Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

18/01/2024 @ 08:00 19/01/2024 @ 17:00

Lii­kun­ta­paik­ka-alan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to on tar­koi­tet­tu esi­mies­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le tai esi­mies­teh­tä­viin pyr­ki­vil­le lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­jil­le, jot­ka ovat suo­rit­ta­neet lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­non tai omaa­vat alal­ta van­kan työ­ko­ke­muk­sen. Kou­lu­tus sopii erin­omai­ses­ti myös lii­kun­nan ja vapaa-ajan joh­to­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le, jot­ka halua­vat syven­tää osaa­mis­taan lii­kun­ta­pai­kois­ta ja ymmär­tää parem­min oman toi­min­taym­pä­ris­tön toimintaa.

Kou­lu­tus käyn­nis­tyy tam­mi­kuus­sa 2024, hae nyt!

Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
050 408 4792
Näy­tä Tapah­tu­ma­paik­ka WWW-sivusto