Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Pokalin ja ISLOn Sporttileiri

6 kesäkuun  @ 08:00 10 kesäkuun  @ 17:00

Poka­li ja ISLO jär­jes­tä­vät kou­lu­jen loma-aikoi­na las­ten ja nuor­ten har­ras­te- ja lii­kun­ta­lei­re­jä yhteis­työs­sä eri taho­jen kans­sa. Ala­kou­lui­käis­ten lii­kun­nal­li­nen Sport­ti­lei­ri jär­jes­te­tään kesä­kuus­sa 6.–10.6.2022 Joensuussa.

Lajit

Sport­ti­lei­ril­lä yölei­ri tekee paluun Seik­kai­lu­lei­rin muo­dos­sa. Rat­sas­tus­ta pää­see opet­te­le­maan tutus­ti pit­kä­ai­kai­sen kump­pa­nim­me Joen­suun Rat­sas­tus­opis­ton kans­sa ja pal­loi­lus­sa pää­see kokei­le­maan taas uusia laje­ja. Lisäk­si Ext­re­me on tul­lut jää­däk­seen sisäl­täen seik­kai­lua sisäl­lä ja ulkona. 

Kesä­kuun uutuuk­sia ovat ryt­mi­lei­ri ja Kotie­läi­met. Ryt­mi­lei­ril­lä tutus­tu­taan eri­lai­siin ryt­mi­sen lii­kun­nan muo­toi­hin muun muas­sa tans­siin ja cheer­lea­din­giin. Lei­ril­lä nau­ti­taan musii­kin kuun­te­lus­ta ja eri­lais­ten ryt­mien ja koreo­gra­fioi­den luo­mi­ses­ta. Kotie­läin­lei­ri jär­jes­te­tään Sink­ko­lan Kotie­läin­pi­hal­la, jos­sa pää­see tutus­tu­maan Sink­ko­lan asuk­kai­siin ja oppi­maan nii­den elä­mäs­tä. Lisäk­si lei­ril­lä seik­kail­laan Nol­ja­kan luontopolulla.