Oppisopimuskoulutus on työnantajalle kätevä tapa kouluttaa henkilökuntaa. Opiskelija on työsuhteessa oppisopimuspaikkaan, jossa opiskelu suurelta osin tapahtuu. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään teoriaopinnoilla, jotka järjestämme me täällä Itä-Suomen Liikuntaopistolla. Oppisopimuskoulutusta voit suorittaa meillä seuraavissa tutkinnoissa ja koulutuksissa:

  • Hieronnan ammattitutkinto
  • Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto
  • Valmennuksen erikoisammattitutkinto
  • Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto
  • Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto
  • Liikunnanohjauskoulutus
  • Tanssin ja somatiikan koulutus

Oppisopimuspaikan vaatimukset

Opiskelija hankkii oppisopimuspaikan itse. Oppisopimuspaikalla on oltava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa ja tarpeellinen työvälineistö tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisen koulutuksen järjestämiseen. Oppisopimuspaikalla on oltava ammattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa, joka voi toimia opiskelijan vastuullisena työpaikkaohjaajana. Oppisopimuksen edellytyksenä on työehtosopimuksen mukainen palkka ja 25 tunnin viikkotyöaika.

Vastuullisen työpaikkaohjaajan tehtävät

Vastuullinen työpaikkaohjaaja osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työympäristöön ja työtehtäviin, ohjaa opiskelijaa ja osallistuu oppimisen arviointiin.

Opintososiaaliset etuudet

Opiskelija hankkii oppisopimuspaikan itse. Oppisopimuspaikalla on oltava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa ja tarpeellinen työvälineistö tutkinnon Opiskelija voi saada oppilaitoksessa tapahtuvan tietopuolisen opiskelun ajalta päivärahaa, matkakorvausta ja majoituskorvausta. Opintososiaalisia etuuksia ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa tai muita etuuksia teoriaopintojen aikana..

Työnantajalle maksettava koulutuskorvaukset

Koulutuksen järjestäjä maksaa oppisopimustyöpaikalle koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia. Koulutuskorvauksen määrästä sovitaan tapauskohtaisesti huomioiden tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, opiskelijan osaaminen ja työkokemus ja opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet.

Palkkatuki

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen. Henkilön ja työnantajan on selvitettävä palkkatukioikeus ennen koulutuksen aloittamista ja oppisopimuksen solmimista. Työnantaja hakee palkkatuen TE-toimistosta.

Oppisopimuskoulutukseen hakeminen

Sopivan paikan löydyttyä koulutukseen hakeminen tapahtuu ottamalla yhteyttä ISLOn toimistoon, toimisto@islo.fi tai 050-408 4792

Lisätietoja

Lisätietoa oppisopimusasioista: Tiina Törmälä, tiina.tormala@islo.fi , 050-3796293

Katso myös: