Monimuotototeutus
Kevät

Monimuotototeutus
Syksy

Liikunnanohjauskoulutus KEVÄT,
monimuotototeutus 4.4.2022- 3.6.2022

Aloita liikunta-alan opintopolkusi liikunnanohjauskoulutuksesta! 

Kevään liikunnanohjauskoulutus on suunnattu henkilöille, joiden haaveissa siintävät nyt tai tulevaisuudessa joko liikunta-alan korkeakouluopinnot, liikunnan ammatilliset aikuisopinnot tai työtehtävät.  

Liikunnanohjauskoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi toteuttaa hyvin niin oman urheilu-uran kuin työssäkäynnin rinnalla. Lähiopetusjaksojen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisesti suoritettavia etätehtäviä. 

Liikunnanohjauskoulutuksen käynyt voi työskennellä liikunta-alalla mm. erilaisten liikunta- ja valmennusryhmien ohjaajana tai liikunnallisten iltapäiväkerhojen vetäjinä. 

Liikunnanohjauskoulutus on liikunta-alan osaamista täydentävää ja syventävää koulutusta, joka ei kuitenkaan johda tutkintoon. Liikunnanohjauskoulutuksen käynyt on hakukelpoinen liikunnan osaamisalan koulutukseen.

Kevään liikunnanohjauskoulutuksen opetussuunnitelma: 

 • liikuntapedagogiikka 
 • liikunnanohjaus 
 • liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen 
 • liikuntalajit 

Kevään liikunnanohjauskoulutus antaa hyvät eväät esimerkiksi liikunta-alan pääsykokeisiin. 

Liikunnanohjauskoulutuksen opintojaksot ja opintojen rakenne 

LähijaksoAjankohtaSisältö
14-6.4.2022 Opintoihin orientoituminen, yksilöstä ryhmäksi, liikutaan ulkona erilaisissa liikuntaympäristöissä ja taidon oppiminen ja opettaminen 
219-22.4.2022 Liikuntapedagogiikka, liikunnanohjaus ja liikuntalajit; 
Suunnittelen liikuntaa!  
325-29.4.2022 Liikuntalajeja ja liikunnan ohjaaminen: Minä liikunnanohjaajana 1: ohjausharjoitukset (oma lajivalinta) 
423-27.5.2022 Liikutaan ulkona: kesälajit  
Minä liikunnanohjaajana 2: ohjausharjoitukset (annettu teema) 
530.5-3.6.2022 Taidon oppimisen loppuseminaari 
Minä liikunnanohjaajana 3: ohjausharjoitukset (arvottu laji/ teema) 
Liikunnanohjaajana kehittyminen (oppimispäiväkirjat) 
KEVÄTJUHLA 3.6.2022 Kurssin päätös 

Hakeminen 

Liikunnanohjauskoulutukseen on jatkuva haku. 

Kevään liikunnanohjauskoulutuksen hakuaika päättyy torstaina 30.3.2022.   

Hakulomake löytyy täältä.

Opiskelijavalinta 

Hakijoihin otetaan puhelimitse yhteyttä hakemuksen saavuttua. Liikunnanohjauskoulutuksen opiskelijat valitaan hakulomakkeiden ja haastattelujen perusteella saapumisjärjestyksessä. Kevään kurssin viimeiset valintakoehaastattelut toteutetaan puhelimitse tai etäyhteysohjelmien kautta torstaina 31.3.2022.

Koulutusmaksu  

Kevätlukukauden liikunnanohjauskoulutuksen koulutusmaksu on 800 € sisältäen opetuksen ja lähijaksoilla jaettavan opetusmateriaalin.  

Lisätiedot

Opettaja Iina Potaseff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi 

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi 

Opintojen hinta:
800 €

Tutkinnon laajuus
2kk

Koulutuksen nimi
Liikunnanohjauskoulutus

Lisätietoja
+358 40 5642223

Liikunnanohjauskoulutus SYYSLUKUKAUSI,
monimuotototeutus 22.8.2022-16.12.2022 

Aloita liikunta-alan opintopolkusi liikunnanohjauskoulutuksesta! 

Syyslukukauden liikunnanohjauskoulutus on suunnattu henkilöille, joiden työ pitää sisällään valmentamista, liikunnanohjaamista ja/tai opettamista tai haaveilevat liikunta-alan töistä tai liikunta-alan jatko-opinnoista joko korkeakouluissa tai ammatillisissa aikuisopinnoissa.    

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opintojen toteuttaminen onnistuu niin oman urheilu-uran kuin työssäkäynnin rinnalla. Lähiopetusjaksojen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisesti suoritettavia etätehtäviä ja mahdollisesti työssäoppimista.  

Liikunnanohjauskoulutuksen käynyt voi työskennellä liikunta-alalla esimerkiksi erilaisten liikunta- ja valmennusryhmien ohjaajana tai liikunnallisten iltapäiväkerhojen vetäjinä. 

Liikunnanohjauskoulutus on liikunta-alan osaamista täydentävää ja syventävää koulutusta, joka ei kuitenkaan johda tutkintoon. Liikunnanohjauskoulutuksen käynyt on hakukelpoinen liikunnan osaamisalan koulutukseen.

Liikunnanohjauskoulutuksen opetussuunnitelma syyslukukaudella 2022:  

 • liikuntalajit 
 • liikuntapedagogiikka 
 • liikunnanohjaus 
 • liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen 
 • terveysliikunta 
 • erilaiset liikunnan toimintaympäristöt 
 • liikunnan edistäminen eri kohderyhmille 

Syyslukukauden liikunnanohjauskoulutus toteutetaan yhdessä liikunnan starttipolun – ryhmän kanssa.

Liikunnanohjauskoulutuksen opintojaksot ja opintojen rakenne 

Jakson numeroAjankohtaOpintojakson sisältö
122-26.8.2022 
(ma-pe)
Opintoihin orientoituminen, yksilöstä ryhmäksi ja liikutaan erilaisissa toimintaympäristöissä ulkona: kesälajit.  
219-23.9.2022 
(ma-pe) 
Liikuntapedagogiikka, liikunnanohjaus ja liikuntalajit;  
Suunnittelen liikuntaa! Taidon oppiminen ja opettaminen. 
Lasten ja nuorten liikunnan erityispiirteet  
310-14.10.2022 
(ma-pe) 
Liikunnan ohjaaminen 
Minä liikunnanohjaajana 1: ohjausharjoitukset (oma lajivalinta) 
47-11.11.2022 
(ma-pe) 
Terveysliikunta, lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan edistäminen,  
Yksilöllinen liikunnanohjaus ja työkaluja liikuntaneuvontaan 
523-25.11.2022 
(ke-pe) 
Liikutaan ulkona: talviliikuntalajit (säävaraus) 
Minä liikunnanohjaajana 2: ohjausharjoitukset (annettu teema) 
12-16.12.2022 
(ma-pe) 
Taidon oppimisen loppuseminaari 
Minä liikunnanohjaajana 3: ohjausharjoitukset (arvottu laji/ teema) 
Liikunnanohjaajana kehittyminen, kurssin päätös 

Hakeminen 

Liikunnanohjauskoulutukseen on jatkuva haku. 

Syyslukukauden liikunnanohjauskoulutuksen hakuaika päättyy sunnuntaina 31.7.2022.   

Hakulomake löytyy täältä.

Opiskelijavalinta 

Hakijoihin otetaan puhelimitse yhteyttä hakemuksen saavuttua. Syyslukukauden liikunnanohjauskoulutuksen viimeiset valintakoehaastattelut toteutetaan puhelimitse tai etäyhteysohjelmien kautta tiistaina 2.8.2022.  

Huomioithan kuitenkin, että liikunnanohjauskoulutuksen opiskelijat valitaan hakulomakkeiden ja haastattelujen perusteella saapumisjärjestyksessä.  

Koulutusmaksu  

Liikunnanohjauskoulutuksen kurssimaksu on 800 € sisältäen opetuksen ja lähijaksoilla jaettavan opetusmateriaalin.  

Lisätiedot

Opettaja Iina Potaseff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi 

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi 

Huomioitavaa 

Liikunta-alan koulutuksiin on asetettu tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka löytyvät tästä. Tarkistathan jo etukäteen, että tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset eivät ole esteenä opiskelijavalinnalle. 

Opintojen hinta:
800 €

Tukinnon laajuus
5kk

Koulutuksen nimi
Liikunnanohjauskoulutus

Lisätietoja
+358 40 5642223

Katso myös: