ISLO

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to 
Län­si­ka­tu 15 
80110 Joen­suu 

ISLO hie­ron­ta050 408 5521
ISLO Hos­tel050 408 4587
ISLO toi­mis­to050 408 4792

Yhteys­tie­dot

Hen­ki­lö­kun­ta


Asiakaspalvelu (Länsikatu 15, Tiedepuisto)

p. 050 408 4792 
toimisto@islo.fi

Avoin­na: 


ma-pe klo 9.00–15.00

la-su sul­jet­tu

Puh. 050 408 4792 

Hieronta ja fysioterapia (Länsikatu 15, Tiedepuisto)

Ajan­va­raus 050 408 5521 tai säh­köi­nen ajanvaraus


ISLO Hostel (Finnhostel Joensuu)

Kale­van­ka­tu 5 b  
80110 Joen­suu  

Puh. 050–408 4587
hostel@islo.fi

Avoin­na:

ma-pe 15.00–20.00
la-su 15.00–18.00 
(puhe­lin­päi­vys­tys la-su klo 10–15)  


Laskutustiedot

Sähköiset laskut:

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy 
Y‑tunnus: 0167924–6  
Verk­ko­las­kuo­soi­te (OVT-tun­nus):  003701679246
Välit­tä­jän tun­nus: 003714377140 

Paperilaskut: 

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy  
PL 196  
80101 Joen­suu  

Muut postit:  

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy  
Län­si­ka­tu 15  
80110 Joen­suu  

Sähköpostilaskut:  

toimisto@islo.fi

Perintä:

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton saa­ta­vien perin­nän hoi­taa Suo­men Kun­ta­pe­rin­tä Oy.

Jos olet saa­nut las­kus­ta mak­su­muis­tu­tuk­sen, mak­sa­mi­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa tulee olla yhtey­des­sä Suo­men Kun­ta­pe­rin­tä Oy:n asia­kas­pal­ve­luun, puh. 020 6399 420 / asta.perinta@kuntaperinta.fi / ver­kos­sa osoit­tees­sa oma.kuntaperinta.fi.

ISLOn Henkilökunta

Säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­toa etunimi.sukunimi@islo.fi

Toimisto

Pet­ri Pennanen 
Reh­to­ri / toimitusjohtaja 
Taru Romppanen 
Hallintoasiantuntija 
Tii­na Törmälä 
Hal­lin­to­asian­tun­ti­ja
(vapaal­la, sijai­nen Annu Tajakka) 
Annu Tajakka 
Hal­lin­to­asian­tun­ti­ja (sij.)
Kari Salo 
Asiakaspalveluvastaava 
Kim­mo Simontaival 
IT-vastaava 
Saa­ra Huopalainen 
Mark­ki­noin­nin sisällöntuottaja 

Koulutuspalvelut

Mart­ti Riekki 
Opet­ta­ja / vararehtori 
Iina Potaseff 
Opettaja 
Pet­ri Kettunen 
Opettaja 
Eli­na Ikonen 
Opet­ta­ja, soma­tic teacher 
Timo Eklund 
Opettaja 
Jaak­ko Haverinen 
Koulutussuunnittelija 
Jan­ne Hiltunen 
Verk­ko-ope­tuk­sen kehit­tä­jä, opettaja 
Pasi Majoinen 
Koulutusasiantuntija 

Hyvinvointipalvelut

Tee­mu Leinonen 
Fysioterapeutti 
Tii­na Rissanen 
Fysioterapeutti 
Jen­na Hiltunen 
Palvelusuunnittelija 
Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vee­ra Hiltunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Jes­se Ratilainen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vil­le Virtanen 
Kou­lu­tet­tu Hie­ro­ja,
Amma­til­li­nen opettaja 
Maria Reinikainen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Aman­da Putkonen 
Iltapäiväkerho-ohjaaja 
+358 50 441 6968
(ma-pe klo 12–17)
Min­na Turunen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 

Majoitus- ja tilapalvelut

Hei­di Parviainen 
Palveluvastaava 
Ans­si Pekkarinen 
Vastaanottotyöntekijä 
Rit­va Miettinen 
Palvelusuunnittelija