Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

14 elokuun  @ 08:00 17:00

Lii­kun­ta­paik­ka-alan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to on tar­koi­tet­tu esi­mies­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le tai esi­mies­teh­tä­viin pyr­ki­vil­le lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­jil­le, lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­jan kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neil­le tai alan van­kan työ­ko­ke­muk­sen omaa­vil­le henkilöille.

Lii­kun­ta­paik­ka-alan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non laa­juus on 180 osaa­mis­pis­tet­tä muo­dos­tuen kah­des­ta pakol­li­ses­ta tut­kin­non osas­ta (90 osp) sekä valin­nai­sis­ta tut­kin­non osis­ta (90 osp). Tut­kin­non pakol­li­set osat ovat lii­kun­tao­lo­suh­teis­ta huo­leh­ti­mi­nen ja esi­mie­he­nä toi­mi­mi­nen. Valin­nai­set tut­kin­non osat ovat lii­kun­ta-paik­ko­jen infra­ra­ken­ta­mi­nen, lii­kun­ta­paik­ko­jen talo­tek­nii­kan suun­nit­te­lu ja kun­nos­sa­pi­to sekä urhei­lu- ja nur­mi­kent­tien rakentaminen. 

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku, joten voit hakea mukaan vaik­ka heti!

Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
+ Google Map
050 408 4792
Näy­tä Tapah­tu­ma­paik­ka WWW-sivusto