Tervetuloa opiskelemaan Liikuntaneuvojan ammattitutkintoa!

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la voit opis­kel­la Lii­kun­ta­neu­vo­jan ammat­ti­tut­kin­toa (lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­to, lii­kun­nan osaa­mi­sa­la) kah­del­la eri linjalla:

  • Lii­kun­nan start­ti­pol­ku®  (Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus + Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT), moni­muo­to)
  • Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) monimuotototeutus

Tutus­tu kou­lu­tuk­siin alla ole­vis­ta painikkeista! 

Lii­kun­nan starttipolku® 

Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) monimuotototeutus

Kat­so myös: