• Open courses

    Open courses

  • Open courses

    Open courses

Dance and Somatics Summer Course
8.-12. 2019 June

WITH ELINA IKONEN AND LINDON SHIMIZU

Our experience of our own bodies plays an important role in how we feel about ourselves, and this influences how we interact with our environment, social and physical. At ISLO our view of dance is wide, in our classes there are no steps to learn, but instead dance and movement create the frame for somatic exploration and creative practice. In this five-day course, we introduce some of the methods and the principal teachers of the one-year ISLO Education in Dance and Somatics.

Somatics refers to a general approach to working with the body where it is experienced from within rather than objectified from the outside. The implication is that when the body is experienced from within, then the body and mind are not separated but experienced as a whole.

There will be classes in improvisation, movement exploration, and other somatic movement practices such as Trager Mentastics® approach. We aim to create a relaxed atmosphere in which everyone can learn at their own pace. We take our work seriously and we like to have fun. We hope you will too!

This course is open for everyone and could be a great way to begin your summer. Since it happens just before the audition, it can also serve as an introduction for prospective students of the one-year course.

Place: Kaltimontie 5, (CatPeople dance studio) where our dance space locates. Notice it is not in ISLO main building.

Teachers: Elina Ikonen and Lindon Shimizu.

Classes: morning class 9:30-12:30 (lunch break 12:30 -13:45) afternoon class 13:45 -16:30.

Cost: 185 euros, includes teaching. Paying with cash or card at ISLO office (Länsikatu 15, notice it is another location, not close to the dance studio) or by invoice, you can order invoice from: toimisto@islo.fi

Facilities: The studio features a fridge and microwave, and there is a pizzeria and a grocery store near the studio.

Housing: Special offer for summer course and audition 34 euros/night in the ISLO hostel based on two or three persons sharing a room with kitchen, shower and toilet. Includes linen and towel: finnhostel@islo.fi +35850 408 4587.

Registration before Tue 28th May 2019: elina.ikonen@islo.fi

NIVELHYGIENIAA & SOMATIIKKAA 15.-16.12. 2018
https://www.facebook.com/events/2230181757013373/

- Kehollista kokonaisvaltaisuutta liikkumisen aakkosten opettelulla ja bodymind-mindbody -periaatteeseen perehtymällä

Tule luomaan perustaa ja tutustumaan työkaluihin, joiden avulla voit saada liikkumisesta enemmän itsellesi sekä joita hyödyntämällä voit saada enemmän irti kehostasi. Työpaja soveltuu tavoitteelliselle urheilijalle, liikkumisesta nauttivalle henkilölle ja terveydestään kiinnostuneelle yksilölle.

Ohjauksessa yhdistyvät kaksi näennäisesti vastakkaista lähestymistapaa. Suuntauksien avulla on tarkoitus tavoitella kokonaisvaltaisuutta liikkumiseen ja kehollisuuteen.

BODYMIND-MINDBODY:
- monipuolista kolmiulotteista liikkumista somaattisilla liikeharjoitteilla
- tunne kehonosia tietoisemmin ja vahvista kehon sisäistä koordinaatiota
- opi välttämään turhaa voimankäyttöä ja kehitä liikkeen aistimista

LIIKKUMISEN AAKKOSET:
- rakenna parempaa hyvinvointia, terveyttä & suorituskykyä nivelhygienialla ja liikkuvuusharjoitteilla
- tuo holistisuutta liikkumiseen valmistavilla, huoltavilla ja optimoivilla tekniikoilla
- tule tietoisemmaksi kyvyistäsi ja kehostasi huomattavaa aktiivisuutta edellyttävän harjoittelun avulla

Harjoitteita tehdään yksin, yhdessä parin kanssa (myös fyysinen kontakti) ja ryhmäharjoituksina. Ohjauksen avulla opit liikkumisen vuorovaikutteisuutta. Ohjaus myös tekee harjoittelustasi aiempaa henkilökohtaisempaa ja huomaat, miten voit olla entistä omavaraisempi liikkuja.

Haasteellista, hyödyllistä ja hauskaa!


Sitovat ilmoittautumiset 12.12. mennessä. Ilmoittamalla myös kaverisi saatte molemmat työpajan -50% alennuksella (60€/hlö).


– –

AIKATAULU

LAUANTAI:
09.45–10.00 Aamukahvit ja työpajan sekä harjoittelun periaatteita
10.00–11.00 Nivelhygieniaa, kehon alaosa I
11.00–12.00 Somatiikkaa, kehon alaosa I
– lounastauko 30min –
12.30–13.30 Nivelhygieniaa, kehon yläosa I
13.30–14.30 Somatiikkaa, kehon yläosa I
14.30–14.45 Palautumisharjoitteet I

SUNNUNTAI:
09.45–10.00 Aamukahvit ja harjoittelun periaatteiden kertaus
10.00–11.00 Nivelhygieniaa, kehon alaosa II
11.00–12.00 Somatiikkaa, kehon alaosa II
– lounastauko 30min –
12.30–13.30 Nivelhygieniaa, kehon yläosa II
13.30–14.30 Somatiikkaa, kehon yläosa II
14.30–16.00 Palautumisharjoitteet II & periaatteiden kertaus + avoin keskustelu

- YKSITYISKOHTAISET TUNTIKUVAUKSET TAPAHTUMAILMOITUKSEN LOPUSSA -


– –

TYÖPAJAN SISÄLTÖ

Käytännöllisiä työkaluja saat arkeesi ja liikunnallisiin suorituksiin jo heti ensimmäisestä tunnista alkaen. Työpajaan osallistuvat perehdytetään erilaisiin tekniikoihin, termistöön ja suoritustapojen yksityiskohtiin. Ohjaus jättää kuitenkin tilaa tutkimiselle ja uusien mahdollisuuksien löytämiselle. Osallistujien toisistaan poikkeavat liikunnalliset mielenkiinnonkohteet, liikehistoria ja tavoitteet luovat tunteihin henkilökohtaisuutta.

Somatiikan tunneilla tehdään Trager®-menetelmän ja kontakti-improvisaation perusharjoitteita. Somaattisissa, eli kehon ja mielen yhteyttä vahvistavissa harjoitteissa liikkeen aistiminen ja liikkeen oppiminen pohjautuu osallistujan omiin tuntemuksiin. Aistimista ja kehon sisäisiä yhteyksiä kehittävän harjoittelun tavoitteena on osallistujan potentiaalin löytäminen ja vahvistaminen!

Nivelhygieniaa painottavien tuntien keskiössä on parempien sekä hallitumpien liikelaajuuksien ja -suoritusten saavuttaminen. Harjoittelulla on siirtovaikutus mm. kehonkoostumukseen ja voiman kasvattamiseen. Harjoitteet myös edistävät liikkumisen laadukkuutta ja vammojen ennaltaehkäisyä sekä niiden kuntoutusta. Ohjauksen pohjan muodostavat tieteellisesti todennetut menetelmät, joissa yhdistyvät perinteiset näkemykset ja konventioita haastavat lähestymistavat.

Työpaja on kokonaisuus ja alkupään tunneilla esiteltyjä periaatteita hyödynnetään kaikkien tuntien aikana. Haastavuustaso nousee työpajan loppua kohden. Harjoitteiden periaatteena on kuitenkin yksilökohtainen skaalautuvuus. Osallistuja määrittää harjoittelun kuormittavuuden oman mielenkiintonsa ja omien tarpeidensa mukaan.

HUOM! Mukaan tarvitset ainoastaan vesipullon ja mukavat vaatteet. Harjoittelu tehdään avojaloin tai luistamattomissa sukissa.


– –

YKSITYISKOHTAISET TUNTIKUVAUKSET

LAUANTAI:
09.45–10.00 Aamukahvit ja työpajan sekä harjoittelun periaatteita

10.00–11.00 NIVELHYGIENIAA, kehon alaosa I
Harjoittelukerta painottaa hallittuja nivelten rotaatioliikkeitä. Ihmiskehon jokaista niveltä tulisi käyttää täydessä liikelaajuudessaan päivittäin. Ohjauksen mukaisesti tehdyt rotaatiot voivat olla osallistujan tavoitteista riippuen joko aamunavaus kehon alaosalle tai täysipainoinen treeni.

11.00–12.00 SOMATIIKKAA, kehon alaosa I
Nivelhygieniatunnilla herätelty keho tulee haastetuksi somatiikan harjoitteiden avulla. Treenissä keskitytään aistimaan jalkojen painoa ja yhteyttä kehon keskustaan sekä tutkitaan harvemmin käytössä olevia liikeratoja ja niiden liikepotentiaalia. Tunnilla tehdään Trager®-lähestymistavan ja kontakti-improvisaation perusharjoitteita yksilö- ja parityöskentelynä.

– lounastauko 30min –

12.30–13.30 NIVELHYGIENIAA, kehon yläosa I
Aiemman nivelhygieniatunnin kaltaisesti kehon yläosan nivelten rotaatioliikkeet luovat harjoituskerran pohjan. Pyörittelyn kaltaisten rotaatioiden yhteyteen lisätään myös erilaisia nivelten 'saranaliikkeitä' ja jännitysharjoitteita. Kyseisten tekniikoiden avulla samanaikaisesti sekä laajennetaan nivelten liikelaajuuksia että kehitetään kehonhallintaa.

13.30–14.30 SOMATIIKKAA, kehon yläosa I
Kehon yläosaan keskittyvällä kerralla tutkitaan käsien painoa ja niiden yhteyttä torsoon. Lisäksi harjoittelun aikana etsitään uusia yläraajojen liikeratoja ja tutkitaan liikkeen volyymia mikroliikkeestä koko kehon liikkeeseen. Tunnilla pyritään myös tutkimaan kehon yläosan suhdetta liikkeeseen tilassa sekä eri korkeustasoissa (esimerkiksi miten nousta selinmakuulta pystyasentoon kevyesti ja helposti).

14.30–14.45 Palautumisharjoitteet I
Työpajan lauantain ohjaus päättyy lyhyeen palautumishetkeen. Palautumisharjoitteita käydään kattavammin läpi sunnuntain viimeisellä tunnilla.

SUNNUNTAI:
09.45–10.00 Aamukahvittelu ja harjoittelun periaatteiden kertaus

10.00–11.00 NIVELHYGIENIAA, kehon alaosa II
Työpajan toisella kehon alaosaan keskittyvällä nivelhygieniatunnilla tehdään lämmittelyharjoitteina aiemmin esiteltyjä rotaatioliikkeitä. Niiden lisäksi tunnin aikana tutustutaan jännitysharjoitteisiin ja mitä mahdollisuuksia jännitysharjoitteet tarjoavat kehon toimintakyvyn parantamiseksi. Tyypillisten kehityskohteiden (lonkat, nilkat...) kanssa työskentelyn lisäksi tunti sisältää liikkuvuushaasteita.

11.00–12.00 SOMATIIKKAA, kehon alaosa II
Lauantaina opeteltujen periaatteiden tuntemusta laajennetaan tutkimalla kehon alaosan kautta lähtevää liikettä koko kehon liikkeessä. Voimankäytön variaatioita tutkitaan kevyestä voimakkaaseen ja harjoitellaan painonkäytön hyödyntämistä voimankäytön sijaan.

– lounastauko 30min –

12.30–13.30 NIVELHYGIENIAA, kehon yläosa II
Hallittujen nivelten rotaatioliikkeiden, jännitysharjoitteiden ja liikkuvuushaasteiden lisäksi sunnuntain viimeisellä nivelhygieniatunnilla pyritään perehtymään myös koordinaatiota haastaviin 'heilautusliikeharjoitteisiin'.

13.30–14.30 SOMATIIKKAA, kehon yläosa II
Lauantain materiaalia hyödyntäen somatiikan iltapäivätunnilla tutkitaan passiivisen ja aktiivisen liikkeen suhdetta kehon yläosan alueella. Harjoitteiden aikana kokeillaan luisen rakenteen tarjoamia vipuvarsia taloudellisen liikkeentuottamisen välineinä. Katseen ja yläraajojen yhteydet liikkeessä tulevat tutuiksi.

14.30–16.00 Palautumisharjoitteet II & periaatteiden kertaus + avoin keskustelu
Ennen kuin työpaja päätetään kattavampaan palautumisharjoitteiden esittelyyn, Elina ja Ilkka vastaavat osallistujien kysymyksiin harjoittelun periaatteista, treenisovellutuksista ym.


– –

HINTA:
120€/hlö
ISLO- & kaverialennus -50% (60€/hlö)
Maksuvaihtoehtoina käteinen, kortti (maksetaan ISLOlla, Länsikatu 15) tai lasku

OHJAUS:
Elina Ikonen & Ilkka Aatsinki

SIJAINTI:
Kaltimontie 5, 80160 Joensuu (Catpeople / Mallitoimisto Craze)

ILMOITTAUTUMINEN:
Elina Ikonen elina.ikonen@islo.fi // +358 503 727 399Dance And Somatics Summer Course - 4th to 6th June 2018

WITH ELINA IKONEN & PIA LINDY

Our experience of our own bodies plays an important role in how we feel about ourselves, and this influences how we interact with our environment, social and physical. At ISLO our view of dance is wide, in our classes there are no steps to learn, but instead dance and movement create the frame for somatic exploration and creative practice. In this three-day course, we introduce some of the methods and the principal teachers of the one-year ISLO Education in Dance and Somatics.

Somatics refers to a general approach to working with the body where it is experienced from within rather than objectified from the outside. The implication is that when the body is experienced from within, then the body and mind are not separated but experienced as a whole.

There will be classes in improvisation, movement exploration, and other somatic movement practices such as Trager Movement®. We aim to create a relaxed atmosphere in which everyone can learn at their own pace. We take our work seriously and we like to have fun. We hope you will too!

This course is open for everyone and could be a great way to begin your summer. Since it happens just before the audition, it can also serve as an introduction for prospective students of the one-year course.


Teachers: Elina Ikonen and Pia Lindy.

Place: Joensuun Kaltimontie 5, 80100 Joensuu.

Classes:
each day there will be three two-hour classes (18 hours total).
Class times are 09.00-11.00, 12.00-14.00 and 14.30-16.30

Breaks: 11-12.00 lunch and 14.00-14.30 afternoon break

Cost: 155 euros, includes teaching

Lunch: There are many lunch places around and in the dance space there is a refridgerator, microwave oven, water heater and a coffie machine available, no cooking possibilities.

Housing reservations at ISLO hostel:
finnhostel@islo.fior +35813 267 5076

Special price for participants 33 euros/night based on two or three persons sharing a room with kitchen, shower and toilet. Includes linen and towel & breakfast

Further Information: Elina Ikonen
elina.ikonen@islo.fi or +35850 3727 399

Registrations before Mon 22nd May to elina.ikonen@islo.fi


Moving Minds: Dancing, thinking and choice making in action – 6th Nov to 30th Nov 2017

WITH PIA LINDY AND MALCOLM MANNING

For many years Pia Lindy and Malcolm Manning co-teach a dance composition workshop at ISLO in Joensuu. The workshop is offered in a 3 week format:
Week 45 (6 - 9th Nov) by Pia Lindy
Week 47 (20 - 23th Nov) by Malcolm Manning
Week 48 (27th Nov - 30th Dec) by Pia Lindy & Malcolm Manning

The workshop is open for a few extra people to join. This is a rare opportunity to study with these two respected teachers and artists as they share their collaborative embodied inquiry on what it is to be a dancing, thinking and moving subject in the studio, in performance and in society. Participants would also gain some insight into the ISLO Dance And Somatics one-year course. Places are limited and are by application only. Please write a short email (300 words maximum) telling us why you would like to attend. Participation till all the 3 weeks is required.

Classes:
-week 45 / Pia Lindy, Monday and Tuesday 13-15:45, Wednesday, and Thursday 9.15-15.45, (Tuesday 9:15-11:45 is a Contact Improvisation class that workshop participants may also join)

-week 47 / Malcolm Manning, Monday and Thursday 9.15-15.45, Tuesday and Wednesday 13-15:45. (Tuesday 9:15-11:45 is a Contact Improvisation class that workshop participants may also join)

-week 47 / Pia Lindy and Malcolm Manning, Monday, Wednesday and Thursday 9:15-15:45. Tuesday 13:00 -15:45. (Tuesday 9:15-11:45 is a Contact Improvisation class that workshop participants may also join)

Place: Joensuun Urheilutalo/tatami 5, Koskikatu 12, 80100 Joensuu.

Cost: (includes teaching) 280€, paying in the ISLO office with cash or bank card in the beginning of the workshop.

Registration and further information:
application e-mails to elina.ikonen@islo.fi p. +358 50 3727 399

Housing reservations Finnhostel Joensuu: +358 50 408 4587


Introduction to Somatics – 4th to 7th and 11th - 14th September 2017

WITH MALCOLM MANNING

This two-week course serves as an introduction to the wider field of somatics and takes contact-improvisation, experiential anatomy and the Feldenkrais Method as specific examples of somatic practices. Alongside these practices there will be some short lectures and discussions. The aim of the workshop is to orient participants to somatic practices and open the possibility to integrate them into daily and working life situations.

Classes: September – Monday, Tuesday and Thursday 9.15-11:45 and 13-15.45, Wednesday 13-15.45. (before the classes there is time for individual warm up at 8:30-9:10)

Cost: 135€ first week only, 240€ both weeks, paying in the ISLO office with cash or bank card in the beginning of the workshop.
Registration: elina.ikonen@islo.fi +358 50 3727399


Towards moving thinking - 26th to 29th September 2016

WITH PIA LINDY


We will start exploring our own moving with some focus on developmental movement patterns as a warm up to moving dialogues and improvisation. We will work on solos, duets and trios with tasks to increase one´s own awareness to choreographic, compositional and other choice makings while dancing, also finding ways of letting go.


Classes: 26.9.-29.9. Mon & Tue 13-15.45, Wed-Thu 9.15-11.45 and 13-15:45. On Tue morning there will be a Contact Improvisation class, you are invited if some experience in CI.


Cost: 135€, paying with bank card or cash at ISLO office (Länsikatu 15).
Registration: elina.ikonen@islo.fi +35850 3727 399


Majoittuminen (ei sisälly hintaan): Sinua palvelee ISLOn Finnhostel Joensuu (finnhostel@islo.fi).
Ruokailu: ISLOn päärakennus (Länsikatu 15), sijaitsee Joensuun Tiedepuistossa, jossa on kolme ravintolaa. Papinkadun Motora studiolla on keittiö, jossa on jääkaappi (vain päiväkäyttöön, illalla muussa käytössä), mikroaaltouuni, kahvinkeitin ja vedenkeitin), ja studion vieressä kauppa ja pitseria.


Accommodation (not included): ISLO has a hostell Finnhostel Joensuu (finnhostel@islo.fi).
Lunch: ISLO main building locates in Joensuu Sciencepark (address, Länsikatu 15) where you can find three reastaurants. In Motora studio there is a fridge (for daytime use only, other people use it in the evening), microwave oven, coffee maker, a water cettle. Next to the studio there is also a market and pizzzeria.