ISLOn Fysioterapiapalvelut Joensuussa 

Kipu, lii­ke­ra­joi­tus tai vam­ma tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tös­sä on ylei­sin syy hakeu­tua fysio­te­ra­pi­aan. Autam­me sinua kivun hoi­dos­sa tai vai­van kun­tou­tuk­ses­sa. Tuem­me ter­veyt­tä­si sekä toi­min­ta­ky­kyä­si laa­duk­kaal­la ohjauk­sel­lam­me ennal­taeh­käi­se­väs­ti ja kun­tout­ta­vas­ti. ISLOn fysio­te­ra­peut­tien eri­tyis­osaa­mis­ta on tuki- ja lii­kun­tae­lin­vai­vo­jen fysio­te­ra­pia. Fysio­te­ra­peut­tim­me Tee­mu ja Tii­na ovat eri­kois­tu­neet myös urhei­lu­fy­sio­te­ra­pi­aan ja toi­mi­vat Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian fysio­te­ra­peut­tei­na. Voit tul­la fysio­te­ra­pi­aan myös ilman lähetettä. 

Meil­lä voi mak­saa myös seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum, Eden­red ja Eazybreak.

Fysioterapiahinnasto 2.1.2023 alkaen

Pal­ve­luFysio­te­ra­pia
60 min58€

ISLOn Fysioterapeutit

Jaak­ko Haverinen 
Fysioterapeutti 
Tii­na Rissanen 
Urheilufysioterapeutti 
Sari Lehikoinen 
Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (vain akatemiaurheilijat) 
+358 408495640 

Kat­so myös: