alan ja sen koulutuksen kehittämiseen EU-hankkeissa. IDOCDEssa luotiin nykytanssin opetuksen nettisivusto ja vuosittainen symposiumi Impulstanz-festivaaleille Wienissä. LEAP hioi opettajien osaamista. MOSS on alumnien kanssa yhteistyössä kehitetty kehollinen pehmeiden työelämätaitojen valmennus. Valmennus työkaluineen ja ohjekirjoineen löytyy suomeksi ja englanniksi hankkeen kotisivuilta MovingIntoSoftSkills sekä Erasmus+ -tietokannasta.

Koulutuksen hinta

2200 €

Koulutus on toisen asteen koulutusta, ja siihen voi hakea valtion opintotukea omasta maasta. Suomessa koulutus on opintotukikelpoista. Osa opiskelijoista on saanut aikuiskoulutustukea. Opiskelijoita palvelee ISLOn toimisto +35850 4084792, toimisto@islo.fi 

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Tanssin ja somatiikan koulutukseen on jatkuva haku. Selkeimmin kokonaisuus hahmottuu, kun aloitat moduulista 1 ja etenet moduuli kerrallaan tutun ryhmän kanssa. Moduulien välissä olevat itsenäiset opinnot voit tehdä omatahtisesti. Jos sinulla on jo enemmän kokemusta tanssista ja somatiikasta tai resilenssiä kohdata uusia tilanteita, voit aloittaa mistä tahansa moduulista ja tehdä vaikka moduulin kerrallaan useamman vuoden aikana. Näin saat kokemusta myös erilaisista ryhmistä. Tai ehkä haluat työ- tai elämäntilanteesi huomioiden osallistua vain yhteen moduuliin.

Opiskelijat valitaan työ- ja opiskeluhistorian, hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakemuksen saavuttua otamme sinuun yhteyttä sähköpostilla ja sovimme etähaastatteluajan. Jos haet 30.5.2022 mennessä pääset tutustumaan osaan hakijoista ryhmähaastattelussa ke 1.6. Haastattelut toteutetaan noin 3-5 hengen ryhmissä klo 9-16. Saat tietää tarkan haastatteluaikasi hakemuksen lähettämisen jälkeen sähköpostitse. Halutessasi tai muuten tarvittaessa järjestetään lisäksi yksilöhaastattelu samana tai seuraavana päivänä. Haastattelukielenä on englanti.

Lisätiedot

Opettaja Elina ikonen, +358 50 3727399, elina.ikonen@islo.fi 

Opiston toimisto +35850 4084792, toimisto@islo.fi 

Opiskelija-asuntoja välittää Joensuun Elli

Majoitus yhteen moduuliin tai lyhytkurssille osallistuvalle: ISLO Hostel +35850 4084587, hostel@islo.fi (ISLO tarjoaa majoitusta vain yksittäisen moduulin tai lyhytkurssin osallistujille)

Huomioitavaa

  1. On toivottavaa, että osallistut tunneille säännöllisesti, vaikkei läsnäolo olekaan pakollista. Henkilökohtainen opintopolku ja ryhmän oppimisprosessi punoutuvat toisiinsa kerroksellisesti, ja poissaolot hidastavat ryhmän oppimisprosessia. Tanssi on laji, jossa ryhmätoiminta on keskeistä.  
  1. Koulutus on ammatillinen ja sen näkökulma pedagogiikassa. Kuten kaikki taidepohjaiset opinnot, se on luonteeltaan intensiivinen. Jos sinun on elämäntilanteesi vuoksi haastavaa sitoutua opiskeluun tai olet ammatillisuuden sijaan kiinnostuneempi oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämisestä, niin suosittelemme ensisijaisesti ISLOn järjestämiä tanssin ja somatiikan lyhytkursseja. Litätiedot: open courses (Huom! tauolla covid-19 tilanteen vuoksi).

Opintojen hinta
2200€/4 moduulia
650€/yksittäinen moduuli

Koulutuksen laajuus
8-9 viikkoa/moduuli
+ 14 viikkoa/itsenäiset opinnot

Ammatillista osaamista syventävä ja täydentävä koulutus

Lisätietoja
Elina Ikonen, elina.ikonen@islo.fi +358503727399, Elina Ikonen

Katso myös: