Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

14 elokuun  @ 08:00 17:00

Val­men­nuk­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to on tut­kin­toon joh­ta­vaa aikuis­ten amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta, joka on suun­nat­tu lii­kun­ta- ja val­men­nusa­lan val­men­nus­teh­tä­vis­sä sekä val­men­nuk­sen joh­to- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vis­sä eri­lai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä työs­ken­te­le­vil­le lii­kun­ta- ja urhei­lua­lan ammat­ti­lai­sil­le urhei­lu­la­jis­ta riip­pu­mat­ta. Val­men­nuk­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to­kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­toi­se­na verk­ko-opis­ke­lu­na, jon­ka sisäl­tö ja opin­to­jen kes­to mää­räy­ty­vät jokai­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta­mis­suun­ni­tel­man mukaisesti. 

Kou­lu­tus sopii esi­mer­kik­si lii­kun­ta- ja val­men­nusa­lan joh­to- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le, urhei­luseu­raor­ga­ni­saa­tioi­den tai laji­liit­to­jen urhei­lu­toi­men­joh­ta­jil­le, val­men­nus­pääl­li­köil­le, pää­val­men­ta­jil­le, junio­ri­pääl­li­köil­le tai val­men­ta­jil­le.

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku, joten hae mukaan jo nyt!

Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
+ Google Map
050 408 4792
Näy­tä Tapah­tu­ma­paik­ka WWW-sivusto