Asian­tun­ti­ja­luen­to­ja toteut­ta­mas­sa on jouk­ko ins­pi­roi­via luen­noit­si­joi­ta lii­kun­ta­neu­vo­jas­ta maa­il­man mestareihin.

Tee tar­jous­pyyn­tö ohei­sen lomak­keen kaut­ta ja ker­ro mil­lai­sia toi­vei­ta teil­lä oli­si luen­non sisällöksi?

Otam­me tei­hin yhteyt­tä 1–3 arki­päi­vän kuluessa!

Asiantuntijaluennot

Asian­tun­ti­ja­luen­not lomake.

Yhteys­hen­ki­lön tiedot
Asian­tun­ti­ja­luen­not
PP slash KK slash VVVV
Luen­non kesto
:
Toi­ve tarjoilusta
Lähet­tääk­se­si tämän lomak­keen, sinun on hyväk­syt­tä­vä tie­to­suo­ja­se­los­teem­me(Pakol­li­nen)

Kat­so myös: