Oletko kiinnostunut saamaan tietoa omasta kuntotasostasi tai harjoittelusi tuloksista? Tarjoamiemme testauspalveluiden avulla pystytään saamaan todellista, mitattua tietoa kuntotasosta ja kohdentamaan harjoittelua. Urheilijoille voidaan toteuttaa nopeusvoimatestejä hyödyntäen kontaktimattoja sekä valokennoja. Testeillä voidaan selvittää mm. ponnistusvoimaa ja juoksunopeuksia. Urheilijoille voidaan myös suorittaa monipuolisesti lihaskunto- ja kestävyyskuntotestejä polkupyöräergometrillä tai kenttätesteinä.

Kenelle?

 • tavoitteellisille urheilijoille
 • aktiivikuntoilijoille
 • kehittyville kuntoilijoille
 • liikunta- ja urheiluseuroille

ISLOn testauspalvelut

Firstbeat- hyvinvointianalyysi 

Kehonkoostumusmittaus 

Kestävyys- ja lihaskunnon testaus

Firstbeat- hyvinvointianalyysi 

Tunnista kuormittavat tekijät
ja hallitse stressiä
Palaudu paremmin
Näe palaudutko riittävästi työpäivän ja yöunen aikana
Liiku oikein
Selvitä liikunnan kunto- ja terveysvaikutukset

Mitattu tieto auttaa tunnistamaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät -työssä ja vapaa-ajalla.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi auttaa löytämään keinot hyvinvoinnin rakentamiseen henkilökohtaisten tavoitteidesi mukaisesti. Jollekin se tarkoittaa liikunnan lisäämistä, palauttavien hetkien löytämistä arjen keskellä, toiselle taas henkilökohtaisten voimavarojen tunnistamista. Hyvinvointianalyysi on kokonaisvaltainen työkalu henkilökohtaisen ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisille.

Saat konkreettiset tulokset ja suositukset hyvinvoinnin parantumiseen sekä henkilökohtaisen palautteen esim. eri stressitekijöistä, palautumisen riittävyydestä ja unen laadusta sekä liikunnan vaikutuksista terveydelle ja kunnolle. Firstbeat Hyvinvointianalyysin tieteellinen perusta on sykevälivaihtelussa (HRV) ja fysiologiassa.

Kehonkoostumusmittaus 

 • Mittaus antaa monipuolisesti tietoa henkilön kehonkoostumuksesta:
  • rasvaprosentti
  • painoindeksi
  • ihasmassa ja sen jakautumista
  • nestetasapainoa
  • sisäelinten (viskeraali) rasvan määrää.
Mittaus on helppo ja vaivattoman nopea toteuttaa (20 s). Mittauksesta saa selkeän värillisen raportin. Mittausraportti käydään läpi asiantuntijan kanssa. Kehonkoostumusmittaukset toteutetaan Tanita MC-780 MA bioimpedanssilaitteella. Pyydä ryhmämittauksista erillinen tarjous! Kehonkoostumusmittauksen hinta 25 €/hlö.

Rasvaprosentin mittaus

Rasvaprosentti voidaan mitata myös ihopoimumittauksella eli pihtimittauksella.

Mittauksessa mitataan ihonalaisen rasvapoimun paksuus useasta kohdasta ja tulosten keskiarvo ilmoittaa kehon rasvaprosentin.

Nopeus- ja voimatestit

Urheilijoille voidaan toteuttaa nopeusvoimatestejä hyödyntäen kontaktimattoja sekä valokennoja. Testeillä voidaan selvittää mm. ponnistusvoimaa ja juoksunopeuksia. Urheilijoille voidaan myös suorittaa monipuolisesti lihaskuntotestejä kenttätesteinä.

Testipakettiin kuuluu tulosten yhteenveto ja analyysi.

Pyydä testeistä joukkue-/ryhmätarjous!

Kestävyyskunnon mittaus

Polkupyöräergometritestit

Kuntopyörätestillä mitataan sydän- ja verenkiertoelimistön tilaa ja aerobista kestävyyttä. Testi kestää 8–20 minuuttia riippuen testattavan taustatekijöistä ja valitusta testiohjelmasta. Testi toteutetaan polkemalla pyörällä asteittain raskaammaksi muuttuvalla kuormalla. Testin aikana seurataan asiakkaan sykettä ja kysellään säännöllisin väliajoin testattavan kokemaa rasitustasoa.

Polkupyöräergometrillä suoritettu aerobisen kunnon testi mittaa sydämen ja verenkiertojärjestelmän, keuhkojen, työskentelevien lihasten ja niitä huoltavien järjestelmien toiminnan tehokkuutta. Testi on toteutukseltaan turvallinen ja helppo, eikä testattavan ikä, koko tai liikuntatottumukset ole este hapenottokyvyn mittaamiselle. Testi soveltuu kaikille.

Urheilijan ja aktiivikuntoilijan tasotestit

Urheilijatestaus toteutetaan epäsuorana maksimitestinä, jossa kuormitus kasvaa uupumukseen saakka valittujen portaiden mukaisesti. Testi antaa tiedot maksimihapenottokyvystä, maksimitehosta, maksimisykkeestä sekä harjoittelun kynnysalueista. Tasotestiin voidaan lisätä myös laktaatinmittaus ja saada lisäinfoa kynnysalueista. Tasotestinä urheilijoille ja aktiivikuntoilijoille voidaan tehdä myös monipuolisesti omaan lajiin soveltuvia kenttätestejä, joissa testit suoritetaan nimenomaan mahdollisimman omaa lajia vastaavassa ympäristössä. Kenttätestejä voidaan tehdä esim. juosten, uiden, hiihtäen ja luistellen.

Esimerkkinä testeistä: juosten 5-7 x 1000m, uiden 6-8 x 200m.

Kenttätestin hinta laktaatin mittauksella on 85 €

Yhteystiedot

Petri Kettunen
040 0529015
petri.kettunen@islo.fi

Katso myös: