Palvelut Urheiluseuroille Joensuussa  

Liikunnan ja urheilun ydin on aina liikkuva ihminen.

Lähimpänä tätä ydintä toimivat liikuntaorganisaatioista urheiluseurat, joissa liikkuva lapsi, nuori tai aikuinen saa tukea, ohjausta ja valmennusta sekä organisoidut puitteet harrastamiseen. On perusteltua sanoa, että urheiluseurat ovat suomalaisen urheilujärjestelmän ydinyksikköjä. Poikkeusajat ovat vain korostaneet, kuinka merkittävä rooli urheiluseuroilla on lasten liikuttamisessa ja liikuntakasvatustyön edistämisessä.

Me tunnistamme urheiluseuroissa tehtävän työn merkityksen. Siksi haluamme yhä vahvemmin auttaa, tukea ja syventää yhteistyötä seurojen kanssa. Koemme, että edistämällä urheiluseurojen elinvoimaisuutta toteutamme myös omaa ydintehtäväämme: tuemme liikkuvaa ihmistä ja vahvistamme samalla suomalaista urheilujärjestelmää.

Tehdään yhdessä tiivistää ajatuksemme yhteistyön laadusta. Olemme koonneet alle esimerkkejä toiminnallisesta yhteistyöstä sekä tietoa seuroille tarjoamistamme palveluista ja koulutuksista. Huomioithan, että hyvin todennäköisesti parhaat ideat ovat vasta syntymässä!

Toiminnallinen yhteistyö

Palvelut seuroille

Ammatilliset koulutukset

Toiminnallinen yhteistyö

Tiedämme, että usein urheiluseurojen resurssit ovat rajalliset ja kaikki apu on tervetullutta. Meille ominaisin tapa auttaa on toiminnallisen yhteistyön kautta. Jottei asia jäisi vain sanojen helinäksi, niin seuraavassa on esitelty hyväksi havaittuja toiminnallisen yhteistyön muotoja, joita ISLOn ja urheiluseurojen välillä on toteutettu tai parasta aikaa toteutetaan. Löytyisikö näistä jotain myös teidän seurallenne?

Konkreettisia esimerkkejä yhteistoiminnan muodoista:

 • Koulutusten järjestäminen yhdessä ISLOn tila- ja majoituspalveluja sekä markkinointikanavia hyödyntäen (esim. lajiliiton koulutukset, seuran sisäiset valmentajakerhot)
 • Seuran henkilöstöä (esim. päävalmentaja, toiminnanjohtaja) vierailevina kouluttajina ja työelämän asiantuntijoina ISLOn ammatillisissa koulutuksissa
 • Oppisopimuskoulutukset – erinomainen, taloudellisesti tuettu tapa rekrytoida ja lisäkouluttaa seuran henkilöstöä! ISLO yhteistyössä Pohjois-Karjalan liikunta ry:n kanssa auttaa ja neuvoo oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa (lue lisää oppisopimuskoulutuksesta)
 • Kasva urheilijaksi -koulutukset: ISLO järjestää toiveiden mukaisesti tietopohjaista koulutusta seuran junioreille, aiheina esim. ravitsemus, palautuminen, aktiivinen kehonhuolto
 • Kasva urheilijaksi -käytännön kurssit: ISLOn lasten ja nuorten fyysiseen valmennukseen erikoistuneet asiantuntijat avuksi juniorijoukkueidenne arkeen
 • Seuranne ohjaajille ja valmentajille räätälöidään suoraan tarpeitanne vastaavia koulutuskokonaisuuksia
 • Yläkoululeirien järjestäminen: ISLO aktiivisena alustana leirien järjestämiseen (majoitus, ruokailut ja muut erikseen sovittavat vastuualueet)
 • Seura toteuttaa liikuntakipinää virittäviä lajiesittelyjä ja -kokeiluja ISLOn liikunnalliseen iltapäiväkerhoon ja ISLOn ja Pokalin yhteistyössä organisoimaan lasten leiritoimintaan
 • Tapahtumien järjestäminen yhdessä (esim. tyhy-tapahtumat, leirit, turnaukset)

ISLOn palvelut seuroille

Tukipalvelut

 • Hieronta
 • Urheilufysioterapia
 • Game ready kylmäkompressiolaite palautumisen tueksi

Testaus

 • Firstbeat kokonaiskuormituksen seuranta
 • Liikkuvuus- ja lihastasapainokartoitukset
 • Kehonkoostumus ja rasvaprosenttien mittaus
 • Epäsuora hapenottotesti
 • Kynnystasotestit laktaattimittauksella
 • Kysy myös seuranne tarpeiden mukaisesti räätälöityjä testipaketteja

Itsetuntemuksen analyysit

 • DISC-persoonallisuustestit joukkueille, urheilijoille ja valmentajille
 • FinxS Urheilijataitomittari urheilijoille 

Majoitus- ja tilapalvelut

Majoitus ISLO Hostellilla (esim. junioriturnaukset, edustusurheilijoiden leiritykset)

Luento- ja kokoustilat ilmaiseksi seuranne käyttöön Tiedepuistolla (esim. joukkueiden palaverit, vanhempaintapaamiset, johtokunnan kokoukset)

Liikuntavälineitä vuokrattavissa (esim. kerhot, harrasteryhmät, TYHY-tapahtumat)

Ammatilliset koulutukset

Liikuntaneuvojan ammattitutkinto

Sopii loistavasti esim. urheilijoille uran aikaiseen tai sen jälkeiseen kouluttautumiseen!

Liikunnanohjauskoulutus

Erittäin osuva koulutus jokaiselle lapsia ja junioreita tai erilaisia liikunnallisia kerhoja ohjaavalle!

Valmentajan ammattitutkinto

Tavoitteellisille, ammattivalmentajiksi tähtääville.

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Kohdennettu erityisesti seuran juniori- ja valmennuspäälliköille, toiminnan- ja urheilutoiminnan johtajille sekä muille liikunta-alan organisaation johtotehtävissä toimiville

Seuratyöntekijäkoulutus

Urheiluseuratyöntekijöille, tai siellä työnsä aloittaville, räätälöity koulutuskokonaisuus (ei sisällä liikunnanohjauksellista sisältöä, vaan focus seuraorganisaatiossa työskentelyssä)

Hierojan ammattitutkinto

Sopii loistavasti esim. joukkueiden huoltajille sekä urheilijoille uran aikaiseen tai sen jälkeiseen kouluttautumiseen!

Liikuntapaikkahoitajan ammattitutkinto

Soveltuu erinomaisesti esim. urheilijoiden uran aikaiseen tai sen jälkeiseen kouluttautumiseen!

Katso myös: