Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto, kesäliikuntapaikat

3 kesäkuun  @ 08:00 16:00

Sinus­ta­ko lii­kun­nan mah­dol­lis­ta­ja, lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­don ja olo­suh­de­työn ammat­ti­lai­nen? Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­to on sinul­le sopi­va tut­kin­to, jos haluat teh­dä käy­tän­nön töi­tä lii­kun­ta-alal­la ja olet kiin­nos­tu­nut lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to­teh­tä­vis­tä, kun­nos­sa­pi­dos­ta sekä asiakaspalvelusta. 

Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­neel­la on ammat­ti­tai­to toi­mia lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­ja­na ulko- ja sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to­teh­tä­vis­sä sekä asia­kas­pal­ve­lu- ja valvontatehtävissä. 

Kou­lu­tuk­sen voi aloit­taa jous­ta­vas­ti kol­mes­ti vuo­des­sa, tam­mi­kuus­sa, kesä­kuus­sa tai lokakuussa.