Kiinnostaako yrityksessänne tietää enemmän henkilöstönne kuntotasosta? Haluaisitteko todentaa liikuntakampanjoiden vaikutusta henkilöstöön? Tarjoamiemme testauspalveluiden avulla pystytään saamaan todellista, mitattua tietoa työntekijöiden kuntotasosta, kohdentamaan liikuntapalveluita sekä luonnollisesti antamaan mielenkiintoista tietoa jokaiselle testatulle omasta kunnostaan. Teemme myös kehonkoostumusmittauksia, joilla voidaan selvittää mm. rasvaprosenttia, viskeraalisen eli sisäelinten ympärillä olevan rasvan määrää sekä kehon lihasjakaumaa.

Teemme henkilöstön hyvinvoinnin kartoituksesta teille helppoa!

Firstbeat- hyvinvointianalyysi 

Kehonkoostumus-mittaus 

Kestävyys- ja lihaskunnon testaus

Firstbeat- hyvinvointianalyysi 

Firstbeat Hyvinvointianalyysi auttaa löytämään keinot hyvinvoinnin rakentamiseen henkilökohtaisten tavoitteidesi mukaisesti. Jollekin se tarkoittaa liikunnan lisäämistä, palauttavien hetkien löytämistä arjen keskellä, toiselle taas henkilökohtaisten voimavarojen tunnistamista. Hyvinvointianalyysi on kokonaisvaltainen työkalu henkilökohtaisen ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisille.

Tunnista kuormittavat tekijät
ja hallitse stressiä
Palaudu paremmin
Näe palaudutko riittävästi työpäivän ja yöunen aikana
Liiku oikein
Selvitä liikunnan kunto- ja terveysvaikutukset

Itä-Suomen Liikuntaopisto on Firstbeat Hyvinvointianalyysin virallinen palveluntuottaja ja kauttamme voitte saada työyhteisölle tai avainhenkilöille kohdennetun Hyvinvointianalyysin, jossa kolmen päivän ajan mitataan jokaisen osallistujan sykettä ja sykevälivaihtelua. Tuloksista pystytään kartoittamaan osallistujien stressi- ja palautumistasoja sekä saamaan tietoa omasta liikkumisesta. unen laadusta sekä liikunnan vaikutuksista terveydelle ja kunnolle. Firstbeat Hyvinvointianalyysin tieteellinen perusta on sykevälivaihtelussa (HRV) ja fysiologiassa.

Kenelle hyvinvointianalyysi soveltuu?

Koko henkilöstölle:

 • Hyvinvointiprojektina koko henkilöstölle
 • Osana työterveystarkastusta
 • TYKY -päivien tai kuntoutusten yhteyteen

Hyvinvointianalyysi pienryhmille:

 • Yrityksen johto / avainhenkilöt
 • Vuorotyötä tekevät
 • Paljon matkustavat
 • Fyysistä tai kuormittavaa työtä tekevät

Kehonkoostumusmittaus 

  Mittaus antaa monipuolisesti tietoa henkilön kehonkoostumuksesta:
  • rasvaprosentti
  • painoindeksi
  • ihasmassa ja sen jakautumista
  • nestetasapainoa
  • sisäelinten (viskeraali) rasvan määrää.
Mittaus on helppo ja vaivattoman nopea toteuttaa yksilöille tai ryhmille. Mittauksesta saa selkeän värillisen raportin, joka käydään läpi asiantuntijan kanssa joko yksilö- tai ryhmäpalautteen avulla. Kehonkoostumusmittaukset toteutetaan Tanita MC-780 MA bioimpedanssilaitteella.

Lihaskunto- ja liikkuvuusmittaus 

Lihaskuntotesteissä arvioidaan vatsa-, selkä-, jalka- ja ylävartalon lihasten kuntotaso. Testin tuloksista annetaan sekä suullinen että kirjallinen testipalaute. 

Perustesti

 • etunojapunnerrus, 30 sekunnin toistotesti 
 • vatsalihasten dynaaminen suorituskyky, toistotesti 
 • selän ojennus, 30 sekunnin toistotesti. 
 • toistokyykistys, 30 sekunnin toistotesti. 
 • yläraajat dynaaminen suorituskyky, toistotesti. 
 • käsipainot naisilla 5kg ja miehillä 10kg 

UKK-terveyskuntotestit:
Testit kertovat terveyskunnon eri ulottuvuuksista ja osatekijöistä:

 • kehon painoindeksi ja vyötärön ympärys
 • tasapainotestit: yhdellä jalalla seisominen, takaperin kävely ja kapealla palkilla seisominen
 • liikkuvuus: hartiaseudun liikkuvuus, selän sivutaivutus, reiden takaosan lihasten venyvyys
 • lihasvoima: käden puristusvoima, ponnistushyppy, vartalon koukistajalihasten dynaaminen voima, askelkyykistys lihaskestävyys: muunneltu punnerrus, vartalon ojentajalihasten kestävyys

Kestävyyskunnon mittaus 

Polkupyöräergometritestit

Kuntopyörätestillä mitataan sydän- ja verenkiertoelimistön tilaa ja aerobista kestävyyttä. Testi kestää 8–20 minuuttia riippuen testattavan taustatekijöistä ja valitusta testiohjelmasta. Testi toteutetaan polkemalla pyörällä asteittain raskaammaksi muuttuvalla kuormalla. Testin aikana seurataan asiakkaan sykettä ja kysellään säännöllisin väliajoin testattavan kokemaa rasitustasoa.

Polkupyöräergometrillä suoritettu aerobisen kunnon testi mittaa sydämen ja verenkiertojärjestelmän, keuhkojen, työskentelevien lihasten ja niitä huoltavien järjestelmien toiminnan tehokkuutta. Testi on toteutukseltaan turvallinen ja helppo, eikä testattavan ikä, koko tai liikuntatottumukset ole este hapenottokyvyn mittaamiselle. Testi soveltuu kaikille. Jokainen testattava saa asiantuntijan kanssa yhdessä läpikäydyn testipalautteen, joka sisältää mm. analyysin toteutuneesta testistä ja tuloksista sekä testitulokseen perustuvan liikuntaohjelman sykerajoineen. 

Kuntoilija- ja liikkujatestaus
Testeillä selvitetään kuntoilijan hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja sykealueita oman harjoittelun tueksi.
Testi voidaan suorittaa maksimaalisena epäsuorana testinä tai submaksimaalisena 80-85% tason testinä.
ISLO käyttää WHO:n 3x4min testiä, jossa jokainen kuorma on edellistä raskaampi ja tarvittaessa testiä voidaan jatkaa vielä neljänteen kuormaan. Itse testi kestää siis 12-16 minuuttia ja koko testitapahtumaan kuluu aikaa noin 30 minuuttia.
Testin päätteeksi testattava saa mukaansa paperitulosteena testin mittauspöytäkirjan, joka sisältävät testipalautteen ohella myös harjoitusohjeita ohjaamaan tulevaa harjoittelua. Tulokset analysoidaan ja käydään läpi yhdessä testin suorittaneen asiantuntijan kanssa.

Aktiivisille kuntoilijoille ja kokeneille liikkujille testi voidaan tehdä submaksimaalinen testi uupumukseen asti.
Submaksimaalisesta testistä saadaan myös tarkempaa tietoa aerobisesta- ja anaerobisesta kynnyksestä sekä maksimisykkeestä.
Testissä poljetaan 2-3 minuutin kuormia vakiodulla kuorman nostolla ja halutulla lähtötasolla niin pitkään, kunnes testattava ei enää jaksa pitää kierroksia yllä tai haluaa lopettaa. Testin tarkkuutta voidaan lisätä mittaamalla veren laktaattipitoisuutta testin aikana.

Täytä oheinen lomake ja kerro millaisia toiveita teillä olisi hyvinvointimittausten sisällöksi?

Otamme teihin yhteyttä 1-3 arkipäivän kuluessa!


Yhteystiedot

Petri Kettunen
040 0529015
petri.kettunen@islo.fi

Katso myös: