Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Liikunnan starttipolku® 

19 elokuun  @ 09:00 16:00

Start­ti­pol­ku lii­kun­ta-alal­le ‑kou­lu­tus sisäl­tää lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen ja lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen 19.8.2024–30.5.2025 väli­se­nä aikana. 

Suo­ri­tat luku­vuon­na 2024–2025 lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) –tut­kin­non ja lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen, jol­loin saat vuo­den opin­nois­ta itsel­le­si ensim­mäi­sen lii­kun­ta-alan ammat­ti­tut­kin­non tas­kuusi. Täl­lä vuo­den lii­kun­ta-alan opin­to­po­lul­la pää­set kon­kreet­ti­ses­ti sisään lii­kun­ta-alaan ja sen moni­muo­toi­suu­teen. Tämä pol­ku ei edel­ly­tä sinul­ta lii­kun­ta-alan työ­ko­ke­mus­ta tai kou­lu­tus­ta, mut­ta antaa sinul­le hyvän poh­jan koh­ti lii­kun­ta-alan jat­ko-opin­to­ja tai uraa haa­vei­le­mal­la­si alalla. 

Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
050 408 4792
Näy­tä Tapah­tu­ma­paik­ka WWW-sivusto