SEURAKEHITTÄJÄKOULUTUS

Kuka mahdollistaa sen, että valmentajat ja ohjaajat voivat keskittyä omaan tehtäväänsä?

Urheiluseuroissa tehdään arvokasta työtä lasten ja nuorten liikuttamisessa ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kuitenkin kiristyy. Urheiluseuratoiminnalta odotetaan jatkuvasti ammattimaisempaa otetta ja seuroista on muotoutunut yhä enemmän palveluntarjoajia: toiminnan tulee vedota lapsiin ja nuoriin, ohjaus- ja valmennustoiminnan olla laadukasta ja seuraorganisaation pystyä toimimaan ammattimaisesti ja vastuullisesti.

Seuratoimintaan kohdistuu nykyään entistä enemmän vaatimuksia – se mikä riitti joskus, ei meinaa riittää enää. Jotta valmentajat ja ohjaajat voivat keskittyä omaan tehtäväänsä ja vapaaehtoistoimijat kokea yhdistystoiminnan mielekkääksi myös tulevaisuudessa, tarvitaan osaavia seuratoiminnan ammattilaisia.

Seurakehittäjäkoulutus on vastauksemme tähän työelämästä kumpuavaan tarpeeseen, johon ohjaukseen ja valmennukseen painottuva liikunta-alan koulutuspolku ei toistaiseksi ole pystynyt vastaamaan. Olemme räätälöineet koulutuskokonaisuuden, jossa ei ohjata tai valmenneta, vaan keskitytään täysin urheiluseuran arjen ydintoimintoihin ja niissä tarvittavan osaamisen lisäämiseen.

Osaaville seura- ja liikunta-alan organisaatiotyöntekijöille on siis tilausta – ja meillä osaamista sellaisten kouluttamiseen! Hae mukaan!


Kenelle?

 • Kaikille, joita kiinnostaa luoda työuraa urheiluseurassa tai muussa liikunta-alan organisaatiossa!
 • Urheiluseuroissa työskenteleville erinomaisena osaamista syventävänä ja uusia virikkeitä synnyttävänä täydennyskoulutuksena
 • Urheiluseuraan työllistyvälle perehtymisprosessin tueksi
 • Seuroissa vapaaehtoistyötä tehneille, jotka haluavat virallistaa osaamisensa
 • Alanvaihtajille
 • Kaikille, jotka haluavat ymmärtää, millaista työskentely nykypäivän urheiluseuroissa on – ja mihin suuntaan se on kehittymässä

Koulutuksen rakenne

Seurakehittäjä -koulutus on liikunta-alan osaamista täydentävää ja syventävää koulutusta. Koulutuksen runko muodostuu kahden tutkinnonosan ympärille:

 • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen (30 osp)
 • Yhdistyksessä toimiminen (30 osp)

Tämän lisäksi koulutuskokonaisuuteen sisältyyy mediamateriaalin tuottaminen urheiluympäristössä -koulutus.

Koulutuksen toteutus ja arviointi 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opiskelu onnistuu erinomaisesti esimerkiksi työssäkäynnin rinnalla. Koulutus ajoittuu syys-toukokuu välille, ja koostuu kymmenestä 1-2 päivän mittaisesta lähiopetusjaksosta. Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi liikuntaneuvojan ammattitutkintoon kuuluvaa tutkinnonosaa: liikunnan toimintaympäristössä toimiminen ja yhdistyksessä toimiminen. Opiskelun alkaessa jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinnonosien suorittaminen tapahtuu näytöissä, joissa osaaminen osoitetaan seuraympäristöön kohdentuvien kehittämistoimien kautta.

Osaamista opiskelijalle, hyötyä seuralle 

Seuratyöhön usein ”ajaudutaan”, joka ei toisaalta ole ihme, koska varsinaista koulutuspolkua tehtävään ei toistaiseksi ole ollut. Nykypäivänä työ liikunta-alan organisaatiossa, kuten urheiluseuroissa on vaativaa työtä, joka edellyttää monipuolista osaamista. Seurakehittäjäkoulutuksen sisällöt on räätälöity vastaamaan aitoja työelämän tarpeita. Koulutuksessa saat valmiuksia ja työkaluja muun muassa:

 • Vaikuttavan viestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen seuraympäristössä
 • Vastuullisen organisaatiokulttuurin kehittämiseen
 • Itsensä johtamiseen, oman työn suunnitteluun
 • Vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja johtamiseen
 • Urheiluseuroille kohdennettujen avustus ja rahoitusjärjestelmien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen
 • Yhdistyslain ja -toiminnan periaatteiden syvempään ymmärtämiseen
 • Vastuullisen ja tehokkaan taloushallinnon toteuttamiseen
 • Seuratyötä helpottavien järjestelmien ja ohjelmistojen valintaan
 • Teknologian hyödyntämiseen seuratyön prosessien tehostamiseksi

Osaamisen karttumisen kannalta keskeistä on työelämässä oppimisen ja tietopohjaisten opintojen vuoropuhelu: kaikki koulutuksen oppimis- ja kehittämistehtävät tehdään seuraa kehittäen ja osaamisen arviointiin liittyvät näyttötehtävät toteutetaan omassa työympäristössä.

  

Vertaisryhmästä tukea

Seuratyö on usein itsenäistä työtä, jossa neuvoa ja työnohjausta voi olla niukasti tarjolla. Urheiluseurojen toimintaperiaate on usein varsin samankaltainen, mutta silti seurojen välistä yhteistyötä tehdään verrattain vähän. Seurakehittäjäkoulutus on kehitetty myös näiden tarpeiden takia. Osallistumalla koulutukseen saat ympärillesi vertaisryhmän, jossa saat tukea työhösi ja pääset sparrailemaan ajatuksiasi samojen asioiden kanssa painivien kanssa.  Tarkoituksena on jakaa osaamista ja hyväksi todettuja käytänteitä, jottei jokaisessa seurassa tarvitsisi tehdä kaikkea alusta alkaen ja itse keksien.

Ja mikä tärkeintä, hyvin todennäköisesti ryhmästä jää ystäviä ja mentoreita, jotka ovat pirautuksen päässä vielä koulutuksen jälkeenkin!

Kontaktiopetuksen aikataulu

Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen:

 • 1.9.2022 klo 8.15 – 11.45
  • Lähtölaukaus: opiskelun toteuttamisen käytänteet, tutustuminen liikunnan toimintaympäristöihin ja liikunta-alan rakenteeseen
 • 22.-23.9.2022 klo 8.15 – 11.45
  • Toimintaa ja tarinoita: urheiluseura työ- ja toimintaympäristönä
 • 13.-14.10.2022 klo 8.15 – 11.45
  • Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä: vastuullisen seuratoiminnan periaatteet
 • 10.-11.11.2022 klo 8.15 – 11.45
  • Ihmisten kanssa tehtävää työtä: sisäinen viestintä ja kohtaamisen taidot
 • 1.-2.12.2022 klo 8.15 – 11.45
  • Hyvinvoiva seura & näytöt

Yhdistyksessä toimiminen:

 • 19.-20.1.2023 klo 8.15 – 11.45
  • Yhdistys & laki: yhdistystoiminnan periaatteet ja rooli kansalaisyhteiskunnassa
 • 2.-3.2.2023 klo 8.15 – 11.45
  • Jatkuvasti paremmin: suunnitelmallisesti toimiva ja kehittyvä organisaatio
 • 16.-17.2.2023 klo 8.15 – 11.45
  • Seura verkoston keskuspisteenä, osa 1: markkinointi, viestintä ja avustus- ja rahoitusjärjestemät
 • 2.-3.3.2023 klo 8.15 – 11.45
  • Vastuu taloudesta: seuran taloushallinnon ja -suunnittelun perusteet
 • 16.-17.3.2023 klo 8.15 – 11.45
  • Seura verkoston keskuspisteenä, osa 2: vapaaehtoistoiminnan organisointi ja johtaminen

Lisäksi Seurakehittäjäkoulutukseen kuuluu:

 • Mediamateriaalin tuottaminen urheiluseuraympäristössä -koulutus
  • Koulutuksen ajankohta tarkentuu myöhemmin

Koulutuksen hinta

600€

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Seurakehittäjäkoulutukseen on jatkuva haku, seuraavan koulutuksen haku on käynnissä nyt.  

Koulutus alkaa syksyllä. Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella .  

Hakijoihin otetaan yhteyttä hakemuksen saavuttua.  

Lisätiedot

Rehtori Petri Pennanen, petri.pennanen@islo.fi 

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi 

Opintojen hinta:
600€

Tutkinnon laajuus
60 osp

Lisätietoja
Petri Pennanen

Katso myös: