Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Lajitehokkuuskoulutus

27/10/2022 @ 10:00 12:00

Olet­ko kiin­nos­tu­nut, mil­lai­nen siir­to­vai­ku­tus fysiik­ka­har­joit­te­lul­la on laji­suo­ri­tuk­sen tehok­kuu­teen ja tai­don kehit­tä­mi­seen? Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa saat vas­tauk­sen sii­hen ja monin mui­hi fysiik­ka­har­joit­te­luun liit­ty­vään kysy­myk­seen. Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen alla ole­vas­ta linkistä.

Kenel­le?

  • val­men­ta­jat, joil­la on riit­tä­vät poh­ja­tie­dot fysiikkaharjoittelusta 
  • val­men­ta­jat, jot­ka vas­taa­vat koko­nais­val­tai­sen har­joit­te­lun toteutuksesta
  • val­men­ta­jat, jot­ka halua­vat lisä­tä omaa ymmär­rys­tä har­joit­te­lun siir­to­vai­ku­tuk­sen merkityksestä