Teem­me hie­ron­ta­pal­ve­lui­den toteu­tuk­ses­ta teil­le helppoa! 

Täy­tä loma­ke ja ker­ro mil­lai­sia toi­vei­ta teil­lä oli­si hie­ron­ta­pa­ket­tien sisällöksi? 


Hierontapaketit työyhteisöille

Hie­ron­ta­pa­ke­tit työyh­tei­söil­le lomake.

Yhteys­hen­ki­lön tiedot
PP slash KK slash VVVV
Hie­ron­nan kesto
:
Lähet­tääk­se­si tämän lomak­keen, sinun on hyväk­syt­tä­vä tie­to­suo­ja­se­los­teem­me(Pakol­li­nen)

Kat­so myös: