web_kansimallit__ISLO_2015_by_Jarno_Artika_6_of_9_optimoitu.jpg

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

Liikuntapaikkamestari vastaa ammattilaisena liikuntapaikkojen hoidon esimiestöistä.

Liikuntapaikkamestari työskentelee esimiesasemassa sisä- ja ulkotilojen liikuntapaikkojen huolto- ja kunnossapidosta. Työtehtäviin kuuluvat liikuntaolosuhteista huolehtiminen, taloudellinen toiminta yrityksessä, työntekijöistä vastaaminen sekä tiimin esimiestoiminn.

Erikoisammattitutkinto antaa valmiudet laaja-alaiseen tietämykseen liikuntapaikkojen hoidon itsenäiseen toteutukseen, liikuntapaikkojen suunnitteluun ja seurantaan, rakentamiseen ja peruskorjaukseen sekä erityisesti työjohdollisiin tehtäviin yrityksen toiminnassa ja henkilöstön kanssa.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • Kunnat ja kaupungit
  • Yksityiset liikuntapalveluyrittäjät
  • Oma yritys

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Koulutus ISLOlla (Itä-Suomen Liikuntaopistolla)

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon pakolliset osat ovat Liikuntaolosuhteista huolehtiminen ja Esimiehenä toimiminen.

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon valinnaiset tutkinnon osat ovat Liikuntapaikkojen infrarakentaminen, Liikuntapaikkojen talotekniikan suunnittelu ja kunnossapito, Urheilu- ja nurmikenttien rakentaminen sekä tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista.

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon tutkintonimike on liikuntapaikkamestari.

Koulutukseen on jatkuva haku.

Nykyisen liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteet on luettavissa seuraavan linkin kautta.

Hakeminen

Hakulomake tästä linkistä

Seuraava koulutus alkaa 5.9.2022.


Valinnat

Opiskelijat valitaan hakemusten, työkokemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.

Koulutuksen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja myös näytöt henkilökohtaistetaan (HOKS). Suunnitelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman.

Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin. Henkilökohtaiset opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmat tehdään heti koulutuksen alussa. Opintojen edetessä suunnitelmia voidaan arvioida ja tarvittaessa myös muokata.

Koulutuksen sisältö

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto toteutetaan liikuntapaikkamestarin tutkintonimikkeellä monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopintojaksot Joensuussa, oppimistehtävät liikuntapaikoilla, työssäoppiminen, etäopiskelu sekä opinnäytetyö. Koulutus kestää vajaan vuoden ja siihen sisältyy kymmenen lähiopintojaksoa Itä-Suomen Liikuntaopistolla. Tutkintokoulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintotodistuksen. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää tutkinnon näyttöjen hyväksyttyä suorittamista.

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan näytöissä tutkinnon osittain. Tutkinto sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:

  • Liikuntaolosuhteista huolehtiminen
  • Esimiehenä toimiminen

Lisäksi tutkintoon sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat:

  • Liikuntapaikkojen infrarakentaminen
  • Liikuntapaikka-alan talotekniikan suunnittelu ja kunnossapito
  • Urheilu- ja nurmikenttien rakentaminen

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 990 euroa, johon sisältyy opetus sekä opistolta jaettava materiaali. Opiskelupäivät määräytyvät henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Hinta ei sisällä opiskelijan henkilökohtaisia opiskelumateriaaleja, esimerkiksi oppikirjoja, muistiinpanovälineitä ja henkilökohtaisia urheiluvälineitä. Mahdollisen koulutukseen liittyvän opintomatkan kustannukset eivät myöskään sisälly koulutuksen hintaan. Etäopiskelun ja työssäoppimisjaksojen kustannuksista sekä opiskelun matkakustannuksista vastaa opiskelija. Opiskelijat ovat opetussuunnitelman mukaisten tuntien ja oppimisharjoitusten aikana tapaturmavakuutettuja.


Oppisopimus

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus voidaan tehdä myös suoraan Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.


Majoitus

Opiskelijat voivat majoittua lähiopetusjaksojen aikana Finnhostel Joensuussa, hinta alkaen 36 €/vrk (majoitus 2hh:ssa, sisältää liinavaatteet, pyyhkeet, aamupalan, saunavuoron ja kuntosalin käytön).


Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä.

Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa. Jos näyttötutkinto on ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista ja ylioppilastutkintoa.

Stipendi on veroton.

Lisää aiheesta


Lisätiedot

Lisätietoja tutkinnosta ja koulutuksesta antaa:

Martti Riekki, 050 565 1730

ISLO:n toimisto, 050 408 4792