Puren­ta­li­has­ten hie­ron­nal­la voi­daan aut­taa esi­mer­kik­si puren­ta­li­has­ten jän­nit­tä­mi­sen, bruk­saa­tion, ham­pai­den nars­ku­tuk­sen, TMD:n ja stres­sin aiheut­ta­mia kireyk­siä pään, leu­an, kau­lan, ohi­mon ja nis­ka-har­tian alueil­la. Hie­ron­nas­sa lihak­sia peh­mi­te­tään suun sisä- ja ulko­puo­lel­ta. Lisäk­si hie­ron­taan kau­lan ja nis­ka-har­tia­seu­dun lihak­sia. Puren­ta­li­has­ten käsit­te­ly on tur­val­lis­ta ja #islo­hie­ron­ta takaa laa­duk­kaan ja tehok­kaan lopputuloksen.

Tule naut­ti­maan hyvän hie­ro­jan käsit­te­lys­tä Joen­suun ykkös­pai­kal­le. Meil­lä voi mak­saa seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum ja Edenred.

Hie­ron­ta­po­likli­nik­ka sijait­see Joen­suus­sa osoit­tees­sa Län­si­ka­tu 15 (Tie­de­puis­to) katu­ta­sos­sa. ISLOn tiloi­hin on oma sisään­käyn­ti Län­si­ka­dun ja Papin­ka­dun kulmasta.

Hinnasto

Puren­ta­li­has­hie­ron­ta 
30 min 34 € 
60 min 55 € 

Voit tila­ta myös suo­si­tun ISLOn hie­ron­ta­lah­ja­kor­tin lah­jak­si läheiselle!

Tutus­tu moni­puo­li­siin hierontapalveluihimme!

ISLO Hierojat

Kari Salo 
Asiakaspalveluvastaava 
Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vee­ra Hiltunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Jes­se Ratilainen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vil­le Virtanen 
Kou­lu­tet­tu Hie­ro­ja,
Amma­til­li­nen opettaja 
Maria Reinikainen 
Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja, fysioterapeutti 
Eeme­li Sivonen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Heli Heiskanen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Meri Pulkkinen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Heik­ki Soikkeli 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Julia Kokko 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Min­na Turunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Sari Lehikoinen 
Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (vain akatemiaurheilijat) 
+358 408495640 

Kat­so myös: