Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton tilat sijait­se­vat Joen­suun Tie­de­puis­tol­la aivan kes­kus­tan tun­tu­mas­sa. Käy­tös­säm­me on kol­me moni­puo­li­seen käyt­töön sovel­tu­vaa luen­to­sa­lia, joi­ta vuo­kra­taan myös ulko­puo­li­seen käyt­töön. Luen­to­sa­lim­me on varus­tel­tu nyky­ai­kai­sel­la av-tek­nii­kal­la ja ne sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti eri­lais­ten kokous­ten järjestämiseen. 

Luentosali 1

Nyky­ai­kai­nen av-tek­niik­ka
Val­ko­kan­gas 
Fläp­pi­tau­lu
Lan­ga­ton nettiyhteys 

24 paik­kaa

Luentosali 2

Nyky­ai­kai­nen av-tek­niik­ka
Val­ko­kan­gas 
Fläp­pi­tau­lu
Lan­ga­ton nettiyhteys 

36 paik­kaa

Luentosali 3

Nyky­ai­kai­nen av-tek­niik­ka
Val­ko­kan­gas 
Fläp­pi­tau­lu
Lan­ga­ton nettiyhteys 

24 paik­kaa

Kokous- ja juhlatila

Nyky­ai­kai­nen av-tek­niik­ka
Val­ko­kan­gas 
Fläp­pi­tau­lu
Lan­ga­ton nettiyhteys 

36 paik­kaa

Luen­to­sa­lit 1 ja 2 on mah­dol­lis­ta yhdis­tää kokoon tait­tu­val­la väli­sei­näl­lä, jol­loin saa­daan suu­ri, 60 hen­gen luen­to­ti­la.
Lisäk­si luen­to­sa­leis­sa 1 ja 2 on mah­dol­lis­ta saa­da vaih­te­lua istu­mi­seen tilas­sa ole­vil­la jumppapalloilla.

Kokoustarjoilut

Tilaa väli­pa­laa tila­va­rauk­se­si yhtey­teen, niin vireys­ti­la pysyy hyvä­nä! Valit­se kevyem­mis­tä vaih­toeh­dois­ta tai nau­ti vähän makeam­min. Tilaat­han tuot­teet vii­meis­tään 3 vrk ennen tapah­tu­maa var­mis­taak­se­si, että tuot­tei­ta on tarjolla. 

Lei­von­nai­set lei­vo­taan itse, kek­se­jä lukuun otta­mat­ta pakas­te­taan tuo­rei­na ja sula­te­taan, ellei sama­na päi­vä­nä ole lei­vot­tu. Raa­ka-aineis­sa on huo­mioi­tu vas­tuul­li­suus: käy­täm­me kitee­läi­sen Mak­ko­lan luo­mu­ti­lan veh­nä­jau­ho­ja, Rei­lun kau­pan tum­maa suklaa­ta, luo­mu­ba­naa­ne­ja ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan luomumarjoja. 

Tuot­tei­den sisäl­tä­mät aines­osat ja aller­gee­nit näet pai­na­mal­la + merkkiä.

Terveellisempään herkutteluun:


Kahvi / tee 2 € — yhdistyksille 25 % alennus

Banaani-pekaanipähkinämuffini (L) 2,50 €
- makeus taatelista ja banaanista

Taa­te­li, banaa­ni, lak­too­si­ton mai­to­juo­ma, koo­ko­söl­jy, kanan­mu­na, vanil­ja­jau­he, suo­la, lei­vin­jau­he, veh­nä­jau­ho, pekaa­ni­päh­ki­nä 

Tomaatti-mozzarellamuffini (L) 2,80 €

Veh­nä­jau­ho, lei­vin­jau­he, suo­la, mus­ta­pip­pu­ri, ore­ga­no, kanan­mu­na, ker­ma­vii­li (L), lak­too­si­ton mai­tojuo­ma, ryp­siöl­jy, kir­sik­ka- tai luu­mu­to­maat­ti, mozza­rel­la­juus­to, basi­li­ka, aurin­ko­kui­vat­tu tomaatti 

Täytetty siemensämpylä (L) 3,50 €

Lak­too­si­ton mai­tojuo­ma, hii­va, suo­la, sii­rap­pi, voi (L), kur­pit­san­sie­men, aurin­gon­ku­kan­sie­men, gra­ham­jau­ho, spelt­ti­jau­ho, veh­nä­jau­ho 

Hedelmäsalaattia ja vaniljakastiketta tai hedelmätarjotin 3 € / hlö

Ilmoi­tat­han etu­kä­teen mah­dol­li­set allergiat!

Makeampaan herkutteluun:


Keksi (lista vaihtoehdoista avautuu + merkistä) 1 €

Banaa­ni-suklaa­kek­si (L): banaa­ni, voi (L), musco­va­do­so­ke­ri, kanan­mu­na, veh­nä­jau­ho, lei­vin­jau­he, suo­la, kau­ra­hiu­ta­le, tum­ma suklaa*  
*Saat­taa sisäl­tää pie­niä mää­riä has­sel­päh­ki­nää, man­te­lia ja mai­don aine­so­sia. 

Maa­päh­ki­nä­kek­si (L): voi (L), musco­va­do­so­ke­ri, soke­ri, vanil­ja­so­ke­ri, kanan­mu­na, suo­la, maa­päh­ki­nä­voi, veh­nä­jau­ho, lei­vin­jau­he, maa­päh­ki­nä

Suklaa-appel­sii­ni­kek­si (L): voi (L), musco­va­do­so­ke­ri, soke­ri, kanan­mu­na, kau­ra­hiu­ta­le, veh­nä­jau­ho, lei­vin­jau­he, suo­la, tum­ma suklaa*, appel­sii­nin­kuo­ri, koo­kos­hiu­ta­le 
*Saat­taa sisäl­tää pie­niä mää­riä has­sel­päh­ki­nää, man­te­lia ja mai­don aine­so­sia. 

Päh­ki­nä-suklaa­kek­si (L): voi (L), soke­ri, vanil­ja­so­ke­ri, kanan­mu­na, veh­nä­jau­ho, lei­vin­jau­he, suo­la, kau­ra­hiu­ta­le, tum­ma suklaa*, has­sel­päh­ki­nä 
*Saat­taa sisäl­tää pie­niä mää­riä has­sel­päh­ki­nää, man­te­lia ja mai­don aine­so­sia. 

Kanelisolmupulla (V) 2 €

Kau­rajuo­ma, hii­va, soke­ri, suo­la, kar­de­mum­ma, veh­nä­jau­ho, lei­von­ta­mar­ga­rii­ni, farii­ni­so­ke­ri, kaneli 

Suklaamuffini (G) 2,50 €

Glu­tee­ni­ton kau­ra­jau­ho, kanan­mu­na, tum­ma kaa­kao­jau­he, koo­kos­pal­muso­ke­ri, voi (L), lei­vin­jau­he, tum­ma suklaa* 
*Saat­taa sisäl­tää pie­niä mää­riä has­sel­päh­ki­nää, man­te­lia ja mai­don aine­so­sia. 

Kysy roh­keas­ti tar­jous­ta muus­ta­kin vaih­toeh­dos­ta! Olem­me avoi­mia eri­lai­sil­le toteutuksille :) 

Tilojen vuokraus ja yhteystiedot: 

Luen­to­sa­lien hin­nat ovat 25 €/tunti tai 120 €/päivä. 

Voit tie­dus­tel­la luen­to­sa­lien varaus­ti­lan­net­ta ISLOn pal­ve­lu­pis­tees­tä alla ole­vien tie­to­jen mukaisesti: 

ISLOn pal­ve­lu­pis­te (katu­ta­so)
toimisto@islo.fi
puh. 050–408 4792

ma-to 9.00–16.00
pe 9.00–15.00

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to
Län­si­ka­tu 15  
80110 Joen­suu  

Kat­so myös: