Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Hierojakoulutus, päivätoteutus

26 elokuun  @ 08:00 16:00

Päi­vä­to­teu­tus sopii alan­vaih­ta­jil­le, uut­ta ammat­tia van­han rin­nal­le hake­vil­le, jat­ko­kou­lu­tuk­sek­si jo rau­tai­sil­le ammat­ti­lai­sil­le tai pon­nah­dus­lau­dak­si jat­ko-opin­toi­hin. Kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy teo­riao­pe­tuk­sen lisäk­si asia­kas­työ­tä ja käy­tän­nön har­joit­te­lua ISLOn hie­ron­nan oppimisympäristössä. 

Päi­vä­to­teu­tus on arki­päi­vien aika­na tapah­tu­vaa opis­ke­lua, sekä itseo­pis­ke­lua lähio­pe­tuk­sen lisäksi. 

Opis­ke­lu sisäl­tää myös käy­tän­nön asia­kas­työ­tä loka-mar­ras­kuun tait­tees­ta alkaen. ISLO takaa asia­kas­työ­tä opis­ke­li­joil­le vähin­tään 250 tun­tia asiak­kai­den kanssa. 

Kou­lu­tus alkaa tam­mi­kuus­sa 2024! Hae nyt!

Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
050 408 4792
Näy­tä Tapah­tu­ma­paik­ka WWW-sivusto