ISLO SME — Somatic Movement Education

ISLO SME — Somatic Movement Education is one year education in Joensuu, Finland. It consists of organic/ natural movement exploration and body wisdom recognition. Various body mind approaches with different perspectives to embodiment and somatic methods of dance.  You learn economic and effortless movement with agile flexibility. Competence in wellness and body wisdom supports your strategic […]

ISLO SME Art – Somatic Movement & ART

You have studied in ISLO Education in Dance and Somatics. The News is that we will finally run the second year in Aug 2023 — May 2024. Are you interested in joining?  Individual projects oriented. You dive deeper to somatics, participatory teaching in a performance-work with a lead performance project. Time is divided equally to […]

Liikunta-paikka alan ammattitutkinto — Kesäliikuntapaikkojen hoito

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto on sinulle sopiva tutkinto, jos haluat tehdä käytännön töitä liikunta-alalla ja olet kiinnostunut liikuntapaikkojen hoitotehtävistä, kunnossapidosta sekä asiakaspalvelusta. Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia liikuntapaikkojenhoitajana ulko- ja sisäliikuntapaikkojen hoitotehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja valvontatehtävissä.  Voit hypätä koulutukseen mukaan kesäliikuntapaikkojen hoito -lähijaksolle 6.6.2023 alkaen!

Liikuntaneuvoja (AT) — monimuotototeutus

Liikunnan osaamisalan koulutus on ammatillista aikuiskoulutusta ja se on tarkoitettu liikunnanohjauksesta ja terveyttä edistävästä liikunnasta kiinnostuneille sekä liikunnan, ohjauksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan parissa työskenteleville. Liikunnanohjauksen kohderyhmät voivat olla joko lapset, nuoret tai aikuiset. Osaamista voi syventää joko yksilölliseen liikunnanohjaukseen, liikunta-alan yrittäjyyteen, yhdistystoimintaan tai liikunnan ohjelmapalveluiden ohjaamiseen liittyen oman mielenkiinnon kohteiden mukaan. Tutkinnon suoritettuasi valmistut […]

Valmentajan ammattitutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon valmennuksen osaamisalan koulutus on hybridimallilla toteutettavaa ammatillista aikuiskoulutusta ja se on tarkoitettu valmennuksesta ja valmennuksen parissa työskenteleville. Valmentajan työn kohderyhmät voivat olla joko lapset, nuoret tai aikuiset.  Tutkinnon suoritettuasi valmistut ammattinimikkeenä valmentaja, jolloin arvostuksesi sekä ammattitaitosi työmaailmassa valmennus-alan osaajana on tunnustettu. Tutkinnon suorittajat tunnetaan myös ammattivalmentaja-nimikkeellä. Koulutukseen on jatkuva haku, joten […]

Liikunnan starttipolku

Aloita liikunta-alan opintopolkusi liikunnan starttipolulta! Starttipolku liikunta-alalle yhdistää liikunnanohjauskoulutuksen ja liikuntaneuvoja (AT) tutkinnon!   Suoritat lukuvuonna 2023–2024 liikuntaneuvoja (AT) –tutkinnon ja liikunnanohjauskoulutuksen, jolloin saat vuoden opinnoista itsellesi ensimmäisen liikunta-alan ammattitutkinnon taskuusi. Tutkintonimike, jonka liikunnan osaamisalan näytöt hyväksytysti suoritettuasi saat, on liikuntaneuvoja (AT). Tällä vuoden liikunta-alan opintopolulla pääset konkreettisesti sisään liikunta-alaan ja sen monimuotoisuuteen. Tämä polku ei […]

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville tai esimiestehtäviin pyrkiville liikuntapaikkojen hoitajille, liikuntapaikkojenhoitajan koulutuksen suorittaneille tai alan vankan työkokemuksen omaaville henkilöille. Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä muodostuen kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (90 osp) sekä valinnaisista tutkinnon osista (90 osp). Tutkinnon pakolliset osat ovat liikuntaolosuhteista huolehtiminen ja esimiehenä toimiminen. Valinnaiset tutkinnon osat ovat liikunta-paikkojen infrarakentaminen, liikuntapaikkojen talotekniikan […]

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Valmennuksen erikoisammattitutkinto on tutkintoon johtavaa aikuisten ammatillista koulutusta, joka on suunnattu liikunta- ja valmennusalan valmennustehtävissä sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleville liikunta- ja urheilualan ammattilaisille urheilulajista riippumatta. Valmennuksen erikoisammattitutkintokoulutus toteutetaan monimuotoisena verkko-opiskeluna, jonka sisältö ja opintojen kesto määräytyvät jokaisen henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti.  Koulutus sopii esimerkiksi liikunta- ja valmennusalan johto- ja kehittämistehtävissä toimiville, urheiluseuraorganisaatioiden tai lajiliittojen urheilutoimenjohtajille, […]

Hieronnan ammattitutkinto — päivätoteutus

Hieronnan ammattitutkintokoulutus on 150 osaamispisteen laajuinen kokonaisuus, joka koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Koulutuksesta saat tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen. ISLOn hierontakoulutuksessa opit asiakkaiden klassista hierontaa ja pääset soveltamaan hierontaotteiden käyttöä kehon eri osiin. Hieronnan ammattitutkintokoulutus on tutkintoon valmistavaa koulutusta, joka mahdollistaa valmistumisen jälkeen ammatinharjoittamisen muun muassa yritystoimintana. Seuraava hieronnan ammattitutkinnon päivätoteutus -ryhmä alkaa 28.8.2023. Mukaan voit hakea jo nyt!

Seurakehittäjäkoulutus

Kuka mahdollistaa sen, että valmentajat ja ohjaajat voivat keskittyä omaan tehtäväänsä?  Urheiluseuroissa tehdään arvokasta työtä lasten ja nuorten liikuttamisessa ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kuitenkin kiristyy. Urheiluseuratoiminnalta odotetaan jatkuvasti ammattimaisempaa otetta ja seuroista on muotoutunut yhä enemmän palveluntarjoajia: toiminnan tulee vedota lapsiin ja nuoriin, ohjaus- ja valmennustoiminnan olla laadukasta ja seuraorganisaation pystyä toimimaan […]

Liikunta-paikka alan ammattitutkinto — Sisäliikuntapaikkojen hoito

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto on sinulle sopiva tutkinto, jos haluat tehdä käytännön töitä liikunta-alalla ja olet kiinnostunut liikuntapaikkojen hoitotehtävistä, kunnossapidosta sekä asiakaspalvelusta. Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia liikuntapaikkojenhoitajana ulko- ja sisäliikuntapaikkojen hoitotehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja valvontatehtävissä.  Voit hypätä koulutukseen mukaan sisäliikuntapaikkojen hoito -lähijaksolle 9.10.2023 alkaen!