ISLOn Urheilufysioterapiapalvelut Joensuussa 

Urhei­lu­fy­sio­te­ra­pial­la tavoi­tel­laan suo­ri­tus­ky­vyn ja har­joi­tet­ta­vuu­den opti­moi­mis­ta. Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti on val­men­nuk­sen tuke­na ja muka­na urhei­li­jan mat­kan eri vai­heis­sa alku­vai­heen kun­tou­tuk­ses­ta suo­ri­tus­ky­vyn mak­si­moi­mi­seen. Fysio­te­ra­peut­tim­me Tee­mu ja Tii­na ovat eri­kois­tu­neet urhei­lu­fy­sio­te­ra­pi­aan ja toi­mi­vat myös Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mias­sa. Tar­joam­me urhei­lu­fy­sio­te­ra­pian pal­ve­lui­ta ISLOn Sport­tikli­ni­kal­la, joka toi­mii urhei­lun ja val­men­nuk­sen kes­kuk­se­na Meh­ti­mäen sydä­mes­sä Joen­suun Tiedepuistolla.

Fysioterapiahinnasto

Pal­ve­luUrhei­lu­fy­sio­te­ra­pia
60 min75€

ISLOn Hierontapoliklinikan henkilökunta

Jaak­ko Haverinen 
Urheilufysioterapeutti 
Tii­na Rissanen 
Urheilufysioterapeutti 
Maria Reinikainen 
Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja, fysioterapeutti 
Sari Lehikoinen 
Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (vain akatemiaurheilijat) 
+358 408495640 

Kat­so myös: