WEB_ISLO_testaus_by_Jarno_Artika_12_of_12.jpg

Urheilijatestaus

Itä-Suomen Liikuntaopiston valmennuskeskuksen testiasemalla suoritetaan kuntotestausta eri lajien urheilijoille.

Testiasemalla voidaan toteuttaa kestävyyskunnon ja lihaskunnon testejä sekä kehonkoostumusmittauksia.

Urheilijoille voidaan suorittaa myös kenttätestejä oman lajin suorituspaikoilla.

Kuntotestien avulla saadaan tietoa harjoittelun suunnitteluun ja tietojen perusteella määrittää jokaisen urheilijan tärkeimmät kehityskohteet.


Firstbeat SPORTS

Perehdy tarkemmin Firstbeat SPORTS -järjestelmän tarjoamiin testausmahdollisuuksiin. Erikoisalueena palautumisen ja unen analysointi!


Kestävyyskunnon testaaminen


Polkupyöräergometritestit

Kuntoilijoille ja urheilijoille suunnatuilla testeillä selvitetään kuntoilijan hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa.

Kestävyyskunnon testit urheilijoille ja aktiivikuntoilijoille suoritetaan pääsääntöisesti maksimaalisina testeinä, joissa testiä suoritetaan uupumukseen asti.

Testin päätteeksi testattava saa mukaansa paperitulosteena testin mittauspöytäkirjan, joka sisältävät testipalautteen ohella myös harjoitusohjeita ohjaamaan tulevaa harjoittelua.

Tulokset analysoidaan ja käydään läpi yhdessä testin suorittaneen asiantuntijan kanssa.

Submaksimaalisesta maksimitestistä saadaan myös tarkempaa tietoa aerobisesta- ja anaerobisesta kynnyksestä sekä maksimisykkeestä.

Testissä poljetaan 2-3 minuutin kuormia vakiodulla kuorman nostolla ja halutulla lähtötasolla niin pitkään, kunnes testattava ei enää jaksa pitää kierroksia yllä tai haluaa lopettaa.

Testin tarkkuutta voidaan lisätä mittaamalla veren laktaattipitoisuutta testin aikana.

Polkupyöräergometritestin hinta 65 €.

Polkupyöräergometritestin hinta laktaatinmittauksella 85€.


Pyydä ryhmämittauksista erillinen tarjous!


Maksimaalinen epäsuora kuntotesti

Urheilijoille suunnattu kestävyyskunnon epäsuora maksimitesti voidaan suorittaa hyvin luotettavasti ja vakioidusti polkupyöräergometrillä.

Urheilijat tekevät yleensä maksimaalisen epäsuoran kuntotestin, jossa poljetaan ergometrillä vakioiduin kuorman nostoin uupumukseen asti.

Testillä voidaan selvittää urheilijan maksimaalinen hapenottokyky sekä aerobinen ja anaerobinen kynnys.

Kynnysmäärityksestä saadaan tarkempi, kun testiin lisätään laktaattimittaukset.

Laktaattimittausten avulla voidaan myös määrittää urheilijan laktaatinpoistokykyä.

ISLO käyttää testiohjelmaa, jossa kynnykset ja kuorma nousevat 2-4min välein, jossa jokainen kuorma on edellistä raskaampi.

Urheilija tai joukkue voi itse valita mitä testiprotokollaan testissä käytetään.

Maksimitesti pp-ergolla hinta on 65€

Maksimitesti laktaattimittauksella maksaa 85 €


Pyydä ryhmämittauksista erillinen tarjous!


Tasotesti

Polkupyöräergometrillä voidaan tehdä myös tasotestejä laktaattimittauksen kanssa.

Testissä ei poljeta uupumukseen asti, vaan riittää, että ylitetään anaerobinen kynnys.

Tasotestissä määritetään aerobinen ja anaerobinen kynnys, joiden avulla voidaan ohjata kestävyysharjoittelua.

Tasotesti laktaattimittauksella ovh 85 €

Kenttätestit

Urheilijoille voidaan tehdä monipuolisesti omaan lajiin soveltuvia kenttätestejä, joissa testit suoritetaan nimenomaan mahdollisimman omaa lajia vastaavassa ympäristössä.

Kenttätestejä voidaan tehdä esim. juosten, uiden, hiihtäen ja luistellen.

Esimerkkinä testeistä: juosten 5-7 x 1000m, uiden 6-8 x 200m.

Kenttätestin hinta laktaatin mittauksella on 85 €

Pyydä ryhmämittauksista erillinen tarjous!Nopeus- ja voimatestit

Urheilijoille voidaan toteuttaa nopeus- ja nopeusvoimatestejä hyödyntäen kontaktimattoja sekä valokennoja.

Testeillä voidaan selvittää mm. ponnistusvoimaa ja juoksunopeuksia. Urheilijoille voidaan myös suorittaa lihaskuntotestejä kenttätesteinä.


Pyydä testeistä joukkue-/ryhmätarjous!


Anaerobiset suorituskykytestit

Anaerobisen testauksen osalta suoritamme Wingaten 30 tai 60 sekunnin polkupyöräergometritestejä, joilla voidaan mitata anaerobista suorituskykyä luotettavasti.

Wingaten testi on maailman käytetyin anaerobisen suorituskyvyn testi.


Haluatko selvittää oman lähtötasosi tai tarkentaa harjoittelusi tehoalueita?

Ota yhteyttä

Petri Kettunen puh. 0400- 529 015

Kari Salo puh. 050-352 4599