LPEAT.jpg

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

ISLO aloittaa liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkintojen (ent. liikuntapaikkamestari) kouluttamisen vuoden 2019 tammikuusta alkaen!

Tutkinto on tarkoitettu liikuntapaikka-alan ammattilaisille, joilla on soveltuva pohjakoulutus ja riittävä työkokemus erikoisammattitutkintoa varten.

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteet ovat valmisteilla opetushallituksen asettamassa työryhmässä ja uusi tutkinnon peruste on tarkoitus julkaista kesällä-alkusyksyllä 2018. Nykyisen liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinnon tutkinnon peruste on luettavissa seuraavan linkin kautta.

Koulutukseen on jatkuva haku.

Hakulomakkeeseen

Koulutuksen sisältö

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto toteutetaan liikuntapaikkamestarin tutkintonimikkeellä monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopintojaksot Joensuussa, oppimistehtävät liikuntapaikoilla, työssäoppiminen, etäopiskelu sekä opinnäytetyö. Koulutus kestää vajaan vuoden ja siihen sisältyy kymmenen lähiopintojaksoa Itä-Suomen Liikuntaopistolla. Tutkintokoulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintotodistuksen. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää tutkinnon näyttöjen hyväksyttyä suorittamista.

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan näytöissä tutkinnon osittain. Tutkinto sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:

  • Liikuntaolosuhteista huolehtiminen
  • Esimiestoiminta

Lisäksi tutkintoon sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat:

  • Liikuntapaikkojen infrarakentaminen
  • Liikuntapaikka-alan talotekniikan suunnittelu ja kunnossapito
  • Urheilu- ja nurmikenttien rakentaminen

Koulutuksen lähiopintojaksot

1. jakso 21.-24.01.2019
2. jakso 18.-21.02.2019
3. jakso 18.-21.03.2019
4. jakso 15-17.04.2019
5. jakso 06.-09.05.2019
6. jakso 27.-30.08.2019
7. jakso 24.-27.09.2019
8. jakso 15.-18.10.2019
9. jakso 05.-08.11.2019
10. jakso 16.-19-12.2019


Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 1000 euroa, johon sisältyy opetus sekä opistolta jaettava materiaali. Opiskelupäivät määräytyvät henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Hinta ei sisällä opiskelijan henkilökohtaisia opiskelumateriaaleja, esimerkiksi oppikirjoja, muistiinpanovälineitä ja henkilökohtaisia urheiluvälineitä. Mahdollisen koulutukseen liittyvän opintomatkan kustannukset eivät myöskään sisälly koulutuksen hintaan. Etäopiskelun ja työssäoppimisjaksojen kustannuksista sekä opiskelun matkakustannuksista vastaa opiskelija. Opiskelijat ovat opetussuunnitelman mukaisten tuntien ja oppimisharjoitusten aikana tapturmavakuutettuja.


Majoitus

Opiskelijat voivat majoittua lähiopetusjaksojen aikana Finnhostel Joensuussa hintaan 20€/vrk.


Ammattitutkintostipendi

Tutktinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (395€).


Lisätiedot

Lisätietoja tutkinnosta ja koulutuksesta antaa:

Martti Riekki, 050 565 1730

ISLO:n toimisto, 050 408 4792