Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Valmentajan ammattitutkinto

14/08/2023 @ 08:00 17:00

Lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­non val­men­nuk­sen osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on hybri­di­mal­lil­la toteu­tet­ta­vaa amma­til­lis­ta aikuis­kou­lu­tus­ta ja se on tar­koi­tet­tu val­men­nuk­ses­ta ja val­men­nuk­sen paris­sa työs­ken­te­le­vil­le. Val­men­ta­jan työn koh­de­ryh­mät voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikuiset. 

Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si val­mis­tut ammat­ti­ni­mik­kee­nä val­men­ta­ja, jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa val­men­nus-alan osaa­ja­na on tun­nus­tet­tu. Tut­kin­non suo­rit­ta­jat tun­ne­taan myös ammattivalmentaja-nimikkeellä.

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku, joten voit hakea mukaan vaik­ka heti!

Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
+ Google Map
050 408 4792
View Venue Website